Rewitalizacja dwóch podwórek na Biskupiej Górce

Konkurs na rewitalizację społeczną dzielnic

Biuro Rozwoju Gdańska ogłasza konkurs skierowany do organizacji pozarządowych w ramach współpracy z miastem Gdańskiem. Jego zadaniem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz poprawy swojego najbliższego otoczenia. Inicjatywa skoncentrowana jest wokół podwórek zlokalizowanych w dzielnicach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji.

– Już po raz kolejny ogłosiliśmy konkurs, w ramach projektów

rewitalizacyjnych, na animację społeczności lokalnych i zaangażowanie ich w zagospodarowanie podwórek. W tym roku dodatkowo chcemy wesprzeć te społeczności, które wspólnie pracowały przy zagospodarowaniu podwórek na podstawie poprzedniego konkursu. Głównym celem naszych działań jest zachęcanie mieszkańców do wspólnej pracy i wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za najbliższą przestrzeń. Mieszkańcy pod okiem specjalistów wypracowują koncepcje, a potem je realizują, by na koniec móc cieszyć się przyjaznym otoczeniem – tłumaczy Ewa Pielak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska ds. rewitalizacji.

Na każdym z czterech podobszarów rewitalizacji zostały wyznaczone podwórka, wymagające uporządkowania i zagospodarowania. Wokół nich ma skoncentrować się praca lokalnych społeczności. Oferty organizacji pozarządowych, biorących udział w konkursie, powinny zostać opracowane w taki sposób, aby działania angażowały przedstawicieli wszystkich grup wiekowych – od dzieci po seniorów.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl do dnia 23 marca 2020 r., do godziny 15.30

https://witkac.pl/#contest/view?id=12653

Animacja społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem działań integrujących mieszkańców

Pierwsza część zadania polega na opracowaniu projektów i koncepcji zagospodarowania terenów zieleni i przestrzeni sąsiedzkich na wyznaczonym terenie we współpracy z mieszkańcami. Po pracach koncepcyjnych ostatnim etapem będzie realizacja, polegająca m.in. na uporządkowaniu zieleni, nasadzeniu roślin, montażu ławek i innych elementów małej architektury.

Podwórka objęte konkursem znajdują się:

– w Nowym Porcie przy budynku Na Zaspę 53, przy ul. Wolności oraz ul. Gustkowicza 13
– na Oruni za budynkami przy ul. Trakt Św. Wojciecha 93, 95, 97, 99, 101, 103A
– na Dolnym Mieście w kwartale ulic: Przesmyk, Jaskółcza, Dolna, Łąkowa oraz podwórko za budynkami komunalnymi Chłodna 9 i 10
– na Biskupiej Górce w kwartale ulic Biskupia, Salwator, Na Stoku, oraz przestrzeń pomiędzy ulicą Biskupią i Pohulanka, położoną wzdłuż schodów.

Wspieranie działań społecznych w obszarze rewitalizacj

i

Druga część konkursu ma za zadanie zaangażować i wzmocnić wspólnotę mieszkańców użytkujących wyznaczoną i uporządkowaną przestrzeń podwórkową w latach 2018-2019. Zadanie polega na spotkaniach z mieszkańcami w celu określenia zasad porządkowania podwórek oraz angażowania społeczności lokalnej w drobne prace podwórkowe np. zagrabienie liści, nasadzenia kwiatów, odmalowanie elementów małej architektury czy potrzeby doposażenia miejsc

a w drobne elementy, które uległy eksploatacji.

Podwórka objęte konkursem znajdują się:
– w Nowym Porcie w kwartale ulic: Strajku Dokerów, Wilków Morskich, Wolności i Góreckiego
– na Oruni podwórka pomiędzy budynkami przy ul. Ubocze 24 i ul. Przy Torze oraz przy ul. Żuławskiej 2 i 3
– na Dolnym Mieście w kwartale ulic: Dobrej, Przyokopowej, Zielonej i Toruńskiej
na Biskupiej Górce – przestrzeni za kamienicami przy ul. Górka 11, 12A i 13A

Program animacji społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem działań integrujących mieszkańców będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. Wspieranie działań społecznych w obszarze rewitalizacji, finansowane będą również ze środków Gminy Miasta Gdańska. Określono je w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”. Miasto przeznaczyło w sumie na ten cel kwotę: 1 110 000 zł.

Termin składania ofert upływa 23 marca 2020 roku. Oferty na realizację zadań zostaną rozpatrzone najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 roku. Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na

stronie bip.brg.gda.pl.

mat. pras. BRG

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.