Urządzamy Park Salwator

Zaczęły się już prace przy zagospodarowaniu części Parku Salwator. W wyniku wcześniej przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami, realizator projektu, Stowarzyszenie „Inicjatywa Miasto”, zaplanował tę przestrzeń jako piękny zieleniec, gdzie będzie można odpocząć w spokoju ciesząc oczy kompozycjami różnych roślin płożących i krzewów.

„Dominującym elementem w projekcie jest rozmieszczenie w terenie 110 krzewów trzmieliny oskrzydlonej – krzewu, który w sezonie letnim pozostaje zielony, natomiast jesienią nabiera barwy intensywnej czerwieni. Krzewy te, rozmieszczone w sztywnej siatce co 2 metry stworzą swoistą kolumnadę, nadając temu miejscu unikatowy, lekko monumentalny charakter. Podyktowane jest to historią tego miejsca – przed laty teren ten był cmentarzem. Pomiędzy krzewami, o docelowej wysokości około 1 metra, będzie można przejść się swobodnie meandrującą ścieżką, łamiącą sztywną kompozycje krzewów. W przyziemiu, by zdynamizować zieleniec, planowane jest nasadzenie różnokolorowymi roślinami płożącymi w formie fal, by podkreślić falującą formę terenu.” – tak mówi o projekcie zagospodarowania fragmentu Parku Salwator Mateusz Sylwestrzak z „Inicjatywy Miasto”. I wyjaśnia, że ostatecznie na skwerze staną tylko dwie ławki, ze względu na zwiększenie kosztów realizacji powstałych na etapie konsultacji z mieszkańcami.

Projekt zakłada współudział mieszkańców Biskupiej Górki we wszystkich fazach realizacji, organizatorzy zapraszają więc wszystkich chętnych w dniu 30 listopada do pomocy przy sadzeniu roślin.
ke

 fot. K. Ejsmont

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci