Rewitalizacja – konsultacje

Biskupia Górka gdańskim Montmartrem. Co konkretnie zostanie poddane rewitalizacji?

Remonty nadgryzionych zębem czasu kamienic to kwestia, która najbardziej interesowała mieszkańców Biskupiej Górki. W poniedziałek, 6 lutego, na spotkanie w sprawie planowanej w tej dzielnicy rewitalizacji, przyszło kilkadziesiąt osób. Padały bardzo konkretne pytania.

Wiecej »

Konkurs fotograficzny

Akcja Rewitalizacja: sfotografuj Biskupią Górkę i zdobądź nagrodę!

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza do udziału w otwartym konkursie fotograficznym „Akcja rewitalizacja – zmiany w kadrze”

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie autorskiego zdjęcia, które można zakwalifikować do jednej z trzech kategorii tematycznych:
a) Portret dzielnicy,
b) Mieszkańcy,
c) Wydarzenia.

Zdjęcia konkursowe mają mieć jednoznaczny związek z Obszarami rewitalizacji, przedstawiać krajobrazy, zabytki, obiekty zlokalizowane na ich terenie, a także życie codzienne, ważne wydarzenia z życia dzielnic i ich mieszkańców, itp.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób zajmujących się amatorską fotografią. Z udziału w Konkursie wyłącza się osoby zajmujące się profesjonalnie lub zawodowo fotografią.

Dodatkowo, zdjęcia nadesłane do Konkursu wezmą udział w głosowaniu internautów. Głosowanie odbędzie się na stronie portalu społecznościowego www.facebook.com/BiuroRozwojuGdanska po otrzymaniu przez Organizatora wszystkich zdjęć konkursowych. Uczestnik Konkursu, którego zdjęcie zdobędzie najwięcej „like’ów” otrzyma nagrodę.

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie wiadomości konkursowej na adres rewitalizacja@brg.gda.pl do dnia 14 października 2016 roku.

Wiadomość konkursowa powinna być zatytułowana „Akcja rewitalizacja – zmiany w kadrze” i musi zawierać skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (w przypadku osób niepełnoletnich zawierającego zgodę rodzica lub opiekuna prawnego) oraz 1, 2 lub 3 zdjęcia konkursowe, o parametrach określonych w Regulaminie.
Więcej informacji – http://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/187-konkurs-akcja-rewitalizacja.

 1000638_669403413208413_1709771471021339328_n

Rewitalizacja BG

22 lipca w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, w związku z trwającymi pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji, odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji i instytucji z Biskupiej Górki z jednostkami Miasta zaangażowanymi w te prace. Wiecej »

Rewitalizacja Biskupiej Górki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REWITALIZACJA – CZAS NA WARSZTATY, SPOTKANIA I SPACERY Z MIESZKAŃCAMI

W lutym odbyły się trzy spotkania konsultacyjne w sprawie przygotowywanej przez miasto uchwały o rewitalizacji wybranych obszarów Gdańska. Do 4 marca można było wypełnić ankietę oraz złożyć wnioski i uwagi dotyczące projektu uchwały. Teraz czas na kolejne etapy:  punkty informacyjne w dzielnicach, spacery badawcze z mieszkańcami oraz warsztaty dla osób najbardziej zainteresowanych procesem rewitalizacji.

Podczas lutowych spotkań zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki przestrzennej Wiesław Bielawski wraz z Referatem Rewitalizacji Urzędu Miejskiego oraz Biurem Rozwoju Gdańska zapoznali mieszkańców z założeniami projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

W czasie konsultacji mieszkańcy wiele razy pytali o konkretne działania i inwestycje w obszarach rewitalizacji – będą one ustalane właśnie podczas spacerów badawczych z mieszkańcami i
lokalnymi przewodnikami, które rozpoczną się w maju. Ich celem będzie zidentyfikowanie miejsc priorytetowych do rewitalizacji z punktu widzenia mieszkańców np. podjazdów dla niepełnosprawnych czy elementów małej architektury. Wcześniej jednak Rada Miasta Gdańska
musi przyjąć uchwałę, by móc przystąpić do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji.

W czerwcu natomiast odbędą się warsztaty z mieszkańcami, którzy najbardziej zainteresowani są procesem rewitalizacji w trzech dzielnicach – rejestracja na stronie www.gdansk.pl/urzad/rewitalizacja [1] oraz bezpośrednio na stronie https://warsztatyrewitalizacyjne.ankieta.biz/ [2].

TRZY PUNKTY INFORMACYJNO-BADAWCZE PRZEZ TRZY DNI KWIETNIA
W trzech dzielnicach Gdańska przez trzy dni działać będą punkty informacyjno-badawcze, w których będzie można uzyskać wszelkie informacje na temat rewitalizacji od pracowników Referatu Rewitalizacji. Punkty działały będą w namiotach, a odwiedzający będą mogli także zgłosić swoje uwagi dotyczące rewitalizacji danych obszarów oraz zgłosić się do udziału w warsztatach. Punkty czynne będą w dniach 24-26 kwietnia.

OBSZAR BISKUPIA GÓRKA / STARY CHEŁM
Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Na Stoku 43
24 kwietnia (niedziela) w godz. 10:00-14:00
25-26 kwietnia (poniedziałek, wtorek) w godz. 15:00-19:00

SPACERY BADAWCZE W MIESZKAŃCAMI W MAJU
Kolejnym etapem przygotowywania Gdańskiego Programu Rewitalizacji będą spacery badawcze w mieszkańcami dzielnic.
DLA OBSZARU BISKUPIA GÓRKA/STARY CHEŁM – 10 maja, godz. 17:00 (spotkanie przy Kościele Zielonoświątkowym ul. Menonitów 2A)

W CZERWCU – WARSZTATY DLA ZAINTERESOWANYCH
W czerwcu natomiast odbędą się warsztaty tematyczne z mieszkańcami, którzy najbardziej zainteresowani są procesem rewitalizacji w swojej dzielnicy. By wziąć w nich udział, należy zarejestrować się elektronicznie na stronie www.gdansk.pl/urzad/rewitalizacja [1] lub
https://warsztatyrewitalizacyjne.ankieta.biz/ [2].

WARSZTATY DLA OBSZARU BISKUPIA GÓRKA:
4 czerwca w godz. 10:00-15:00


REWITALIZACJA W STRUKTURACH BRG
Przypomnijmy, że od 1 maja Referat Rewitalizacji znajdzie się w strukturach Biura Rozwoju Gdańska – taką decyzję podjęli Radni Miasta Gdańska podczas marcowej sesji. Dotychczas Referat znajdował się w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Przekazanie Biuru Rozwoju
Gdańska nowych zadań (przygotowania, koordynowania i tworzenia warunków do prowadzenia rewitalizacji) jest efektem wejścia w życie 18 listopada 2015 ustawy o rewitalizacji, w której określone zostały zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.
Proces rewitalizacji jest powiązany z kształtowaniem i prowadzeniem polityki przestrzennej na terenie miasta.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji dostępny jest tutaj:

http://www.gdansk.pl/urzad/rewitalizacja,1027,45000.html [3]

Więcej informacji na temat rewitalizacji:
http://www.gdansk.pl/urzad/rewitalizacja [1]

Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej
Referat prasowy

Links:
[1] http://www.gdansk.pl/urzad/rewitalizacja
[2] https://warsztatyrewitalizacyjne.ankieta.biz/
[3] http://www.gdansk.pl/urzad/rewitalizacja,1027,45000.html
[4] http://www.gdansk.pl

Rewitalizacja – spacery badawcze

8 marca br. pracownicy z Referatu Rewitalizacji Urzędu Miasta Gdańska i Biura Rozwoju Gdańska przez  ponad 3 i pół godziny spacerowali  po Biskupiej Górce w towarzystwie jej dwóch mieszkanek: Krystyny Ejsmont z portalu www.biskupiagorka.pl i lokalnej przewodniczki Magdaleny Kamrowskiej, Radnej Dzielnicy Śródmieście. Trasa objęła ul. Menonitow, Biskupią, Salwator, Na Stoku, Zaroślak, Pohulankę, część fortyfikacji (Koszary, Bastion Zbawiciela, Luneta Cafarellego), Słoneczną Dolinę, teren MOSiR-u i deptak nad Kanałem Raduni, była też wizyta w Domu Sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4.

Był to jeden z całego cyklu zapowiadanych przez Referat Rewitalizacji spacerów badawczych i spotkań z mieszkańcami  związany z przygotowaniami do rewitalizacji Biskupiej Górki.

 

 

 

 

 

 

 

 

ke

Skarpy Biskupiej Górki cd.

Gdzie są nasi radni? –  to było ostatnie pytanie zadane na spotkaniu dotyczącym niezwykle ważnego dla mieszkańców Biskupiej Górki tematu zabezpieczeń stoku tego wzgórza. Pozostało bez odpowiedzi. Na ośmiu Radnych Miasta  okręgu obejmującego Śródmieście, na spotkanie przyszedł tylko Radny Marek Bumblis.

Zebranie informacyjne odbyło się 22 lutego br. w Szkole Podst. 21 i  zgromadziło wiele osób.

Wiecej »

Zabezpieczenia przeciwosuwiskowe skarp BG

Przed spotkaniem, 22 lutego, w sprawie budowy zabezpieczeń przeciwosuwiskowych skarp w rejonie Biskupiej Górki warto zapoznać się z informacją umieszczoną na stronie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska:

Wiecej »

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci