Dotacje ekologiczne z UMG

Korzystne zmiany w udzielaniu dotacji na zadania związane z ochroną środowiska

 Dłużej, więcej i wyjątkowo w Gdańsku – tak w największym skrócie można określić zmiany, które wprowadzono nową uchwałą Rady Miasta dotyczącą „Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną”.

Przypomnijmy, że o udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy. Do tej pory, dotacją objęte były wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek o dotację – obecnie również wydatki, które poniesiono w roku poprzednim. Wnioski nie rozpatrzone w roku, w którym zostały złożone – podlegają rozpatrzeniu w roku następnym!

Na nowoczesne kotły i rynny w gruncie

Zwiększono także zakres, którego dotacje dotyczą. Przede wszystkim warto podkreślić dotacje na zamianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie z zastosowaniem kotłów retorowych na ekogroszek lub pellety w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (w tym bliźniaczych i szeregowych) w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej.

– Jesteśmy teraz chyba pierwszym miastem w Polsce udzielającym dotacji ekologicznych na likwidację ogrzewania węglowego lub wymianę na nowoczesny piec węglowy – podkreśla Maciej Lorek dyrektor Wydziału Środowiska. – Oraz na zwiększenie retencji indywidualnej, czyli mówiąc potocznie: na odprowadzenie wód opadowych do gruntu przy pomocy podziemnych urządzeń rozsączających, do wód lub do sieci kanalizacji deszczowej.

Wysokość dotacji

Na zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzanie do gruntu przy pomocy podziemnych urządzeń rozsączających, do wód lub do sieci kanalizacji deszczowej wysokość jednorazowej dotacji wynosi 100% łącznej wysokości wydatków, ale nie więcej niż 4 000 zł dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych (dla wspólnot i spółdzielni kwota dotacji to aż 10 000 zł).

Wysokość dotacji na zamianę ogrzewania węglowego na gazowe, elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej to obecnie aż 5 000 zł dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców (dotychczas były to 4000 złotych), z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz kościelnych osób prawnych (spółdzielnie: 20 000 zł, wspólnoty oraz kościelne osoby prawne: 10 000 zł). Co warto podkreślić, doprecyzowano zapisy i teraz można ubiegać się o refundację środków na montaż wkładu kominowego oraz wykonanie przyłączy do linii przesyłowych.

Zainteresowanie dotacjami jest bardzo duże – w tym roku wpłynęło 446 wniosków na kwotę 1 240 514 zł. Dla porównania: w roku 2015 wpłynęło 248 wniosków, wypłacono dotacje na łączną kwotę 849 428 zł.

 

O dotacje można ubiegać się obecnie na (podkreślono wprowadzone zmiany):

– zamianę ogrzewania węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

– zakup i instalację kolektora słonecznego,

– likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni poprzez przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej,

– demontaż, transport i utylizację odpadów zawierających azbest – przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych, elewacji na obiektach budowlanych oraz rur zsypowych,

– zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzanie do gruntu przy pomocy podziemnych urządzeń rozsączających, do wód lub do sieci kanalizacji deszczowej,

– zamianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie z zastosowaniem kotłów retorowych na ekogroszek lub pellety w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (w tym bliźniaczych i szeregowych) w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej.


Wniosek o udzielenie dotacji można złożyć:

– w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Zespole Obsługi Mieszkańców:

nr 1 przy ul. Partyzantów 74,

nr 2 przy ul. Milskiego 1,

nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12,

nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2;

– w sekretariacie Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5 (pok.203);

– drogą pocztową na adres : Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

 

 

mat pras.z UMG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.