Zamknięcie wyjazdu z ul. Zaroślak

Miasto przygotowuje się do wprowadzenia ruchu kołowego na nowo wybudowaną nitkę wiaduktu Biskupia Górka i rozbiórki istniejącej estakady. Budowa nowego wiaduktu wymaga przebudowy połączenia Traktu Św. Wojciecha z ul. Zaroślak. Dlatego w poniedziałek, 12 sierpnia, po porannym szczycie komunikacyjnym, wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu.

Obowiązywać będzie ruch o przekroju 1+1 na ul. Trakt Św. Wojciecha, na odcinku od stacji paliw do skrzyżowania z ul. Toruńską i Okopową.

Wyłączony z ruchu kołowego zostanie most nad Kanałem Raduni w ciągu ul. Zaroślak. Dojazd do ul. Zaroślak możliwy będzie od strony ul. Stoczniowców i Brzegi oraz od strony ul. Biskupiej i Na Stoku.

Celem planowanych zmian jest przygotowanie istniejącego układu drogowego w rejonie ul. Zaroślak do wprowadzenia ruchu na nowo wybudowaną nitkę Wiaduktu Biskupia Górka.

Ruch pieszy odbywać się będzie jak dotychczas, ale autobusy linii 108, 118, N4 będa kursowaly wg nowego rozkladu. Przystanek „Toruńska” [1005] dla linii autobusowych w kierunku Oruni zostanie cofnięty o około 100m do wysokości peronu przystanku SKM Śródmieście.

Linia 108 będzie funkcjonować na skróconej trasie okólnej: Chełm Witosa – Cienista – Worcella – Reformacka – Stoczniowców – Cienista – Sikorskiego – Dragana – Witosa – Cieszyńskiego – Więckowskiego – Cieszyńskiego – Chełm Witosa.

Linie 118 i N4: Dwukierunkowo, pomiędzy przystankami „Buczka”/ „Worcella” [1252, 1663] a „Brama Wyżynna” [1028, 1033] będzie obowiązywał objazd ulicami: … – Chałubińskiego – Sikorskiego – Armii Krajowej – Okopowa – … i dalej stałą trasą. Na trasie objazdu będzie obowiązywała obsługa przystanków: „Grabowskiego” [1243], „Chałubińskiego” [1254,1255], „Drwęcka” (n/ż) [1253], „Odrzańska” [1250, 1251], „Pohulanka” [1248, 1249], „Śródmieście SKM” [1003, 1018]. Dla linii N4 wszystkie ww. przystanki będą posiadały status warunkowy „na żądanie”. Przystanek „Drwęcka” (n/ż) [1253] nie będzie obsługiwany przez linię 118.

 

mat. prasowe UMG i ZTM w Gdańsku

Upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Brunona Zwarry

W tym roku, 18 października, przypada setna rocznica urodzin znanego gdańskiego pisarza, Brunona Zwarry.
„Tak zasłużony człowiek dla naszego miasta i mieszkańców, zasługuje na godne upamiętnienie. W rocznicę urodzin odsłonimy tablicę pamiątkową, nadamy także imię Brunona Zwarry jednemu z nowych tramwajów” – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Tablica zostanie umieszczona na kamienicy przy ul. Biskupiej 4. Z kolei na wniosek radnych jeden z tramwajów wyprodukowanych w zakładach „Pesa” w Bydgoszczy otrzyma imię naszego pisarza. „Cieszę się, że ten pomysł połączył tak różne środowiska w gdańskiej radzie miasta” – mówi Bogdan Oleszek, radny Wszystko dla Gdańska, i wieloletni przewodniczący rady miasta. Wkrótce będzie miała miejsce także reedycja książki Brunona Zwarry pt. „Gdańsk 1939”. Władze miasta pracują także nad dodatkowym upamiętnieniem pana Brunona, ale każdy taki pomysł wymaga konsultacji z rodziną pisarza.

Muzeum Poczty Polskiej z okazji tej rocznicy zrobi wystawę poświęconą Brunonowi Zwarrze.

Rada Dzielnicy Środmieście przeznaczyła środki ze swojego budżetu na przygotowanie kalendarza ściennego na 2020 r. dedykowanego Brunonowi Zwarrze. Kalendarz zostanie zaprezentowany 18 października br. na uroczystym wieczorze, który organizuje Stowarzyszenie Biskupia Górka wraz z Gdańską Szkołą Wyższą i Cappellą Gedanensis.

BRUNON ZWARRA (18 X 1919 Gdańsk), literat. Syn Wojciecha (4 IV 1890 Stara Sikorska Huta koło Kościerzyny – 26 V 1940 Sachsenhausen, od 1919 w Gdańsku, działacza Polonii gdańskiej). W latach 1929–1935 uczeń ► Gimnazjum Polskiego, od 1935 roku pracował w Emalierni Johannesa Segora we Wrzeszczu, należał do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, Zjednoczenia Zawodowego Polaków i KS Gedania. Aresztowany 14 IX 1939, więziony w ► obozie dla Polaków w Nowym Porcie, w ► obozie Stutthof i Sachsenhausen. Zwolniony w 1942, powrócił do pracy w emalierni. Po roku 1945 brał udział w odbudowie zniszczonej emalierni i nadal w niej pracował (nowa nazwa: Zakład Lakierniczo-Emalierski „Gedania”). Od lat 70. XX wieku zajął się pracą pisarską. Opublikował zbiór 73 relacji o początkach II wojny światowej w Gdańsku „Gdańsk 1939. Wspomnienia Polaków gdańszczan” (1984, 2002), autobiograficzne „Wspomnienia gdańskiego bówki” (t.I – 1984, II – 1985, III – 1986, IV – 1996, V – 1997, I – 2013) oraz powieści „Gdańszczanie” (I, II, III – 1999, IV – 2000, V – 2001) i „W gdańskiej twierdzy” (1987, 2003). W 1997 roku uhonorowany ► Medalem Księcia Mściwoja II. (Gedanopedia)

ke

Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej zaprasza

Stowarzyszenie WAGA wznawia nabór do projektu wspierającego aktywizację zawodową. Oferta skierowana jest do osób bezrobotnych zamieszkujących w Gdańsku.
Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej, ul. Biskupia 4, 80-875 Gdańsk, tel.513-811-295.

Centrum Wsparcia Seniora otwarte!

29 lipca nastąpiło uroczyste otwarcie lokalu przy ul. Biskupiej 4, wyremontowanego w ramach projektu rewitalizacji. Będzie w nim działać Centrum Wsparcia Seniora, a także m.in. Dom Sąsiedzki i Centrum Aktywizacji Zawodowej.

W uroczystości na Biskupiej Górce wzięli udział: prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak, przedstawicielka Komisji Europejskiej Maria Galewska, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Jan Szymański i Agnieszka Surudo, dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Michał Glaser, a także przedstawiciele Rady Miasta Gdańska i jednostek miejskich.  

–  Zacytuję zdanie śp. prezydenta Pawła Adamowicza, które zawsze powtarzał przy podobnych okazjach: dziękuję podatnikom Unii Europejskiej. To jest jeden z tych radosnych dni, kiedy przypominamy sobie, że Unia Europejska to wartości, wspólnota, ale to także zasadnicze zmiany w naszym życiu. Pokazujemy w Gdańsku, że można połączyć różne kapitały: ludzki, finansowy z dobrym pomysłem i działać na rzecz społeczności lokalnej, a także wartości które były bliskie ojcom założycielom Unii Europejskiej. Życzę wam, abyście byli domem dla każdego – mówiła podczas otwarcia wyremontowanego lokalu prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Lokal przy ul. Biskupiej 4 przeszedł metamorfozę. Na parterze od kilku lat funkcjonował m.in. Dom Sąsiedzki. W wyniku przeprowadzonych prac wnętrza zostały nie tylko zmodernizowane, odpowiednio wyposażone i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale także powiększone – za pomocą przeszklonej windy parter połączono z pierwszym piętrem. Na dole powstała m.in. sala terapeutyczna oraz kącik czytelniczy, u góry – sale terapeutyczne i szkoleniowo-warsztatowe.

Biskupią Górkę czekają ogromne zmiany. To pod wieloma względami wyjątkowa część Gdańska, położona na trudnym terenie. Bez wcześniejszego zabezpieczenia osuwisk remonty nie byłyby możliwe. Umacnianie skarp dobiega końca i wchodzimy w etap realizacji zadań przewidzianych w projekcie rewitalizacji. Jako pierwszy został wyremontowany lokal przeznaczony na działania społeczne, w drugim kwartale przyszłego roku powinny rozpocząć się remonty dróg – mówi Ewa Pielak, zastępca dyrektora BRG, kierownik Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego.

Przy ul. Biskupiej 4 działają dwa Stowarzyszenia – Biskupia Górka i Waga. To pierwsze skupia się przede wszystkim na działaniach związanych z zachowaniem dziedzictwa historycznego Biskupiej Górki oraz aktywizacją mieszkańców. Stowarzyszenie Waga prowadzi projekty wspierające i aktywizujące dla osób w każdym wieku. Pomaga osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w zdobyciu nowych umiejętności i kwalifikacji, organizuje rozmaite spotkania i zajęcia. Do tej pory przy ul. Biskupiej 4 Stowarzyszenie prowadziło: Dom Sąsiedzki, Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej oraz Klub Senioryci. W wyremontowanym lokalu Stowarzyszenie Waga będzie realizować także nowe projekty. Centrum Wsparcia Seniora będzie skierowane przede wszystkim do osób niesamodzielnych oraz starszych. Seniorzy będą mogli tutaj ciekawie spędzić czas, wziąć udział w zajęciach czy skorzystać z konsultacji psychologicznych.

– Zamierzamy organizować dla seniorów różne grupy terapeutyczne i oferować im rozmaite zajęcia – od treningów pamięci, zajęć manualnych, kulinarnych, po ćwiczenia fizyczne. Pomieszczenia zostały odpowiednio przystosowane i wyposażone, w zajęciach będą więc mogły brać udział także osoby z niepełnosprawnościami, poruszające się na wózkach. Osobom starszym chcemy przede wszystkim pokazać, że warto wyjść z domu, a aktywizacja to nic trudnego – mówi Anna Butrym, prezeska Stowarzyszenia Waga.

W lokalu przy ul. Biskupiej 4 swoją siedzibę znajdzie również Gdańskie Centrum Równego Traktowania – jeden z punktów sieci partnerskich organizacji udzielających wsparcia osobom doświadczającym dyskryminacji i przemocy.

Remont lokalu komunalnego przy ul. Biskupiej 4 został wykonany w ramach projektu rewitalizacji, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu miasta. Prace zostały przeprowadzone przez Gdańskie Nieruchomości. Koordynatorem projektu rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska.

Stowarzyszenie Waga serdecznie zaprasza na dzień otwarty, który zostanie zorganizowany w drugiej połowie sierpnia. Będzie to okazja, aby odwiedzić Centrum Wsparcia Seniora, obejrzeć wyremontowany lokal i dowiedzieć się więcej na temat jego działalności. Konkretny termin wydarzenia podamy w sierpniu na stronie internetowej BRG.

Więcej zdjęć wyremontowanego lokalu: https://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/29-biskupia-gorka-stary-chelm/879-centrum-wsparcia-seniora-otwarte.

mat. prasowe z BRG

Zakłócenia ciszy nocnej

Przekazujemy informację z Biura Prasowego Forum Gdańsk, że w godzinach nocnych w dniach 22-25 lipca i 29-30 lipca będą na terenie centrum przeprowadzane ćwiczenia (w tym p-poż.) na wypadek pożaru lub innych zagrożeń. Sygnały dźwiekowe mogą być słyszane także poza obiektem. Ćwiczenia rozpoczną się po godz. 22.00 i będą trwały kilka godzin, niestety nie udało nam się uzyskać informacji, które to konkretnie będą godziny. Za utrudnienia, za naszym pośrednictwem, Forum Gdańsk serdecznie przeprasza, licząc na zrozumienie.

ke, fot. Krystyna Ejsmont

Tajemnice Biskupiej Górki. Zostań mecenasem gdańskich wykopalisk.

Stowarzyszenie Biskupia Górka i Fundacja na Rzecz Odzyskania Dzieł Sztuki „Latebra”  od lutego br. prowadzą wykopaliska przy ul. Biskupiej poszukując pamiątek po kawiarni Franciszka Olińskiego (Cafe Bischofshohe). Niedługo na tym terenie powstanie pięknie urządzony plac rekreacyjny z dużą platformą widokową i takie prace eksploracyjne nie będa możliwe.

Kawiarnia państwa Olińskich stała przy ul. Biskupiej 23 do 1945 r., kiedy to uległa pożarowi podczas walk o Gdańsk. Była miejscem spotkań Polonii Wolnego Miasta Gdańska, Brunon Zwarra wspominał, że grywał  w niej w amatorkich przedstawieniach i uczył się tu tańczyć. Na placu gdzie stała, poszukiwacze prowadzą wykopaliska od lutego br., pracując społecznie, w swoim czasie wolnym. Mimo ogromnych zniszczeń jakich dokonał pożar,  udało się dotąd znaleźć trochę przedmiotów z jej wyposażenia, nawet całe butelki i naczynia z zastawy stołowej. Metalowe przedmioty są często bardzo skorodowane i wymagają specjalistycznego oczyszczania, by mogły przypominać te sprzed lat. Wśrod znalezisk są też zabawki dziecięce, które mogły należeć do dzieci państwa Olińskich. Jak wspomina koleżanka córki właścicieli, pani Urszula Kiedrowska, mieszkali oni nad restauracją, a ich córka Gisela miała swój własny pokój (oszkloną werandę), w którym dziewczynki spędzały czas na zabawach.
Prace mają też na celu wyznaczenie obrysu kawiarni, może uda się go zaznaczyć w nowym projekcie zagospodarowania tego terenu? Ma być to bowiem miejsce, które o historii Biskupiej Górki będzie przypominać – w planach jest utworzenie tu lapidarium.

Podczas wykopalisk eksploratorzy trafili także na rzeczy pochodzące z byłego Schroniska Młodzieżowego im. Paula Benekego, są to fragmenty kafli ceramicznych malowanych artystycznie i szkiełka z witraża „Gdańsk Królową Wisły”, który zdobił jedną ze ścian zewnętrznych schroniska. Zdarzają się też militaria z różnych okresów, a także rzeczy, których tożsamość jest zagadką czekajacą dopiero na rozwikłanie.

Stowarzyszenie Biskupia Górka i Fundacja „Latebra” mają także zgody na poszukiwania miejsca pochówku wybitnego lekarza (prekursora stosowania surowicy do szczepień przeciwko ospie), astronoma, przyrodnika, twórcy „Dostrzegalni gwiazd” – obserwatorium astronomicznego na Biskupiej Górce – Nataniela Mateusza Wolfa. Miejsca wyznaczone do zbadania znajdują się na terenie  Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Biskupiej. Wciąż niewiele osób zna historię obserwatorium „Dostrzegalnia gwiazd”, które stało na Biskupiej Górce do 1813 roku, i jego twórcy. Jeszcze jakiś czas po II wojnie światowej (za prof. Janem Kilarskim) na naszym wzgórzu znajdował się grób Nataniela Wolfa. Wiąże się z nim intrygująca opowieść. Naukowiec w testamencie pozostawił instrukcję swojego pochówku, więc gdy zmarł, jego ciało umieszczono w specjalnej dębowej kapsule wypełnionej wymyślonym przez niego roztworem do mumifikacji zwłok. Pochowano go obok ukochanego obserwatorium, w miejscu, skąd rozciągał się widok na cały Gdańsk. Kapsułę miano otworzyć po 100 latach, ale wcześniej, w związku z oblężeniem Gdańska przez wojska rosyjskie, obserwatorium rozebrano, a sam grób uległ uszkodzeniu. Gdy go otwarto, w trumnie znaleziono same kości – płyn wyciekł. Szczątki pochowano w tym samym miejscu. Teraz nie ma już śladów wskazujących jednoznacznie na miejsce ich złożenia.

Obecnie obie organizacje borykają się z problemem braku środków na kontynuowanie wykopalisk i poszukiwań. Do tej pory konieczny do prowadzenia prac nadzór archeologa finansowali z własnych środków, tak samo było ze specjalistycznym oczyszczaniem niektorych przedmiotów oraz wynajęciem małej koparki wspomagającej prace. Teraz społecznicy zwracają się w Internecie do miłośnikow historii o wsparcie finansowe, które umożliwi kontynuację badań, można wpłacać niewielkie kwoty, ale za wpłaty powyżej 25 zł otrzymuje się ciekawe nagrody. Z całym apelem i listą nagród można zapoznać się  na platformie  zrzutka.pl/biskupiagorka. 

Najciekawsze ze znalezionych rzeczy zostaną pokazane po zakończeniu poszukiwań na wystawie stałej.  Od darczyńców  w dużej mierze zależy, co się na niej znajdzie.

ke

dokumentacja fot. Stowarzyszenia Biskupia Górka i Fundacji „Latebra”

 

Nazwy miejscowe Biskupiej Górki, Zaroślaka i Piaskowni

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci