Komitet Rewitalizacji – konsultacje

Konsultacje w sprawie zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje będą trwały od 3 do 31 marca 2020 r. 16 marca odbędzie się spotkanie otwarte.

Regulamin określający zasady wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji został przyjęty przez Radę Miasta Gdańska 29 czerwca 2017 roku (nr XLI/1131/17). Od tego czasu zmieniły się przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, uchwalone przez sejm 10 maja 2018 roku. Zmianie uległo również nazewnictwo w Gminnym Programie Rewitalizacji (uchwała Rady Miasta Gdańska  z 25 kwietnia 2019 roku nr IX/149/19), gdzie w nazwach obszarów zdegradowanych i rewitalizacji wyraz „obszar” został zastąpiony słowem „podobszar”. Natomiast 26 września 2019 roku Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę nr XIV/304/19 w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023. W związku z tym, treść regulaminu Komitetu Rewitalizacji uległa dezaktualizacji z przyczyn prawnych i merytorycznych a wyznaczona obowiązkowo w regulaminie częstotliwość spotkań Komitetu, przestaje odpowiadać faktycznym potrzebom. Zmiana regulaminu dostosowuje jego treść do aktualnego stanu prawnego i potrzeb funkcjonalnych.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w trzech formach:

  • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego;
  • otwartego spotkania informacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się dnia 16 marca 2020 roku w godzinach 17.00 – 19.00, w pok. nr 408 (IV piętro) w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk;
  • zbierania uwag ustnych do protokołu, w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, pok. nr 2 (parter) w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego

Projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 3 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie Internetowej Biura Rozwoju Gdańska www.brg.gda.pl oraz  w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, pok. nr 2 (parter) w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Uwagi do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2020 r. (decyduje data wpływu):

  • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@brg.gda.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,
  • w sekretariacie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk, pok. nr 401 (IV piętro), w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Załączniki:

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Formularz zgłaszania uwag

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – RODO

mat.pras. BRG

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.