Spacer z Prezydentem Gdańska po Biskupiej Górce

10 maja br. odbędzie się spacer badawczy mieszkańców Biskupiej Górki z Prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem, zastępcą prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Wiesławem Bielawskim oraz pracownikami Referatu Rewitalizacji. W czasie tego wspólnego spotkania mieszkańcy będą mogli przekazywać swoje uwagi i propozycje dotyczące miejsc na Biskupiej Górce, które wymagają działań rewitalizacyjnych.


Spacer rozpocznie się o godz. 17.00 przy Kościele Zielonoświątkowym, ul. Menonitów 2A.

Fot. Piotr Połoczanski www.photolife.pl www.facebook.com/poloczanski

Fot. Piotr Połoczanski www.photolife.pl www.facebook.com/poloczanski

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci