Przebudowa ul. Biskupiej

Dwie firmy chcą przebudować ul. Biskupią


W siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska otwarte zostały oferty złożone w przetargu na przebudowę ul. Biskupiej w Gdańsku.
Przedmiotem zamówienia DRMG jest przebudowa ul. Biskupiej w Gdańsku, obejmująca również budowę ul. Menonitów w nowych liniach rozgraniczających. Obszar, który zostanie objęty zakresem zadania, to zjazd z wylotem ul. Biskupiej w al. Armii Krajowej oraz ul. Menonitów.
Ze względu na zbliżenie al. Armii Krajowej w kierunku Biskupiej Górki, a także w związku z realizacją budowy Forum Gdańsk, tj. przebudową układu drogowego, w sąsiedztwie Targu Rakowego i Siennego w Gdańsku wraz z towarzyszącą infrastrukturą, wymagane jest wyprofilowanie ul. Biskupiej i ul. Menonitów do nowej sytuacji.
Realizacja zadania obejmie:
-wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórkowych;
-budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Biskupiej i ul. Menonitów;
-likwidację i budowę wodociągu;
-przebudowę kanałów sanitarnych;
-likwidację i budowę sieci gazowej;
-budowę drogi, chodników, ścieżki rowerowej;
-budowę muru oporowego i schodów terenowych;
-usunięcie kolizji urządzeń elektroenergetycznych;
-budowę nowej sieci oświetleniowej;
-przebudowę sieci teletechnicznych.

Planowany termin zakończenia realizacji – 4 miesiące od daty podpisania umowy.

Oferty złożyły firmy:

WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z Gdańska – 1 349 943,52 zł

Konsorcjum firm: Doraco Sp. z o.o. i Firma Budowlano-Drogowa MTM SA – 1 717 313,87 zł

Obecnie oferty są weryfikowane pod względem formalno-prawnym.

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci