Skład Komitetu Rewitalizacji

13 października Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz powołał członków Komitetu Rewitalizacji. W jego skład weszli przedstawiciele mieszkańców, użytkowników, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców oraz organizacji prowadzących działalność społeczną.

 Na czterech obszarach rewitalizacji, czyli na Biskupiej Górce i Starym Chełmie, Dolnym Mieście i Placu Wałowym ze Starym Przedmieściem, na Oruni i w Nowym Porcie z Twierdzą Wisłoujście, trwają prace związane z przygotowaniem inwestycji przewidzianych w projektach rewitalizacji. Ich zakres w dużej mierze został określony w wyniku konsultacji z mieszkańcami, którzy od początku mieli udział w planowaniu całego procesu. Mieszkańcy są bowiem nie tylko odbiorcami działań rewitalizacyjnych, ale przede wszystkim ich aktywnymi współuczestnikami.

Forum współpracy

Przejawem zaangażowania lokalnych społeczności w procesy związane z rewitalizacją jest ich udział w Komitecie Rewitalizacji. To ciało doradcze Prezydenta Miasta Gdańska, które będzie opiniować wszystkie działania związane z rewitalizacją. Komitet ma stanowić forum współpracy i dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami Gdańska.

Kadencja Komitetu potrwa pięć lat, a jego posiedzenia będą odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał. Stanowiska Komitetu będą wyrażane w formie opinii przyjmowanych w drodze głosowania. Obsługę organizacyjną Komitetu zapewni Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska. Zgodnie z regulaminem, pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w ciągu 30 dni od jego powołania.

W wyniku otwartego naboru w skład Komitetu Rewitalizacji weszli:

 1. Krzysztof Królak – przedstawiciel mieszkańców Dolnego Miasta i Placu Wałowego ze Starym Przedmieściem,
 2. Krzysztof Kosik – przedstawiciel mieszkańców Oruni,
 3. Dominika Ikonnikow – przedstawicielka mieszkańców Biskupiej Górki i Starego Chełma,
 4. Zdzisława Małolepsza – przedstawicielka mieszkańców Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście.
 5. Hanna Maria Mik – przedstawicielka właścicieli i zarządców nieruchomości znajdujących się na obszarach rewitalizacji,
 6. Aleksandra Strug – przedstawicielka właścicieli i zarządców nieruchomości znajdujących się na obszarach rewitalizacji,
 7. Katarzyna Werner – przedstawicielka mieszkańców Gminy Miasta Gdańska,
 8. Jakub Lejk – przedstawiciel mieszkańców Gminy Miasta Gdańska,
 9. Remigiusz Bystrek – przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność gospodarczą,
 10. Beata Szałkowska – przedstawicielka podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność gospodarczą,
 11. Jacek Górski – przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną,
 12. Przemysław Kluz – przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną,
 13. Danuta Kozioł – przedstawicielka podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną,
 14. Tomasz Larczyński – przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną.

Na członków Komitetu Rewitalizacji zostali również wyznaczeni przedstawiciele podmiotów wskazanych w ustawie o rewitalizacji:

 1. Wiesław Bielawski (Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji) – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska,
 2. Magdalena Chełstowska – przedstawicielka Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
 3. Agnieszka Wróbel – przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku,
 4. Ewa Pielak – przedstawicielka Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska,
 5. Adam Nieroda – przedstawiciel Rady Miasta Gdańska,
 6. Natalia Ostrowska – przedstawicielka Rady Dzielnicy Chełm,
 7. Andrzej Baj – przedstawiciel Rady Dzielnicy Letnica,
 8. Ewa Łapińska – przedstawicielka Rady Dzielnicy Nowy Port,
 9. Ewa Patyk – przedstawicielka Rady Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce,
 10. Ryszard Nowak – przedstawiciel Rady Dzielnicy Przeróbka,
 11. Magdalena Kamrowska – przedstawicielka Rady Dzielnicy Śródmieście.

materiały BRG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content