Gdańska Mozaika – warsztaty

Muzeum Gdańska tworzy nową wystawę stałą, która stanie się „sercem” jego przyszłej siedziby przy ul. Rycerskiej. Ma ona pokazać fenomen Gdańska – przeszłość i teraźniejszość miejsca, w którym żyjemy. Zapraszamy na spotkania, na których każdy będzie mógł podzielić się swoją gdańską opowieścią, by mogła zaistnieć na wystawie.

Każdy z mieszkańców i każda z mieszkanek Gdańska, może mieć swój wkład w to, jak będzie wyglądała opowieść o naszym mieście. Historia miasta to przecież historia każdego, kto żył tu dawniej czy mieszka teraz. Liczy się każda opowieść, każdy punkt widzenia, bowiem wszystkie razem tworzą różnorodną, wielobarwną mozaikę – nasz Gdańsk.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w niedzielę 23 lutego w Domu Sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4 o godz. 13.
Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Biskupia Górka.

Spotkanie trwa około 2 godziny. Osoby chcące wziąć w nich udział powinny wcześniej zarejestrować się przez formularz internetowy na wybrany termin.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkJ2rzXrBRMmVGp5jrZ6OniGJsQzYHXtMNpGwEb_vgk-6l4w/viewform

Więcej informacji:
https://muzeumgdansk.pl/wydarzenia-i-wystawy/szczegoly/news/przynies-pamiatke-i-historie/

mat. pras. Muzeum Gdańska

Wnioski do budżetu Rady Dzielnicy

Tylko do 4 lutego, do godz. 22, mieszkańcy Dzielnicy Śródmieście mogą składać wnioski do budżetu Rady Dzielnicy. W tym roku wynosi on 287 292,00 zł. Wnioski można wysłać na pocztę elektroniczną: srodmiescie@radadzielnicy.gdansk.pl lub zostawić w skrzynce przy ul. Ogarnej 29/30.
Na Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście w dniu 19 lutego  radni zadecydują, które wnioski zakwalifikowane zostaną do realizacji. Ostateczna decyzję jednak wyda Urząd Miasta Gdańska.
Wniosek do pobrania: https://drive.google.com/open?id=1hHu7qV4IDkMCr8aBYPfcaySYsAzn_4rI.

Statut Dzielnicy Śródmieście – https://drive.google.com/open?id=1py7oVLM6zL2bLUcubRrXAd0RFUFIOEZX

Plac pod Neptunem

31 stycznia w Domu Sąsiedzkim na Biskupiej Górce odbyło się spotkanie informacyjne oraz prezentacja rozwiązań projektowych dotycząca urządzenia przestrzeni publicznej i terenów zieleni na tzw. placu pod Neptunem przy ul. Biskupiej. Przedstawiciele biura architektonicznego, które wygrało postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej, zaprezentowali wstępną koncepcję urbanistyczno-architektoniczną. Osoby obecne na spotkaniu zgłosiły do niej szereg uwag, które zostały zaprotokołowane przez przedstawicielkę Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Ze szczegółami dokumentacji można zapoznać się w Biurze rozwoju Gdańska (Wały Piastowskie 24), Dyrekcji Rozbudowy Miasta GdaNska (ul. Żaglowa 11) a także w siedzibie Stowarzyszenia WAGA (I piętro, domofon nr 4, godz. 8-16) i Stowarzyszenia Biskupia Górka (parter, każdy czwartek w godz. 10-19) przy ul. Biskupiej 4. Projektanci wciąż czekają na opinie osób zainteresowanych przekształceniem tej przestrzeni Biskupiej Górki.

 

 

ke

Wiadukt Biskupia Górka

Finisz rozbiórki starego wiaduktu w ciągu Traktu św. Wojciecha

Kończą się prace związane z rozbiórką starego wiaduktu w ciągu Traktu św. Wojciecha.  Jednocześnie prowadzone są prace przy budowie parkingu kubaturowego, który stanie w pobliżu Wiaduktu Biskupia Górka.

W najbliższym czasie zakończy się rozbiórka starego wiaduktu na Biskupiej Górce. Operacja była skomplikowana i czasochłonna, bowiem rozbiórka prowadzona była nad czynną linią kolejową i w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej. Aby móc w takich warunkach bezpiecznie dokonać rozbiórki tak dużego obiektu, konieczne było przygotowanie specjalnego projektu.

– Cała płyta starego wiaduktu  ważyła około 3650 ton – informuje Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. – Po przepołowieniu płyty, obie jej części zostały zsunięte na nasypy. Każda z płyt była zsuwana po wcześniej przygotowanych łożyskach ślizgowych umieszczonych na podporach – dodaje Bartosiewicz.

W początkowej fazie prace prowadzone były nocą, gdyż zsuwanie płyt odbywało się bezpośrednio nad torami kolejowymi i wymagało czasowego wyłączenia trakcji. Po zsunięciu płyt przystąpiono do usuwania podpór oraz części słupów starego wiaduktu. Obecnie prace koncentrują się na robotach związanych z rozkuwaniem i rozkruszaniem zsuniętej części starego wiaduktu w kierunku Pruszcza Gdańskiego.

Jednocześnie trwają prace nad częściami drugiej nitki nowego wiaduktu. Dotychczas wykonano palowania pod trzy podpory lewej nitki estakady do strony centrum Gdańska. Ponadto zabetonowano korpus przyczółka estakady.

Jednym z elementów budowy Wiaduktu Biskupia Górka jest parking kubaturowy. Obecnie trwają prace przy wykonywaniu płyty fundamentowej. Kontynuowane są roboty zbrojarskie i betonowanie pozostałego zakresu, tak aby rozpocząć montaż elementów prefabrykowanych. Proces produkcji prefabrykatów, stanowiących konstrukcję pozostałych kondygnacji parkingu, już się rozpoczął.

Oprócz budowy wiaduktu, zadanie obejmuje również budowę mostu nad Kanałem Raduni. Powstanie też nowy układ drogowy, który obejmie rejon od ulicy 3 Maja do ulicy Augustyńskiego. Obecnie na ul. Augustyńskiego prowadzone są prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Przejezdność na drugiej nitce wiaduktu będzie zapewniona w IV kwartale 2020r.

Głównym Wykonawcą Wiaduktu Biskupia Górka jest firma Budimex S.A., z którą podpisano umowę w marcu 2018 r. Koszt inwestycji to niecałe 147 mln złotych. Aż 118 milionów złotych pochodzi z dofinansowania z unijnego, z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa:  IV. Infrastruktura drogowa dla miast, działanie:    4. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

mat. pras. z DRMG

Dom Sąsiedzki – przerwa w działalności

Stowarzyszenie WAGA informuje, że w związku z zakończeniem realizacji projektu „Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górce 2017 – 2019”,  od stycznia 2020 do odwołania, zawieszone zostają zajęcia w ramach tego projektu. Stowarzyszenie złożyło wniosek o kontynuację projektu w kolejnych latach, ale rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dopiero pod koniec w marca br.

Obecnie w lokalu przy ul. Biskupiej 4 odbywają się zajęcia dofinansowywane w innych projektach.

ke

Lapidarium Biskupiej Górki

W styczniu 2019 r. poznaliśmy zwycięską koncepcje urbanistyczno-architektonicznego zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Biskupiej, tzw. „placu pod Neptunem.” Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa dotycząca realizacji tej inwestycji. W związku z tym, Stowarzyszenie Biskupia Górka zainicjowało ciekawą akcję.

„Plac pod Neptunem” to zielony teren usytuowany poniżej budynku dawnego Schroniska Młodzieżowego im P. Benekego, w którym siedzibę ma od wielu lat Komenda Wojewódzka Policji. W tym miejscu do 1945 r. stała kawiarnia, w której często spotykali się członkowie organizacji polonijnych. Pozostały po niej fragmenty schodów, ogrodzenia tarasu, niekompletna lampa, piwniczki częściowo ukryte w ziemi. Podczas konsultacji z mieszkańcami uzgodniono, że w projekcie powinno znaleźć się miejsce na wyeksponowanie tych pamiątek. Utworzone lapidarium miałoby pomieścić także inne obiekty o wartościach historycznych znajdujące się w różnych miejscach Biskupiej Górki, na które wskazywali mieszkańcy. Sa to m.in. części nagrobków z nieistniejącego już cmantarza Salvator, fragmenty starych oryginalnych metalowych barierek i płotów.

Stowarzyszenie Biskupia Górka, zwraca się do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie lokalizacji zauważonych na terenie Biskupiej Górki różnego rodzaju pojedynczych elementów z przedwojennej zabudowy budynków, pomników, rzeźb, tablic, ogrodzeń itp. na adres stowarzyszenia: stowarzyszenie.sbg@gmail.com lub telefonicznie: 514-452-631. Przeniesienie ich do lapidarium, nie tylko wzbogaci jego zbiory, ale pozwoli te obiekty ocalić, bo będą właściwie zakonserwowane i chronione.

fot. Krystynan Ejsmont

ke

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci