Dom Sąsiedzki zaprasza

Dom Sąsiedzki mieszczący się przy ul. Biskupiej 4 zaprasza w 2020 r.  mieszkańców na zajęcia stałe:

Wiecej »

Dotacje na zagospodarowanie podwórek

Start konkursu wspólne podwórko 2020

Kolejne wspólnoty mieszkaniowe mają szansę uzyskania dofinansowania do zagospodarowania wnętrza podwórzowego w ramach programu Wspólne podwórko 2020. Konkurs, dzięki któremu najbliższe przestrzenie sąsiedzkie zmieniają się nie do poznania właśnie wystartował.

Wiecej »

Gdański Fundusz Senioralny

W dn. 2 marca ruszył nabór wniosków w konkursie mikrograntowym „Gdański Fundusz Senioralny”.

Celem Funduszu jest wsparcie aktywności społecznej seniorów (osób w wieku 60 lat i więcej). Konkurs skierowany jestdo grup nieformalnych. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 500 złotych. Zgłoszenia grup przyjmowane są od dnia 2 do 16 marca 2020 r. Projekt jest dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.

Wiecej »

Minigranty na inicjatywy sąsiedzkie!

Regulamin konkursu i wniosek

Rewitalizacja dwóch podwórek na Biskupiej Górce

Konkurs na rewitalizację społeczną dzielnic

Biuro Rozwoju Gdańska ogłasza konkurs skierowany do organizacji pozarządowych w ramach współpracy z miastem Gdańskiem. Jego zadaniem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz poprawy swojego najbliższego otoczenia. Inicjatywa skoncentrowana jest wokół podwórek zlokalizowanych w dzielnicach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji.

Wiecej »

Komitet Rewitalizacji – konsultacje

Konsultacje w sprawie zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje będą trwały od 3 do 31 marca 2020 r. 16 marca odbędzie się spotkanie otwarte.

Wiecej »

Lampy przy ul. Pohulanka

Trwa budowa oświetlenia ulicy Pohulanka oraz schodów kamiennych prowadzących z ulicy Biskupiej do ulicy Pohulanki. Realizacja odbywa się w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk”. Prace zakończą sie w marcu br.

ke

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci