ul.Pohulanka i Ks. F. Rogaczewskiego – plany UMG

Biuro Rozwoju Gdańska uprzejmie informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

ŚRÓDMIEŚCIE – REJON ULIC POHULANKA I KS. FRANCISZKA ROGACZEWSKIEGO W MIEŚCIE GDAŃSKU [nr 1174]

będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.08.2014 r. do 01.09.2014 r. w godzinach od 900 do 1500 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Obszar planu ograniczony jest: od północy- terenem szpitala, od wschodu- terenem zabudowy mieszkaniowej oraz ulicami Górka i ks. F. Rogaczewskiego, od południa- aleją Armii Krajowej, od zachodu- ulicą Pohulanka.

Przebieg granicy planu pokazano na załączniku graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu oraz na fragmencie planu miasta (w załączeniu).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.08.2014 r. o godzinie 17 00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Prosimy o upowszechnienie powyższych informacji .

Z poważaniem

/-/ Marek Piskorski

Dyrektor Biura      Rozwoju Gdańska

Mapa

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci