Gdanskie Centrum Kontaktu

W piątek 28.09.2018 przy ulicy Wyspiańskego otwarte zostało Gdańskie Centrum Kontaktu.

Gdańskie Centrum Kontaktu (GCK) to wspólne miejsce kontaktu jednostek miejskich, którego głównym zadaniem jest usprawnienie komunikacji pomiędzy mieszkańcami, a samorządem. Od 2004 r. w Gdańsku działała Dyżurny Inżynier Miasta. Mieszkańcy przyzwyczaili się do tej instytucji i zgłaszali tu rozmaite miejskie problemy. Jednak zakres działania tej komórki był ograniczony, a gdańszczanie często mieli wątpliwości czy jest odpowiednim adresatem ich zgłoszeń. Prezydent Paweł Adamowicz dostrzegając potrzebę stworzenia jednolitego systemu informacji, który ułatwi kontakt mieszkańców ze służbami miejskimi, na przełomie 2015 i 2016 roku powołał zespół odpowiedzialny za utworzenie Gdańskiego Centrum Kontaktu.

Zasadność jego powołania, potwierdził pierwszy Panel Obywatelski, który odbył się w Gdańsku jesienią 2016 r. Mieszkańcy opowiedzieli się za stworzeniem sprawnie działającego miejskiego call-center. GCK rozpoczęło działalność 1 lutego 2018 roku, a od 28 września funkcjonować będzie w pełnym zakresie technicznym i kadrowym.

Zgłoszenie i rozwiązanie problemu w jednym miejscu

GCK będzie udzielało wyczerpujących informacji dotyczących tematów miejskich, w tym informacji o sposobie załatwiania spraw urzędowych. Bedzie to duże ułatwienie, zwłaszcza dla osób, które nie znają kompetencji poszczególnych jednostek miejskich. W jednym miejscu każdy będzie mógł zwrócić się z pytaniem lub przesłać zgłoszenia interwencyjne. Zgłoszenie dowolnego problemu związanego z funkcjonowaniem miasta uruchamia procedurę, w wyniku której powiadomione zostają odpowiednie służby. Mieszkańcy nie będą odsyłani do kolejnych jednostek. Ich interwencja ograniczy się jedynie do kontaktu z konsultantem GCK, a na koniec otrzymają oni informację zwrotną o realizacji ich zgłoszenia.

Na podstawie napływających pytań utworzona zostanie baza odpowiedzi. Mieszkańcy będą mogli sprawdzić, czy w systemie nie ma już odpowiedzi na nurtujące ich pytanie. Zgłoszenia interwencyjne, to tylko część zadań realizowanych przez GCK.

– Idea jest prosta: ułatwić mieszkańcom kontakt z miastem, udostępnić jedno miejsce, gdzie będą mogli w pełni zasięgnąć informacji i zgłosić ważne problemy – mówił Tomasz Filipowicz, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich, koordynator projektu GCK. – Jeden punkt kontaktu, w którym będzie można uzyskać informacje na temat spraw, które załatwia się w różnych instytucjach publicznych, ale również jeden punkt kontaktu, w którym będzie można zgłosić różnego rodzaju problemy związane z infrastrukturą miejską, a także przekazać spostrzeżenia na temat tego jak powinno funkcjonować miasto – dodaje Tomasz Filipowicz

Zadania Gdańskiego Centrum Kontaktu:

 • ·         Umawianie wizyt w Urzędzie Miejskim, a z czasem również w innych miejskich jednostkach.
 • ·         Udzielanie informacji na temat usług świadczonych przez wszystkie jednostki miejskie
 • ·         Umożliwienie płatności on-line.
 • ·         Wsparcie linii 986 i 112.
 • ·         Wsparcie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • ·         Pomoc przy prowadzeniu konsultacji społecznych
 • ·         Wsparcie dla jednostek miejskich podczas akcji informujących o ważnych wydarzeniach dla mieszkańców
 • ·         Pomoc w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim

 

Siedem dni w tygodniu przez 24 godziny

Gdańskie Centrum Kontaktu działa całodobowo przez siedem dni w tygodniu. Mieszkańcy mogą kontaktować się z GCK na kilka sposobów. Bardzo ważną częścią całego projektu jest specjalnie zaprojektowana strona internetowa. Portal, dzięki synchronizacji z Biuletynem Informacji Publicznej i witryną gdansk.pl, jest doskonałym źródłem informacji, ale i wygodną platformą komunikacji z pracownikami GCK. Strona https://www.gdansk.pl/kontaktgdansk/ umożliwia skorzystanie z ogromnej ilości usług świadczonych przez GCK i inne oddziały i jednostki Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Na witrynie można zgłosić problem za pomocą formularza „Zgłoś nam” lub chatu. Sprawy wymagające interwencji można zgłaszać poprzez dostępną na stronie Mapę Porządku. Możliwe jest też dokonanie wpłaty on-line na podatki, opłaty skarbowe, licencje i cały szereg innych opłat urzędowych. Strona internetowa umożliwia też łatwe zarezerwowanie wizyty w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców oraz sprawdzenie liczby klientów oczekujących w kolejce. Strona zaprojektowana jest tak aby bez problemu mógł z niej skorzystać każdy, nawet osoby, które niezbyt biegle poruszają się po internecie.

Jak można kontaktować się z GCK:

 • ·         Telefon: 58 52 44 500
 • ·         SMS: 500 105 115 – ten kanał dedykowany jest głównie osobom głuchym i głuchoniemym
 • ·         E-mail: kontakt@gdansk.gda.pl.
 • ·         Interaktywna mapa porządku: http://mapa.gdansk.gda.pl/mp/app/index
 • ·         Formularze dostępne na portalu GCK
 • ·         Możliwość zamówienia wiadomości z ostrzeżeniami e-mail lub SMS
 • ·         Chat
 • ·         Wiadomości za pośrednictwem mediów społecznościowych Facebook, Messenger

Jak działa GCK ?

Gdańskie Centrum Kontaktu to ogromne przedsięwzięcie. Dzięki integracji istniejących struktur z nowo powstałymi komórkami powstał system, który wyznacza zupełnie nową jakość w komunikacji urzędu z mieszkańcami. Aby GCS mogło sprawnie realizować swoje cele, musiało zostać spełnionych szereg warunków.

W GCK zatrudnionych jest 17 osób, z czego 13 to konsultanci. Warto dodać, że nabór do GCK nie wiązał się z koniecznością tworzenia nowych etatów. Prawie wszystkie nowozatrudnione osoby, trafiły tu w wyniku przesunięć z innych jednostek lub wydziałów Urzędu Miejskiego

Pracownicy zostaną podzieleni na dwie grupy nazwane I i II linią. Zadaniem pracowników I linii będzie przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie zgłoszeń oraz odpowiadanie na często zadawane pytania. Będą zajmować się też telefonicznym badaniem opinii oraz konsultacjami społecznymi. II linia to konsultanci merytoryczni jednostek miejskich. Pracownicy ci specjalizują się w tematach związanych z jednostką organizacyjną, którą reprezentują.

–Niezwykle istotne jest miejsce, w którym znajduje się GCK. W jednym budynku jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Straż Miejska, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i oczywiście Gdańskie Centrum Kontaktu. Współdziałanie tych jednostek jest niezwykle ważne w sytuacjach kryzysowych. Tu podejmowane są decyzje na podstawie informacji wpływających do działających tu jednostek – mówi kierownik GCK Jarosław Schroeder. Warto dodać, że dzięki zgromadzeniu wszystkich miejskich służb w jednym budynku, ich dyspozytorzy mogą korzystać z zaawansowanych systemów łączności, wymieniać się informacjami i co ważne, mają do dyspozycji system monitoringu miejskiego.

– Obecnie najwięcej zgłoszeń dotyczy dróg, zwierząt i zieleni miejskiej. Myślę, że po uruchomieniu pełnej obsługi, będą to wciąż tematy dominujące, jednak znacząco wzrośnie całkowita liczba zgłoszeń. Natomiast naszym głównym celem jest udzielanie w jednym miejscu, przy jednym kontakcie odpowiedzi na wszystkie pytania mieszkańców – mówi Tomasz Filipowicz. Jestem przekonany, że gdańszczanie docenią możliwości, jakie daje im Gdańskie Centrum Kontaktu i przekonają się, że warto korzystać z jego usług – dodaje Filipowicz. – Podobny projekt uruchomiła już Warszawa, ale naszym głównym wzorem jest system New York City 311 czyli centrum kontaktu dla wszystkich nowojorczyków.- podkreślał Tomasz Filipowicz

mat. pras. UMG

Bezpłatne porady prawne

Rewitalizacja – wystawa

Wiecej »

Budżet Obywatelski – wyniki

Aż 81 projektów zwyciężyło w głosowaniu BO 2019!

Wiecej »

Budżet Obywatelski – trwa głosowanie

Wiecej »

Rewitalizacja – remonty budynków komunalnych

Zawieszony na czas wakacji punkt informacyjny dotyczący rewitalizacji Biskupiej Górki i Starego Chełmu od września będzie działał znowu w Domu Sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4, w każdą drugą środę miesiąca w godzinach 16-18. Oprócz przedstawicieli Biura Rozwoju Gdańska obecni będą na tych dyżurach też pracownicy Gdańskich Nieruchomości lub Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Na pierwsze spotkanie 12 września przyszło wielu mieszkańców Biskupiej Górki, by więcej dowiedzieć się o planowanych remontach ich kamienic.

W związku z przesuwającymi się w czasie pracami przy umacnianiu skarp Biskupiej Górki, remonty dróg i kamienic również się przesuną, prawdopodobnie na 2020 r. Będzie tak jedynie w przypadku, gdy prace nad umacnianiem skarp niedługo ruszą, ale na cztery dotychczas ogłoszone przetargi nie zgłosił się żaden wykonawca.

Niemniej dokumentacja na remonty budynków i dróg już powstaje, ale o szczegółach będzie można mówić dopiero po zakończeniu tych prac. Wiadomo na pewno, że w budynkach komunalnych będą przeprowadzane kompleksowe remonty i na czas ich trwania część najemców będzie musiała przeprowadzić się do mieszkań zastępczych. Trudno obecnie określić na jak długo, w przypadku każdego budynku może to wyglądać inaczej. To lokatorzy zdecydują, czy będą chcieli wrócić do dawnych mieszkań po remoncie, czy pozostać w tych, do których się przenieśli. Stawka czynszu za metr kwadratowy w wyremontowanych lokalach się nie zwiększy, jednie niektóre osoby mogą stracić ulgi w powodu podniesienia standardu ich lokalu lub odczują zmianę w opłatach związanych z kosztami jego ogrzewania. Wszystkie budynki komunalne zostaną podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wykup mieszkań w budynkach do remontu kompleksowego jest wstrzymany, ponieważ obiekty remontowane z dofinansowaniem unijnym nie mogą zmienić właściciela w okresie trwałości projektu, czyli jeszcze przez pięć lat po przeprowadzonych pracach. Budynki, które przejdą całościowy remont to: ul. Biskupia 8a, 11, 17, 27, ul. Na Stoku 15, 23, 25, 35, 39, 40, 12 b, ul. Salwator 7, ul. Rogaczewskiego 45.

Dla osób, które chciałyby teraz wyprowadzić się z Biskupiej Górki na stałe, gmina oferuje lokale w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Piotrkowskiej na Ujeścisku. Dotyczy to tylko tych, którzy osiągają dochód powyżej 1550 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych i 2100 zł w przypadku osób mieszkających samotnie.

Najemcom, którzy nie spełniają tego warunku, a chcieliby wyprowadzić się z Biskupiej Górki, będą oferowane lokale z odzysku.

Gdy ktoś nie ma tytułu prawnego do mieszkania, które zajmuje, też może złożyć podanie o lokal zamienny, socjalny. Jeżeli problemem są zaległości czynszowe, należy zgłosić się do Gdańskich Nieruchomości (kwota do 30 tysięcy zł) lub do Urzędu Miejskiego (powyżej 30 tyś.) z wnioskiem o rozłożenie długu na dogodne raty.

Po informacje szczegółowe należy zgłaszać się do Referatu Lokalowego Wydziału Gospodarki Komunalnej przy ul. Partyzantow 74B.

Krystyna Ejsmont

 

Rewitalizacja – spotkanie

Zapraszamy mieszkańców Biskupiej Górki na spotkanie z przedstawicielami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Biura Rozwoju Gdańska w dniu 12 września o godzinie 16.00 do  Domu Sąsiedzkiego przy ul. Biskupiej 4.

ke

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci