Skład Komitetu Rewitalizacji

13 października Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz powołał członków Komitetu Rewitalizacji. W jego skład weszli przedstawiciele mieszkańców, użytkowników, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców oraz organizacji prowadzących działalność społeczną.

 Na czterech obszarach rewitalizacji, czyli na Biskupiej Górce i Starym Chełmie, Dolnym Mieście i Placu Wałowym ze Starym Przedmieściem, na Oruni i w Nowym Porcie z Twierdzą Wisłoujście, trwają prace związane z przygotowaniem inwestycji przewidzianych w projektach rewitalizacji. Ich zakres w dużej mierze został określony w wyniku konsultacji z mieszkańcami, którzy od początku mieli udział w planowaniu całego procesu. Mieszkańcy są bowiem nie tylko odbiorcami działań rewitalizacyjnych, ale przede wszystkim ich aktywnymi współuczestnikami.

Forum współpracy

Przejawem zaangażowania lokalnych społeczności w procesy związane z rewitalizacją jest ich udział w Komitecie Rewitalizacji. To ciało doradcze Prezydenta Miasta Gdańska, które będzie opiniować wszystkie działania związane z rewitalizacją. Komitet ma stanowić forum współpracy i dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami Gdańska.

Kadencja Komitetu potrwa pięć lat, a jego posiedzenia będą odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał. Stanowiska Komitetu będą wyrażane w formie opinii przyjmowanych w drodze głosowania. Obsługę organizacyjną Komitetu zapewni Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska. Zgodnie z regulaminem, pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w ciągu 30 dni od jego powołania.

W wyniku otwartego naboru w skład Komitetu Rewitalizacji weszli:

 1. Krzysztof Królak – przedstawiciel mieszkańców Dolnego Miasta i Placu Wałowego ze Starym Przedmieściem,
 2. Krzysztof Kosik – przedstawiciel mieszkańców Oruni,
 3. Dominika Ikonnikow – przedstawicielka mieszkańców Biskupiej Górki i Starego Chełma,
 4. Zdzisława Małolepsza – przedstawicielka mieszkańców Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście.
 5. Hanna Maria Mik – przedstawicielka właścicieli i zarządców nieruchomości znajdujących się na obszarach rewitalizacji,
 6. Aleksandra Strug – przedstawicielka właścicieli i zarządców nieruchomości znajdujących się na obszarach rewitalizacji,
 7. Katarzyna Werner – przedstawicielka mieszkańców Gminy Miasta Gdańska,
 8. Jakub Lejk – przedstawiciel mieszkańców Gminy Miasta Gdańska,
 9. Remigiusz Bystrek – przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność gospodarczą,
 10. Beata Szałkowska – przedstawicielka podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność gospodarczą,
 11. Jacek Górski – przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną,
 12. Przemysław Kluz – przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną,
 13. Danuta Kozioł – przedstawicielka podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną,
 14. Tomasz Larczyński – przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną.

Na członków Komitetu Rewitalizacji zostali również wyznaczeni przedstawiciele podmiotów wskazanych w ustawie o rewitalizacji:

 1. Wiesław Bielawski (Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji) – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska,
 2. Magdalena Chełstowska – przedstawicielka Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
 3. Agnieszka Wróbel – przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku,
 4. Ewa Pielak – przedstawicielka Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska,
 5. Adam Nieroda – przedstawiciel Rady Miasta Gdańska,
 6. Natalia Ostrowska – przedstawicielka Rady Dzielnicy Chełm,
 7. Andrzej Baj – przedstawiciel Rady Dzielnicy Letnica,
 8. Ewa Łapińska – przedstawicielka Rady Dzielnicy Nowy Port,
 9. Ewa Patyk – przedstawicielka Rady Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce,
 10. Ryszard Nowak – przedstawiciel Rady Dzielnicy Przeróbka,
 11. Magdalena Kamrowska – przedstawicielka Rady Dzielnicy Śródmieście.

materiały BRG

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci