Urządzamy Park Salwator

Zaczęły się już prace przy zagospodarowaniu części Parku Salwator. W wyniku wcześniej przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami, realizator projektu, Stowarzyszenie „Inicjatywa Miasto”, zaplanował tę przestrzeń jako piękny zieleniec, gdzie będzie można odpocząć w spokoju ciesząc oczy kompozycjami różnych roślin płożących i krzewów.

„Dominującym elementem w projekcie jest rozmieszczenie w terenie 110 krzewów trzmieliny oskrzydlonej – krzewu, który w sezonie letnim pozostaje zielony, natomiast jesienią nabiera barwy intensywnej czerwieni. Krzewy te, rozmieszczone w sztywnej siatce co 2 metry stworzą swoistą kolumnadę, nadając temu miejscu unikatowy, lekko monumentalny charakter. Podyktowane jest to historią tego miejsca – przed laty teren ten był cmentarzem. Pomiędzy krzewami, o docelowej wysokości około 1 metra, będzie można przejść się swobodnie meandrującą ścieżką, łamiącą sztywną kompozycje krzewów. W przyziemiu, by zdynamizować zieleniec, planowane jest nasadzenie różnokolorowymi roślinami płożącymi w formie fal, by podkreślić falującą formę terenu.” – tak mówi o projekcie zagospodarowania fragmentu Parku Salwator Mateusz Sylwestrzak z „Inicjatywy Miasto”. I wyjaśnia, że ostatecznie na skwerze staną tylko dwie ławki, ze względu na zwiększenie kosztów realizacji powstałych na etapie konsultacji z mieszkańcami.

Projekt zakłada współudział mieszkańców Biskupiej Górki we wszystkich fazach realizacji, organizatorzy zapraszają więc wszystkich chętnych w dniu 30 listopada do pomocy przy sadzeniu roślin.
ke

 fot. K. Ejsmont

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci