Warsztaty teatralne dla młodzieży

TEATRALNA GÓRKA

WARSZTATY DRAMOWO-TEATRALNE

DLA MŁODZIEŻY BISKUPIEJ GÓRKI I OKOLIC

Bardzo pięknie żyć bez teatru, ale z teatrem jeszcze piękniej!

Spotykasz się i bawisz w grupie, ale INACZEJ.

Doświadczasz i działasz, ale na INNYM poziomie.

Przychodzisz taki jaka/jaki jesteś, ale wychodzisz INNA/INNY.

Bo teatr to taka siła, która potrafi nas przenieść na nasz własny szczyt! Warto! Zacznijmy od teatralnej górki… Dowiesz się jaki w tobie drzemie potencjał, co potrafisz przekroczyć, i ile to daje radości!

A potem to, czego się nauczyłaś/łeś przenieś w inne obszary twojego życia.

Dołącz do właśnie otwierającej się grupy teatralnej młodych z Biskupiej Górki prowadzonej przez Ritę Jankowską, twórczynię Teatru Błękitna Sukienka.

 

Warsztaty są bezpłatne i odbywają się w każdy wtorek o godzinie 18.00 w Domu Sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4. Tel. 514-452-631.

 

Dofinansowanie: ze środków Miasta Gdańska i Stowarzyszenia WAGA

WAGA

 

 

RITA JANKOWSKA
Założycielka niezależnego Teatru Błękitna Sukienka, w którym zrealizowała kilka autorskich spektakli /”Skacz Marysiu”, „Powiedz, miłość jest prosta”, „Keeffe, nie jestem królem”, „Podróż do wnętrza pomarańczy”, „Nic się nie stało”/, od lipca 2015 rezydującego w nowej przestrzeni artystycznej Gdańska WL4.

Praktyk teatru, pedagog dramy, reżyser, dramatopisarka.

Autorka projektów społeczno-teatralnych, takich jak Teatr Stocznia w Europejskim Centrum Solidarności, zakończony spektaklem „Utwór o Sąsiadach i Stoczni”, 2015; Teatr Kurkowa 12 zakończony zamkniętym pokazem spektaklu „Credo Lasu” z kobietami osadzonymi w areszcie śledczym, 2015; Teatr ze społecznością Oruni w GAK zakończony spektaklem „Ohra Ora Orana”, 2014; Teatralny Port Kobiet w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Nowym Porcie, zakończony spektaklem „Ballada o Idącej”, 2014; Scena Teatralna Kobiet we Wrzeszczu w Gdańskiej Fundacji Terapii i Rozwoju, zakończony spektaklem „Skacz Marysiu”, 2011.

Zajmuje się także działaniami partycypacyjnymi w społecznościach Gdańska /w ramach projektu Nadbałtyckiego Centrum Kultury The Baltic House Lab, 2015, czy Teatru Stocznia, ECS, 2015, w ramach Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury na rok 2016/.

Od 2005 roku zrealizowała kilkanaście autorskich projektów dramowo-teatralnych z grupami dzieci i młodzieży z terenów zagrożonych marginalizacją społeczną oraz młodzieżą uzdolnioną, z którą zdobyła wiele wyróżnień i nagród głównych w konkursach teatralnych.

TeatrBlekitnaSukienka

http://wl4.pl

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci