Co ludzie przyniosą

Stowarzyszenie Biskupia Górka zaprasza 29 października w godz. 17-19 osoby zainteresowane zbiorami Archiwum Społecznego Biskupiej Górki do swojej siedziby przy ul. Biskupiej 4 na spotkanie z cyklu „Co ludzie przyniosą”.

 

ke

Dyżur radnej dzielnicy – odwołany

Uwaga, dyżur radnej w Domu Sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4 w dniu 29 października zostaje odwołany. Zachęcamy do kontaktów z Radą Dzielnicy Śródmieście:
– telefonicznych – 513 551 523,
– poprzez e-mail – srodmiescie@radadzielnicy.gdansk.pl,
lub skorzystania dyżurów innych radnych podanych poniżej:

 

 

 

ke

Weekendowa szkoła

W Domu Sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4 ruszyła „Weekendowa szkoła”. Zajęcia dla dzieci z klas I-III będą odbywały się w każdą sobotę i niedzielę, do końca roku.
aa
WEEKENDOWA SZKOŁA będzie czynna w:
* soboty w godzinach 12:00-16:00 (4 h),
* niedziele 11:00-15:00 (4 h),
9 weekendów, 18 dni. Oferta skierowana głównie do dzieci z klas I-III.

Z powodu COVID-19 liczba dzieci biorących udział w zajęciach nie może przekroczyć jednorazowo 10 osób. Uczestnicy zostaną wyposażeni w środki ochrony osobistej (przyłbice, maseczki). Dzieci otrzymają drugie śniadanie.

Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego niesie ze sobą wiele ograniczeń – konieczność pozostania w domu, samodzielnej nauki, niemożność spotkania z przyjaciółmi, czy wyjścia na plac zabaw – ten nagły brak swobody jest trudny do zaakceptowania dla wielu z nas. Wśród objawów stresu związanego z wybuchem pandemii eksperci wymieniają m.in. występowanie nasilonych obaw i lęków o zdrowie własne oraz najbliższych osób, co może skutkować np. problemami ze snem i koncentracją uwagi. U niektórych dzieci i młodzieży obserwuje się intensywnie odczuwany smutek, nasilone zamartwianie się, nadmierną drażliwość, zwiększoną płaczliwość. Szczególnie jest to trudny okres dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich.

Weekendowa szkoła ma być miejscem, gdzie każde dziecko może wyrazić swoje uczucia i emocje w bezpieczny sposób, wypracowana zostanie również poprawa komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności współpracy z innymi i sztuka kompromisu. Ma być miejscem, gdzie nauka stanie się przyjemnością. Dla zachowania równowagi psychicznej będą podejmowane także takie aktywności, które potrafią oderwać myśli od trudnej rzeczywistości, relaksują i sprawiają przyjemność. Pracując zgodnie z inicjatywą ‘Budzących się szkół’ – to stawianie na współpracę dzieci i na ich kreatywność, radość z procesu tworzenia i poznawania.
aa
Stowarzyszenie WAGA, które jest organizatorem „Weekendowej szkoły na Biskupiej Górce” oferuje też dzieciom i młodzieży bezpłatne korepetycje. Kontakt mailowy : a.skierka.waga@gmail.com lub telefoniczny 513854715.
ke

„Podwórka Sąsiedzkiej Energii – Biskupia Górka” – zmiana terminów

Uwaga! Terminy spotkań w ramach projektu „Podwórka Sąsiedzkiej Energii – Biskupia Górka” ulegają zmianie.

Konsultacje odbędą się w sobotę 24.10.2020 r.
1/ na podwórku pomiędzy Szkoła Podstawową 21 a ulicą Salwator:
grupa 1 – godz. 13:30 – 14:10,
grupa 2 – godz. 14:10 – 14:50,
2/ na podwórkach przy kamiennych schodach (Biskupia 11 i Biskupia 17):
grupa 1 – godz. 15:00 – 15:40,
grupa 2 – godz. 15:40 – 16:20.
Podział na grupy związany jest z obowiązującymi obostrzenia sanitarnymi, każda z nich może liczyć maksymalnie 10 osób.

Prace porządkowe na terenie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 21 a ulicą Salwator rozpoczną się w poniedziałek 26.10.2020. i potrwają około tygodnia. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do czynnego udziału w tych pracach.

 

ke

Ławeczka Brunona Zwarry

Na Biskupiej Górce w Gdańsku ma powstać pomnik- ławeczka honorujący Brunona Zwarrę, działacza organizacji polskich w Wolnym Mieście Gdańsku, autora bezcennych „Wspomnień gdańskiego bówki”. W tym celu w wigilię 101. rocznicy urodzin pisarza, 17 października 2020 roku, zawiązał się Komitet, którego celem jest powołanie stowarzyszenia.

Inicjatywa budowy pomnika w formie ławeczki narodziła się rok po śmierci Brunona Zwarry. Pomysłodawczynią by taki pomnik stanął na Biskupiej Górce jest córka pisarza – Maria Dryżał. Obecnie do prac nad budową pomnika włączają się też inni członkowie rodziny, działacze społeczni, radni czy organizacje i instytucje związane z Biskupią Górką.

Gmina Gdańsk wspiera podobne oddolne inicjatywy poprzez zorganizowanie konkursu na projekt i zagospodarowanie otoczenia pomnika. Aby projekt doszedł do skutku, powołane stowarzyszenie będzie w najbliższych latach pozyskiwać środki pieniężne lub rzeczowe na budowę pomnika; organizować wykłady czy konferencje dotyczące twórczości Brunona Zwarry i jego postaci, a także imprezy kulturalne promujące przedsięwzięcie.

Ponadto planowane jest też gromadzenie pamiątek, publikacji, materiałów, artykułów dotyczących pisarza czy współpraca z organami państwowymi i samorządowymi oraz z instytucjami edukacyjnymi, kulturalnymi na rzecz jego upamiętnienia.

GDZIE MIAŁBY STANĄĆ POMNIK BRUNONA ZWARRY?

Mimo że Brunon Zwarra przez większość życia mieszkał w Oliwie, to jest kilka powodów dla których pomnik wg opinii Komitetu, mógłby  stanąć na Biskupiej Górce (jeśli uda się uzyskać potrzebne zgody), a najlepiej na placu pomiędzy Rondem Groddecka, a kamienicami przy ul. Biskupiej 4, 6, 8 i Na Stoku 40:
– pisarz urodził się w nieistniejącym już domu przy ul. Biskupiej 2 i mieszkał tam do 1935 r., a później przez kilka lat pod nr 46 przy ul. Na Stoku, oba te budynki przylegały do terenu, na którym miałby stanąć pomnik,
– w pobliżu mieszkali też inni Polacy – działacze w Wolnym Mieście Gdańsku, a pomnik mógłby się stać miejscem przypominającym te postaci,
– jest to rozległe i ładnie położone miejsce z widokiem na Gdańsk,
– obok znajduje się siedziba trzech organizacji działających na rzecz Biskupiej Górki: Stowarzyszenie WAGA, Stowarzyszenie Biskupia Górka i Fundacji Życie i Pasja, które na tym terenie prowadzą działania z mieszkańcami m.in.w ramach Domu Sąsiedzkiego, Klub Seniora, Centrum Wsparcia Seniora, corocznych obchodów Święta Ulicy Biskupiej i innych,
– Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska podejmuje starania, by ten teren został nazwany imieniem Brunona Zwarry,
– do Budżetu Obywatelskiego 2021 został zgłoszony projekt zagospodarowania skarpy przy placu – „Zielona Wizytówka Gdańska” – https://gdansk.zetwibo.pl/projekt/2239.

KIM BYŁ GDAŃSKI BÓWKA?

Brunon Zwarra (1919 – 2018) – fragmenty wspomnienia Marka Adamkowicza, kierownika Muzeum Poczty Polskiej – oddział Muzeum Gdańska, ze strony gdansk.pl.

“Wiedza i życiowe doświadczenie pana Brunona było ogromne. Jako dawny uczeń Gimnazjum Polskiego w Gdańsku błyszczał wszechstronnym wykształceniem. Jako działacz organizacji polskich, pomimo niebezpieczeństwa, które czyhało ze strony hitlerowców, otwarcie przyznawał się do bycia Polakiem. Nie złamał go pobyt w niemieckich obozach koncentracyjnych Stutthof i Sachsenchausen, ani konieczność podnoszenia z ruin ukochanego miasta. Przetrzymał szykany władz peerelowskich i – jakże częste – nierozumienie (albo niesłuchanie) jego racji przez decydentów całkiem współczesnych.

Tocząc nieustannie walkę z przeciwnościami, zdecydował się – za namową Mariana Pelczara, dyrektora Biblioteki Gdańskiej PAN – spisać historię Polaków z Wolnego Miasta. Dzisiaj autobiograficzne „Wspomnienia gdańskiego bówki” i „Gdańsk 1939. Wspomnienia Polaków-Gdańszczan” są uważane za dzieła pomnikowe. To one dały mu najwięcej, jakże zasłużonej!, satysfakcji.

Pamiętniki Brunona Zwarry zachwycają z różnych powodów. Bodaj najwięcej osób jest zachwyconych opisem Gdańska, który już odszedł nieodwołalnie. Bardziej wnikliwi czytelnicy dostrzegą jednak, że są one jedynym w swoim rodzaju zwierciadłem polskiej duszy. Autor pokazał bowiem, jak potrafiliśmy wspaniale walczyć o zachowanie polskości Gdańska, a jednocześnie jak wyniszczające były konflikty, które toczyły się wewnątrz tutejszej społeczności polskiej.[……]

Książki Brunona Zwarry nie są lekturą łatwą, za dużo w nich bólu i rozczarowań, jednak paradoksalnie stanowią one lekarstwo dla duszy. Zwłaszcza pamiętniki, które pokazują, że wbrew podłości świata można przetrwać piekło i zachować godność. Tym zaś, co może dać człowiekowi siłę jest przyjaźń. […].

To z myślą m.in. o nich napisał tyle książek. Chciał, żeby pamięć o tym najpiękniejszym gdańskim pokoleniu nigdy zaginęła”.

Pełny tekst wspomnienia pod tym linkiem: https://www.gdansk.pl/…/gdansk-zegna-brunona-zwarre-pisarza…

 

Brunon Zwarra z żoną Kunegundą

ke

Gdańsk w czerwonej strefie

Jak podają Gdańskie Nieruchomości, budynki przy ul. Salwator 7, Biskupiej 8A, 11, 17, 27 i przy ul. Na Stoku 12B uzyskały niezbędne zgody na kompleksową modernizację w ramach Rewitalizacji Biskupiej Górki i Starego Chełmu. Wkrótce rozpocznie się poszukiwanie wykonawcy robót.

Na  takie zgody czekają

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci