„Odwiedziny” Tadeusz Karmazyn

Odwiedziny

Przylatuję z  kraju nadziei

ziszczonych marzeń wielu.
Przynoszę plany, pomysły
sentymenty
spełnić.

Wiecej »

Wieczór z Tadeuszem Karmazynem

Stowarzyszenie Biskupia Górka zaprasza 27 października na spotkanie z Tadeuszem Karmazynem, poetą i wykonawcą poezji śpiewanej, od lat mieszkającym w USA, a pochodzącym z Gdańska.

Wysiedlona z Wilna w 1946 r. rodzina Karmazynów znalazła swoje miejsce w domu położonym na Biskupiej Górce nad Kanałem Raduni. Do tego okresu swojeg życia poeta nawiązuje w wielu swoich wierszach.

Wiecej »

Program pamięci Brunona Zwarry – Polonia Wolnego Miasta Gdańska

Krystyna Ejsmont

Program pamięci Brunona Zwarry – Polonia Wolnego Miasta Gdańska

18 października, jak co roku w dniu urodzin Brunona Zwarry, na Biskupiej Górce spotkały się osoby, które cenią sobie twórczość pisarza. Chcieliśmy nie tylko wspominać autora „Gdańska 1939” i „Wspomnień gdańskiego bówki”, ale też porozmawiać o tym, na ile jego przesłanie zawarte w tych książkach jest dla nas obecnie ważne.

Wiecej »

„Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna”

Wkrótce ruszą prace przy zagospodarowaniu Parku Salwator. Inwestycja „Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna” będzie wykonana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. Opóźnienia w jej realizacji związane były z brakiem firm chętnych do wykonania inwestycji za wyznaczoną kwotę 295 tyś. zł, przedłużającym się procesem usuwania znajdujących się na terenie parku garaży i w ostatnim okresie – robotami związanymi z układaniem na tym obszarze sieci ciepłowniczej.
Inwestor, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, trzykrotnie ogłaszała przetarg na wykonawcę robót. W pierwszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty, w drugim oferta była jedna, ale na wysokość 632 358,49 zł, w trzecim zgłosił się też tylko jeden wykonawca (ten sam) z wyceną również dużo przewyższającą wyznaczoną kwotę. Gmina Gdańsk zdecydowała więc o zwiększeniu sumy przeznaczonej na realizację tej budowy. Pozwoliło to podpisać 4 października br. umowę z Zakładem Budowlanym Rafał Lehman z Kiełpina na wykonanie tej inwestycji za 634 738,71 zł. Tych pieniędzy nie starczy jednak na postawienie w parku lamp, co było wpisane w złożonym do Budżetu Obywatelskiego wniosku.
18 października odbyło się oficjalne przekazanie wykonawcy placu budowy. Byli na nim obecni, oprócz przedstawicieli DRMG i ZB Rafał Lehman, pracownicy Gdańskich Nieruchomości, Wydziału Programów Rozwojowych Miasta Gdańska, firmy GPEC i  Krystyna Ejsmont ze Stowarzyszenia Biskupia Górka zastępująca autorkę wniosku BO Magdalenę Kamrowską.

Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Parku Salwator obejmie:
– wykonanie nawierzchni ciągów pieszych z możliwością przejazdu dla służb komunalnych połączonych z nawierzchnią ul. Salwator
– budowę stanowisk siłowni zewnętrznej, elementów gier stołowych wraz z urządzeniami siłowymi i sportowymi
– wykonanie balustrad na koronie istniejącego muru oporowego i schodów terenowych
– wyposażenie terenu w parkowe elementy małej architektury.

Prace będą objęte stałym nadzorem archeologicznym i saperskim.

Rozpoczęcie robót jest zaplanowane na dzień 26 października, a termin zakończenia inwestycji na kwiecień 2019 r.

Krystyna Ejsmont

Program pamięci Brunona Zwarry – Polonia Wolnego Miasta Gdańska

Wiecej »

Ukwiecamy Park Salwator

Biskupia Górka włącza się w akcję „Ukwiecamy Lokalne Centra Wszystkich Dzielnic Gdańska” prowadzoną przez Wydział Środowiska we współpracy z Ogrodnikiem Miejskim. Cebulki lilii i kłącza irysów Stowarzyszenie Biskupia Górka otrzymało z Rady Dzielnicy Śródmieście do posadzenia w jednym miejscu.

Wiecej »

Rewitalizacja. Punkt informacyjny na Biskupiej Górce

10 października w godz. 16-18 w Domu Sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4 na mieszkańców Biskupiej Górki i Starego Chełmu będą czekać pracownicy Biura Rozwoju Gdańska, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i gdańskich Nieruchomości lub Wydziału Gospodarki Komunalnej UM.

Wiecej »

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci