Dyżur radnej dzielnicy – odwołany

Uwaga, dyżur radnej w Domu Sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4 w dniu 29 października zostaje odwołany. Zachęcamy do kontaktów z Radą Dzielnicy Śródmieście:
– telefonicznych – 513 551 523,
– poprzez e-mail – srodmiescie@radadzielnicy.gdansk.pl,
lub skorzystania dyżurów innych radnych podanych poniżej:

 

 

 

ke

Weekendowa szkoła

W Domu Sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4 ruszyła „Weekendowa szkoła”. Zajęcia dla dzieci z klas I-III będą odbywały się w każdą sobotę i niedzielę, do końca roku.
aa
WEEKENDOWA SZKOŁA będzie czynna w:
* soboty w godzinach 12:00-16:00 (4 h),
* niedziele 11:00-15:00 (4 h),
9 weekendów, 18 dni. Oferta skierowana głównie do dzieci z klas I-III.

Z powodu COVID-19 liczba dzieci biorących udział w zajęciach nie może przekroczyć jednorazowo 10 osób. Uczestnicy zostaną wyposażeni w środki ochrony osobistej (przyłbice, maseczki). Dzieci otrzymają drugie śniadanie.

Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego niesie ze sobą wiele ograniczeń – konieczność pozostania w domu, samodzielnej nauki, niemożność spotkania z przyjaciółmi, czy wyjścia na plac zabaw – ten nagły brak swobody jest trudny do zaakceptowania dla wielu z nas. Wśród objawów stresu związanego z wybuchem pandemii eksperci wymieniają m.in. występowanie nasilonych obaw i lęków o zdrowie własne oraz najbliższych osób, co może skutkować np. problemami ze snem i koncentracją uwagi. U niektórych dzieci i młodzieży obserwuje się intensywnie odczuwany smutek, nasilone zamartwianie się, nadmierną drażliwość, zwiększoną płaczliwość. Szczególnie jest to trudny okres dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich.

Weekendowa szkoła ma być miejscem, gdzie każde dziecko może wyrazić swoje uczucia i emocje w bezpieczny sposób, wypracowana zostanie również poprawa komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności współpracy z innymi i sztuka kompromisu. Ma być miejscem, gdzie nauka stanie się przyjemnością. Dla zachowania równowagi psychicznej będą podejmowane także takie aktywności, które potrafią oderwać myśli od trudnej rzeczywistości, relaksują i sprawiają przyjemność. Pracując zgodnie z inicjatywą ‘Budzących się szkół’ – to stawianie na współpracę dzieci i na ich kreatywność, radość z procesu tworzenia i poznawania.
aa
Stowarzyszenie WAGA, które jest organizatorem „Weekendowej szkoły na Biskupiej Górce” oferuje też dzieciom i młodzieży bezpłatne korepetycje. Kontakt mailowy : a.skierka.waga@gmail.com lub telefoniczny 513854715.
ke

„Podwórka Sąsiedzkiej Energii – Biskupia Górka” – zmiana terminów

Uwaga! Terminy spotkań w ramach projektu „Podwórka Sąsiedzkiej Energii – Biskupia Górka” ulegają zmianie.

Konsultacje odbędą się w sobotę 24.10.2020 r.
1/ na podwórku pomiędzy Szkoła Podstawową 21 a ulicą Salwator:
grupa 1 – godz. 13:30 – 14:10,
grupa 2 – godz. 14:10 – 14:50,
2/ na podwórkach przy kamiennych schodach (Biskupia 11 i Biskupia 17):
grupa 1 – godz. 15:00 – 15:40,
grupa 2 – godz. 15:40 – 16:20.
Podział na grupy związany jest z obowiązującymi obostrzenia sanitarnymi, każda z nich może liczyć maksymalnie 10 osób.

Prace porządkowe na terenie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 21 a ulicą Salwator rozpoczną się w poniedziałek 26.10.2020. i potrwają około tygodnia. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do czynnego udziału w tych pracach.

 

ke

Ławeczka Brunona Zwarry

Na Biskupiej Górce w Gdańsku ma powstać pomnik- ławeczka honorujący Brunona Zwarrę, działacza organizacji polskich w Wolnym Mieście Gdańsku, autora bezcennych „Wspomnień gdańskiego bówki”. W tym celu w wigilię 101. rocznicy urodzin pisarza, 17 października 2020 roku, zawiązał się Komitet, którego celem jest powołanie stowarzyszenia.

Inicjatywa budowy pomnika w formie ławeczki narodziła się rok po śmierci Brunona Zwarry. Pomysłodawczynią by taki pomnik stanął na Biskupiej Górce jest córka pisarza – Maria Dryżał. Obecnie do prac nad budową pomnika włączają się też inni członkowie rodziny, działacze społeczni, radni czy organizacje i instytucje związane z Biskupią Górką.

Gmina Gdańsk wspiera podobne oddolne inicjatywy poprzez zorganizowanie konkursu na projekt i zagospodarowanie otoczenia pomnika. Aby projekt doszedł do skutku, powołane stowarzyszenie będzie w najbliższych latach pozyskiwać środki pieniężne lub rzeczowe na budowę pomnika; organizować wykłady czy konferencje dotyczące twórczości Brunona Zwarry i jego postaci, a także imprezy kulturalne promujące przedsięwzięcie.

Ponadto planowane jest też gromadzenie pamiątek, publikacji, materiałów, artykułów dotyczących pisarza czy współpraca z organami państwowymi i samorządowymi oraz z instytucjami edukacyjnymi, kulturalnymi na rzecz jego upamiętnienia.

GDZIE MIAŁBY STANĄĆ POMNIK BRUNONA ZWARRY?

Mimo że Brunon Zwarra przez większość życia mieszkał w Oliwie, to jest kilka powodów dla których pomnik wg opinii Komitetu, mógłby  stanąć na Biskupiej Górce (jeśli uda się uzyskać potrzebne zgody), a najlepiej na placu pomiędzy Rondem Groddecka, a kamienicami przy ul. Biskupiej 4, 6, 8 i Na Stoku 40:
– pisarz urodził się w nieistniejącym już domu przy ul. Biskupiej 2 i mieszkał tam do 1935 r., a później przez kilka lat pod nr 46 przy ul. Na Stoku, oba te budynki przylegały do terenu, na którym miałby stanąć pomnik,
– w pobliżu mieszkali też inni Polacy – działacze w Wolnym Mieście Gdańsku, a pomnik mógłby się stać miejscem przypominającym te postaci,
– jest to rozległe i ładnie położone miejsce z widokiem na Gdańsk,
– obok znajduje się siedziba trzech organizacji działających na rzecz Biskupiej Górki: Stowarzyszenie WAGA, Stowarzyszenie Biskupia Górka i Fundacji Życie i Pasja, które na tym terenie prowadzą działania z mieszkańcami m.in.w ramach Domu Sąsiedzkiego, Klub Seniora, Centrum Wsparcia Seniora, corocznych obchodów Święta Ulicy Biskupiej i innych,
– Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska podejmuje starania, by ten teren został nazwany imieniem Brunona Zwarry,
– do Budżetu Obywatelskiego 2021 został zgłoszony projekt zagospodarowania skarpy przy placu – „Zielona Wizytówka Gdańska” – https://gdansk.zetwibo.pl/projekt/2239.

KIM BYŁ GDAŃSKI BÓWKA?

Brunon Zwarra (1919 – 2018) – fragmenty wspomnienia Marka Adamkowicza, kierownika Muzeum Poczty Polskiej – oddział Muzeum Gdańska, ze strony gdansk.pl.

“Wiedza i życiowe doświadczenie pana Brunona było ogromne. Jako dawny uczeń Gimnazjum Polskiego w Gdańsku błyszczał wszechstronnym wykształceniem. Jako działacz organizacji polskich, pomimo niebezpieczeństwa, które czyhało ze strony hitlerowców, otwarcie przyznawał się do bycia Polakiem. Nie złamał go pobyt w niemieckich obozach koncentracyjnych Stutthof i Sachsenchausen, ani konieczność podnoszenia z ruin ukochanego miasta. Przetrzymał szykany władz peerelowskich i – jakże częste – nierozumienie (albo niesłuchanie) jego racji przez decydentów całkiem współczesnych.

Tocząc nieustannie walkę z przeciwnościami, zdecydował się – za namową Mariana Pelczara, dyrektora Biblioteki Gdańskiej PAN – spisać historię Polaków z Wolnego Miasta. Dzisiaj autobiograficzne „Wspomnienia gdańskiego bówki” i „Gdańsk 1939. Wspomnienia Polaków-Gdańszczan” są uważane za dzieła pomnikowe. To one dały mu najwięcej, jakże zasłużonej!, satysfakcji.

Pamiętniki Brunona Zwarry zachwycają z różnych powodów. Bodaj najwięcej osób jest zachwyconych opisem Gdańska, który już odszedł nieodwołalnie. Bardziej wnikliwi czytelnicy dostrzegą jednak, że są one jedynym w swoim rodzaju zwierciadłem polskiej duszy. Autor pokazał bowiem, jak potrafiliśmy wspaniale walczyć o zachowanie polskości Gdańska, a jednocześnie jak wyniszczające były konflikty, które toczyły się wewnątrz tutejszej społeczności polskiej.[……]

Książki Brunona Zwarry nie są lekturą łatwą, za dużo w nich bólu i rozczarowań, jednak paradoksalnie stanowią one lekarstwo dla duszy. Zwłaszcza pamiętniki, które pokazują, że wbrew podłości świata można przetrwać piekło i zachować godność. Tym zaś, co może dać człowiekowi siłę jest przyjaźń. […].

To z myślą m.in. o nich napisał tyle książek. Chciał, żeby pamięć o tym najpiękniejszym gdańskim pokoleniu nigdy zaginęła”.

Pełny tekst wspomnienia pod tym linkiem: https://www.gdansk.pl/…/gdansk-zegna-brunona-zwarre-pisarza…

 

Brunon Zwarra z żoną Kunegundą

ke

Gdańsk w czerwonej strefie

Jak podają Gdańskie Nieruchomości, budynki przy ul. Salwator 7, Biskupiej 8A, 11, 17, 27 i przy ul. Na Stoku 12B uzyskały niezbędne zgody na kompleksową modernizację w ramach Rewitalizacji Biskupiej Górki i Starego Chełmu. Wkrótce rozpocznie się poszukiwanie wykonawcy robót.

Na  takie zgody czekają

„Podwórka Sąsiedzkiej Energii – Biskupia Górka”

Projekt „Podwórka Sąsiedzkiej Energii – Biskupia Górka” ma na celu przekształcenie dwóch zaniedbanych przestrzeni podwórkowych Biskupiej Górki w teren atrakcyjny, w którym przyjemnie i ciekawie będzie można spędzać czas. Mieszkańcy uczestniczyli już 30 września w pierwszych spotkaniach konsultacyjnych, a  dziś zaczęły się prace porządkowe na dwóch placykach znajdujących się przy kamiennych schodach prowadzących z ul. Biskupiej na Pohulankę.  Ich efekt można zobaczyć na zdjęciach poniżej lub na żywo, wybierając się na spacer albo dołączając do ekipy tam pracującej jeszcze jutro. Realizowany na nich projekt zakłada bowiem duże zaangażowanie mieszkańców, nie tylko przy współtworzeniu projektu architektonicznego, ale także w pracę przy urządzaniu tych wspólnych, sąsiedzkich  przestrzeni.

Na terenie znajdującym się pomiędzy Szkołą Podstawową nr 21 a ulicą Salwator prace przygotowawcze przewidziane są na 27 i 28 października br.

Drugie spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami dotyczące zagospodarowania tych podwórek odbędzie się 22.10.2020, w godz. 17:00-18:30 na terenie zielonym przy ul. Salwator, a w
godz. 18:30-20:00 przy schodach kamiennych prowadzących z ul. Biskupiej na ul. Pohulankę.

 

Projekt „Podwórka Sąsiedzkiej Energii – Biskupia Górka” realizowany jest przez Fundację Gdańską ze środków Gminy Miasta Gdańska w ramach realizacji projektów: „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
fot. Fundacja Gdańska

ke

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci