Dom Sąsiedzki – przerwa w działalności

Stowarzyszenie WAGA informuje, że w związku z zakończeniem realizacji projektu „Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górce 2017 – 2019”,  od stycznia 2020 do odwołania, zawieszone zostają zajęcia w ramach tego projektu. Stowarzyszenie złożyło wniosek o kontynuację projektu w kolejnych latach, ale rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dopiero pod koniec w marca br.

Obecnie w lokalu przy ul. Biskupiej 4 odbywają się zajęcia dofinansowywane w innych projektach.

ke

Lapidarium Biskupiej Górki

W styczniu 2019 r. poznaliśmy zwycięską koncepcje urbanistyczno-architektonicznego zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Biskupiej, tzw. „placu pod Neptunem.” Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa dotycząca realizacji tej inwestycji. W związku z tym, Stowarzyszenie Biskupia Górka zainicjowało ciekawą akcję.

„Plac pod Neptunem” to zielony teren usytuowany poniżej budynku dawnego Schroniska Młodzieżowego im P. Benekego, w którym siedzibę ma od wielu lat Komenda Wojewódzka Policji. W tym miejscu do 1945 r. stała kawiarnia, w której często spotykali się członkowie organizacji polonijnych. Pozostały po niej fragmenty schodów, ogrodzenia tarasu, niekompletna lampa, piwniczki częściowo ukryte w ziemi. Podczas konsultacji z mieszkańcami uzgodniono, że w projekcie powinno znaleźć się miejsce na wyeksponowanie tych pamiątek. Utworzone lapidarium miałoby pomieścić także inne obiekty o wartościach historycznych znajdujące się w różnych miejscach Biskupiej Górki, na które wskazywali mieszkańcy. Sa to m.in. części nagrobków z nieistniejącego już cmantarza Salvator, fragmenty starych oryginalnych metalowych barierek i płotów.

Stowarzyszenie Biskupia Górka, zwraca się do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie lokalizacji zauważonych na terenie Biskupiej Górki różnego rodzaju pojedynczych elementów z przedwojennej zabudowy budynków, pomników, rzeźb, tablic, ogrodzeń itp. na adres stowarzyszenia: stowarzyszenie.sbg@gmail.com lub telefonicznie: 514-452-631. Przeniesienie ich do lapidarium, nie tylko wzbogaci jego zbiory, ale pozwoli te obiekty ocalić, bo będą właściwie zakonserwowane i chronione.

fot. Krystynan Ejsmont

ke

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 roku w Gdańsku także z mediacją

Osoby, które złożą oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów wizyty u prawnika mogą skorzystać w Gdańsku z bezpłatnych porad prawnych oraz poradnictwa obywatelskiego. Od 2020 roku ta forma pomocy jest poszerzona także o nieodpłatną mediację.

W mieście darmowe wsparcie prawne, obywatelskie i mediacyjne świadczone będzie łącznie w 19 punktach – 9 prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i 10 przez organizacje pozarządowe. Całość zadania koordynuje gdański MOPR.

Nieodpłatna mediacja

Do skorzystania z mediacji zachęcamy osoby, rodziny dotknięte m.in. sytuacjami konfliktowymi, sporem małżeńskim czy nieporozumieniami na tle opiekuńczo–wychowawczym wobec dzieci. Mediatorzy pomogą w sprawach związanych m.in. z rozwodem, podziałem majątku czy sporem sąsiedzkim. Poradzą w kwestiach: niedopełnienia czy złamania warunków umowy gospodarczej lub np. odzyskania należności. W mediacji chodzi o polubowne załatwienie sporu. Uwaga! Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub gdy zachodzi podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie

Między innymi adwokaci, radcowie prawni wesprą potrzebujące osoby w zakresie spraw rodzinnych, zawodowych, podatkowych, ubezpieczeniowych czy spadkowych. Pomogą osobom zadłużonym, w kryzysie ekonomicznym, życiowym. Poradzą w przypadku nagłych zdarzeń losowych czy z zakresu zabezpieczenia społecznego. W ramach oferty punktów MOPR i organizacji pozarządowych jest też pomoc w sporządzeniu pism urzędowych, wszczynających postępowanie sądowe czy zwalniających z kosztów sądowych.

W przypadku poradnictwa obywatelskiego działania są szczególnie zindywidualizowane i zmierzają do podniesienia świadomości prawnej potrzebującej osoby. Doradca obywatelski udzieli wskazówek w szczególności osobom zadłużonym oraz z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. Podpowie też, która instytucja rozwiąże problem kompleksowo.

Osoby z terenu Gdańska z niepełnosprawnością ruchową, które chcą skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego i nie mogą stawić się na wizytę w punkcie, otrzymają pomoc w domu (dostępny jest także tłumacz języka migowego). Usługa nie dotyczy mediacji.

– Staramy się, aby dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego był dla mieszkańców łatwy i w jak najszerszym zakresie, obejmował różne aspekty życia – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.

Uwaga, zapisy na porady!

Na poradę prawną, obywatelską czy mediacyjną obowiązują zapisy, m.in. pod numerem tel. 58 342 31 88, w godzinach od 10 do 14, od pon. do piąt. (MOPR) lub email: pomocprawna@mopr.gda.pl Można się także zapisać bezpośrednio, np. dzwoniąc do wybranego punktu w dzielnicy. Zapisy na 2020 rok ruszają od 2 stycznia.

Więcej o regulacjach ustawowych na: www.ms.gov.pl

Punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacyjnego w Gdańsku, w 2020 roku

I. Punkty prowadzone przez MOPR w Gdańsku – pomoc prawna (zapisy w godzinach od 10 do 14 w dni powszednie, tel. 58 342 31 88):

Ulica Dyrekcyjna 5 (I piętro, 4 punkty obsługi) – od pon. do piąt. w godzinach: 8–17,

Ulica Szara 32-33 – od pon. do piąt. w godzinach 8–12,

Plac Gustkowicza 13 – od pon. do piąt. w godzinach 9–13,

Ulica Marynarki Polskiej 134a – od pon. do piąt. w godzinach 8–12,

Ulica Elbląska 66 – od pon. do piąt. w godzinach 8–12,

Ulica Modrzewskiego 2a – od pon. do piąt. w godzinach 10–14.

II. Punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe w Gdańsku – poradnictwo obywatelskie wraz z mediacją:

Instytut Aktywizacji Regionów, ul. Zakopiańska 40, Siedlce: poniedziałek, wtorek, środa godz. 15-19, czwartek, piątek godz. 16.30-20.30, telefon: 572 382 444, email: bppkalendarz@gmail.com.

Instytut Aktywizacji Regionów, ul. Reduta Wyskok 2, Śródmieście: poniedziałek, środa, piątek godz. 9-13, wtorek, czwartek godz. 12-16, telefon: 572 382 444, email: bppkalendarz@gmail.com.

Instytut Aktywizacji Regionów, ul. Opata Rybińskiego 10, Oliwa: poniedziałek, środa, piątek godz. 13.30-17.30, wtorek, czwartek godz. 7.30-11.30, telefon: 572 382 444, email: bppkalendarz@gmail.com.

Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS, ul. Wyzwolenia 49, Nowy Port:
poniedziałek, piątek godz. 08-12, wtorek, czwartek godz. 15-19, środa godz. 13.30-17.30, telefon: 517 939 716, email: nowyport.sas@o2.pl.

Fundacja Prawo dla Obywateli ul. Północna 5, Brzeźno: poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 15-19, wtorek godz. 7-11, telefon: 518 519 512.

III. Punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe w Gdańsku – pomoc prawna wraz z mediacją:

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, ul. Gościnna 10, Orunia: poniedziałek godz. 14-1, wtorek, środa, czwartek i piątek godz. 9-13, , telefon: 504 871 478, email: prawo@fundacjarc.org.pl.

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, ul. Grunwaldzka 5, Wrzeszcz: poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 9-13, wtorek godz.14-18, telefon: 504 871 478, email: prawo@fundacjarc.org.pl.

Fundacja Teneo, ul. Jagiellońska 11, Przymorze: poniedziałek, wtorek, środa godz. 16-20, czwartek, piątek godz. 8-12, telefon: 690 074 609, email: klinikaprawa@teneo.org.pl.

Fundacja Teneo, ul. Gustkowicza 13, Nowy Port (punkt specjalistyczny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, doświadczających przemocy i dyskryminacji): pon., czw. godz. 16-20, wtorek, piątek godz. 8-12, śr. godz. 10-14, telefon: 690 074 609, email: klinikaprawa@teneo.org.pl.

Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS, ul. Hoża 4, Stogi: poniedziałek, wtorek, czwartek godz. 15-19, środa godz. 13.30-17.30, piątek godz. 13-17, telefon: 517 939 600, email: stogi.sas@o2.pl.

Sylwia Ressel
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsk

Informacje ze strony UMG: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wiadomosci/nieodplatna-pomoc-prawna-w-2020-roku-w-gdansku-takze-z-mediacja,a,161756

Wesołych Świąt

Otwarcie tunelu pod Forum Gdańsk

We wtorek, 24 grudnia o godz. 10 zostanie otwarty wylot z tunelu pod Forum Gdańsk w ciągu ul. Nowe Podwale Grodzkie. Wjazd na ul. Nowe Podwale Grodzkie będzie możliwy z ul. Okopowej,  jadąc z kierunku Centrum i skręcając w prawo. Wyjazd z tunelu  będzie możliwy jedynie w ul. Trakt Świętego Wojciecha. Nowa organizacja ruchu nie przewiduje możliwości wjazdu do tunelu z Traktu św. Wojciecha.

mat. pras. DRMG

Judo na Biskupiej Górce

Już dwa lata kilkanaścioro dzieci z Biskupiej Górki uczy się judo. Zaczęło się od treningów ogólnorozwojowych, a obecnie ćwiczący przygotowują się do pokazu nabytych umiejętności na XX Festynie Rodzinnym, który odbędzie się latem 2020 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 na Biskupiej Górce.

Pomysł, by rozszerzyć ofertę sportową dla dzieciaków zrodził się w Stowarzyszeniu Biskupia Górka w 2017 r.
– Gdy powstało stowarzyszenie zaproponowałam, byśmy zorganizowali takie dodatkowe zajęcia sportowe w szkole, bo mimo tego, że funkcjonował już wówczas Dom Sąsiedzki przy ulicy Biskupiej, to ciągle widziałam dzieci spędzające wolny czas na naszych ulicach. Pomyślałam wówczas, że być może są wśród nich takie, które zainteresowałyby zajęcia sportowe inne niż piłka nożna, bo to była jedyna oferta zajęć sportowych pozalekcyjnych dla tutejszych uczniów. – wspomina Krystyna Ejsmont, prezeska Stowarzyszenia Biskupia Górka.

Judo zostało wybrane, bo jest to „wychowywanie przez sztuki walki, czyli „drogę powstrzymywania przemocy”, pozwala: „redukować agresywność, kształcić cierpliwość, wytrwałość i siłę woli, lojalność, przyjacielskość, szacunek dla przyrody, poczucie honoru, odwagi i męstwa. Wpływa na wzrost samodyscypliny i samokontroli, szacunku dla drugiego człowieka i samego siebie (…) poprawę międzyludzkiej komunikacji, uzyskanie dystansu do wielu problemów ludzkiej egzystencji, możliwości osiągnięcia pełnej samointegracji, stanu zharmonizowania z naturą i społeczeństwem”(prof. W. Cynarski „Recepcja i internalizacja etosu dalekowschodnich sztuk walki przez osoby ćwiczące” Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego).

Nauka judo w 2018 i 2019 r. była dofinansowywana ze środków Urzędu Miasta Gdańska, koordynacją od początku społecznie zajmowała się Danuta Kozioł ze Stowarzyszenia Biskupia Górka.
– Treningi cieszą się dużym zainteresowaniem – mówi koordynatorka. – Na pierwszy przyszło 21. dzieci, ale część się szybko wykruszyła i regularnie ćwiczy czternaścioro uczniów. Co ciekawe, wiekszość stanowią dziewczynki. Początkowo więcej czasu na zajęciach zajmowały ćwiczenia ogólnorozwojowe, po trochu wprowadzano coraz więcej elementów judo. Zajęcia wymiennie prowadzili trenerzy Tatiana Grot i Jacek Fałtynowicz, który posiada tytuł mistrzowski 1 Dan, nadany przez Polski Związek Judo. Dzieci, które przez cały rok pilnie ćwiczyły, zostały wyposażone w tym roku w prawdziwe stroje do judo, tzw. judogi. – dodaje Danuta Kozioł.

Trenerzy potwierdzają duże zaangażowanie ćwiczących i wzrost ich umiejętności, ale zajęcia powinny być kontynuowane, jeżeli uczniowie chcieliby związać się z tym sportem na wyższym poziomie.

W  grudniu 2019 stowarzyszenie złoży wniosek do Urzędu Miejskiego o dofinansowanie zajęć w 2020 r., by dzieci nadal mogły doskonalić zdobyte umiejętności, zdobywać nowe i rozwijać swoja pasję.

ke

fot. Krystyna Ejsmont

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci