Rewitalizacja – informacje ze spotkań z mieszkańcami

W związku z pracami prowadzonymi przy przebudowie układu drogowego oraz  remoncie 13 gminnych kamienic na Biskupiej Górce i Piaskowni, Biuro Rozwoju Gdańska uruchomiło w grudniu 2022 r. punkt konsultacyjny dla mieszkańców w Domu Sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4.  Dyżury przedstawicieli Biura Rozwoju Gdańska, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskich Nieruchomości i wykonawcy robót odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 16-18.

Poniżej zamieszczamy notatki z tych spotkań – otrzymane z Biura Rozwoju Gdańska i sporządzone przez redakcję portalu.

Spotkanie 12.10.2023 r.

 

 

Spotkanie 14.09.2023 r.

Notatka Biura Rozwoju Gdańska przysłana 09.11.2023 r.:

 

 

Notatka redakcji
Na dyżurze poświęconym rewitalizacji 14 września obecni byli przedstawiciele Biura Rozwoju Gdańska, Gdańskich Nieruchomości, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, wykonawcy robót drogowych oraz Miejska Inżynier Ruchu. Straż Miejska nie przysłała swojego przedstawiciela tłumacząc, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ jej pracownicy są jedynie od egzekwowania przepisów.
Na spotkanie nie przyszli też mieszkańcy, posiadacze aut, którzy na poprzednich dyżurach domagali się, by ze względu na remonty ulic nie karano ich mandatami za parkowanie w miejscach do tego nie wyznaczonych. Nie było więc komu merytorycznie w tej sprawie rozmawiać z Miejską Inżynier Ruchu i za takie parkowanie nadal będą mandaty.

Na pytanie o nocne driftowanie na parkingu przy Urzędzie Marszałkowskim, Miejska Inżynier Ruchu odpowiedziała, że położenie na posadzce spowalniaczy ze względu na zapisy gwarancyjne, oraz możliwość wystąpienia drgań, nie jest możliwe, ale wciąż szukany jest sposób, by te nocne wyścigi ukrócić. Prowadzone są też  na ten temat rozmowy z policją.

Przedstawiciel wykonawcy prac drogowych odpowiadał na pytania szczegółowe dotyczące obecnie trwających robót, poinformował też, że przebudowa ulicy Biskupiej rozpocznie się w przyszłym roku, ale jeszcze nie wiadomo, w którym miejscu rozpoczną się prace.

W przypadku przekroczenia terminów na realizację prac finansowanych ze środków unijnych, Miasto Gdańsk pokryje te koszty w całości. Jednak wspólnoty mieszkaniowe, które nie zdążą zrobić remontów i ich rozliczyć do końca bieżącego roku, te środki stracą.
Biuro Rozwoju Gdańska jest w trakcie opracowywania nowej listy potrzeb, które miałyby być zrealizowane w następnym etapie rewitalizacji Biskupiej Górki. Na pewno na niej znajdą się remonty budynku Biskupia 35 i przybudówki przy Biskupiej 21, zagospodarowanie placu pod Neptunem i działania Stowarzyszenia WAGA. Wszystkie wybrane potrzeby zostaną ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji, który jeszcze pod koniec tego roku będzie poddany konsultacjom społecznym, a jego ostateczna wersja zostanie przedłożona Radzie Miasta Gdańska na sesji w marcu 2024 r. Wniosek o dofinansowanie wskazanych w nim inwestycji i działań musi zostać złożony do Urzędu Marszałkowskiego, więc dopiero w 2025 r. będzie możliwa realizacja ujętych w nim przedsięwzięć.

Pozostałe tematy zgłoszone przez mieszkańców:
– problem z właściwym odprowadzeniem wód opadowych z podwórka pomiędzy kamienicami Biskupia 4 i 6,
– potrzeba remontu podwórka Na Stoku 37,
– występowanie na Biskupiej Górce rdestowca, rośliny będącej zagrożeniem nie tylko dla innych roślin, ale też dla budynków, dróg i murów oporowych. Rdestowiec powinien zostać zlokalizowany i trwale usunięty przez odpowiednie służby miejskie.
– zarośnięte, a więc niedrożne betonowe koryta mające za zadanie odprowadzanie wód deszczowych ze skarpy za budynkami przy Biskupiej od nr 19 do 21. Prawdopodobnie sytuacja ta dotyczy wszystkich takich rynien, zainstalowanych na nowych murach oporowych.
– konieczność utwardzenia podjazdu do posesji Biskupia 13 i 15, od strony Pohulanki, w przyszłości będzie to też droga prowadząca na plac pod Neptunem,
Na spotkaniu padł też postulat, by rozpatrzyć zgłoszenie Biskupiej Górki na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Następny dyżur odbędzie się 12 października 2023 r.

 

Spotkanie 10.08.2023 r.

Notatka Biura Rozwoju Gdańska przysłana 21.09.2023 r.:

Notatka redakcji portalu, 9 sierpnia 2023.

Sierpniowy dyżur poświęcony rewitalizacji Biskupiej Górki pełnili przedstawiciele Biura Rozwoju Gdańska, Gdańskich Nieruchomości, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska i wykonawcy prac drogowych. Nie pojawił się nikt ze Straży Miejskiej, mimo, że byli zaproszeni i wcześniej deklarowano obecność. Był to duży zawód dla osób, które przyszły porozmawiać o trudnej sytuacji w jakiej przez remonty ulic znaleźli się mieszkańcy posiadający samochody. Mimo wcześniejszych zapewnień, że do czasu zakończenia prac będą mogli stawiać auta w miejscach do tego dotąd nie przeznaczonych, otrzymują za to mandaty. Samochody mają identyfikatory, więc straż miejska ma wiedzę, że pojazdy należą do mieszkańców osiedla. Osoby obecne na spotkaniu napisały na miejscu pismo do Biura Rozwoju Gdańska przedstawiając problem i prosząc o interwencję.

Informacje przekazane przez przedstawiciela realizatora robot drogowych:
– Na ulicy Zaroślak, od nr 1 do 7, trwa obecnie zmiana naświetli okienek piwnicznych wskazanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a po tym, 21 sierpnia zacznie się po jednej ze stron ulicy remont chodnika, który potrwa do końca września. Natomiast remont jezdni na tym odcinku powinien zakończyć się pod koniec tego roku, najpóźniej na początku przyszłego. Jest to związane z zakończeniem przejazdów ciężkiego sprzętu, który mógłby uszkadzać nową nawierzchnię.
– Od 22 sierpnia zacznie się remont odcinka ulicy Na Stoku od nr 11 (skrzyżowanie z ulicą Biskupią) do nr 15 i potrwa do grudnia 2023 r.
– Wykonawca wciąż nie może uzyskać z WUOZ akceptacji dla schodów wejściowych do kamienic na Zaroślaku.

Mieszkańcy na spotkaniu po raz kolejny podnieśli temat wysokich krawężników przy chodnikach utrudniających poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. W kilku miejscach będą takie ich obniżenia – np. przy wszystkich wjazdach na posesje czy do wiat śmietnikowych, a także, za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, cały fragment ulicy przy Na Stoku 11 ma być jednolicie wypłaszczony ze względu na zbyt wąską przestrzeń dla ruchu samochodowego i pieszych. Na pozostałych odcinkach wcześniejsza wysokość będzie zachowana ze względu na wymóg konserwatorski.

Plac pod Neptunem. Pod koniec października br. ma być gotowa nowa dokumentacja projektowa placu uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Będzie można się z nią zapoznać na dyżurze informacyjnym w grudniu.

Lokal użytkowy w budynku przy ul. Na Stoku 10. Gdy Miasto Gdańsk w 2021 r. podpisywało umowę z gdańską artystką na prowadzenie pracowni otwartej w tym lokalu, miała ona oprócz funkcji pracowni artystycznej także działać na rzecz lokalnej społeczności. Niestety z tego zobowiązania artystka się nie wywiązuje właściwie, więc najem prawdopodobnie nie zostanie przedłużony w przyszłym roku.

Przybudówka do kamienicy Biskupia 21 ma zostać wyremontowana, trwają starania o uzyskanie zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, by mogła pełnić funkcje wiaty śmietnikowej. Zgadza się na to Wspólnota Mieszkaniowa 21, chociaż nie chce ponosić kosztów remontu powyżej kwoty, jaką miałaby uiścić w przypadku postawienia zwykłej wiaty.

Wspólnota Mieszkaniowa Na Stoku 37. Na spotkanie przyszli mieszkańcy lokalu gminnego skarżąc się na brak remontów i zaniedbane podwórko. We wspólnocie tylko jedno mieszkanie zostało wykupione, reszta to lokale należące do miasta. Remontu podwórka przy tej kamienicy oczekują także mieszkańcy sąsiednich domów – już na pierwszych spotkaniach poświęconych rewitalizacji zgłaszano ten problem. Ponieważ to gmina Gdańsk ma większość udziałów w tym budynku, Biuro Rozwoju Gdańska podejmie się sprawdzenia jakie są możliwości rewitalizacji tej przestrzeni podwórkowej w najbliższym czasie.
O przyspieszenie remontu gminnego lokalu upominał się także lokator z innego budynku, który prosi o to Gdańskie Nieruchomości od 30 lat. Kamienica nie ma zrobionej izolacji, więc mieszkanie jest zagrzybione, do tego toaleta znajduje się na wspólnym korytarzu. W tym budynku także tylko jedno mieszkanie jest wykupione. Przedstawicielka Gdańskich Nieruchomości przyznała, że cały budynek nadaje się do remontu, ale obecnie miasto nie ma na to środków.

Tradycją stało się poruszanie na każdym dyżurze tematu nocnego driftowania na parkingu przy Urzędzie Marszałkowskim. Pismo w tej sprawie zostało złożone przez BRG w maju br., a ponieważ hałasy nocne wciąż trwają, BRG zwróci się ponownie pismem o zainstalowanie tam spowalniaczy.

Następne spotkanie odbędzie się 14 września, godz. 16-18, ul. Biskupia 4.

 

Spotkanie 22.06.2023 r.

Załączniki:

 

Spotkanie 11.05.2023 r.

 

Spotkanie 13.04.2023 r.

 

Spotkanie 9.03.2023 r.

Informacja o spotkaniu przesłana mejlem z Biura Rozwoju Gdańska na prośbę Stowarzyszenia Biskupia Górka: “tematem przewodnim spotkania 9 marca 2023 r. był monitoring wzdłuż ulic Zaroślak, Na Stoku, Biskupia, Salwator. Pismo przygotowane przez mieszkańców zostało przekazane do Wydziału Projektów Inwestycyjnych i w chwili obecnej sprawą zajmuje się Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.”

 

Spotkanie 9.02.2023 r.

Informacja o spotkaniu przesłana 8 maja br. mejlem z Biura Rozwoju Gdańska (na prośbę Stowarzyszenia Biskupia Górka): “Informuję, iż podczas spotkania 9 lutego powtarzały się tematy poruszane podczas spotkania 14-12-2022r.”

 

Spotkanie 12.01.2023 r.

Informacja o spotkaniu przesłana mejlem 8 maja br. z Biura Rozwoju Gdańska (na prośbę Stowarzyszenia Biskupia Górka): “Informuję, iż podczas spotkania 12 stycznia powtarzały się tematy poruszane podczas spotkania 14-12-2022r.”

Spotkanie 14.12.2022 r. 

Pytania dotyczące przebudowy dróg:

1. Czy w projekcie uwzględniony jest odcinek remontu drogi obejmujący okolice ul. Na Stoku 41 i 42? – pytanie dotyczące podziału na etapy i harmonogram prac. DRMG/wykonawca/GN. Przekazano informacje nt. harmonogramu prac.

2. Czy uwzględniono szkody, które mogą powstać podczas wykonywania robót?
Odpowiedź: wypracowane zostanie rozwiązanie, by wszystkie szkody były usuwane w trybie pilnym. Została zrobiona inwentaryzacja budynków, zakładane są repery by widzieć ewentualne reakcje budynków na prace. Prośba o szczegółową lokalizację reperów. – wykonawca. Przekazano rozmieszczenie reperów.

3. Mostek jest obecnie głównym wjazdem na Biskupią Górkę, ryzyko uszkodzeń. Czy zostanie zabezpieczony? Mostkiem przejeżdżać będą ciężkie pojazdy na budowę, np. ciężarówki z kostką brukową. – pytania dotyczące nośności mostku, odpowiedzialności za jego ewentualne uszkodzenia – DRMG/wykonawca/GZDIZ
Odpowiedź GZDiZ: Most przez Kanał Raduni przy ul. Na Stoku ma nośność 30 t. GZDIZ będzie monitorował ruch drogowy na obiekcie i w zależności od bieżącej sytuacji będzie podejmował ewentualne ograniczenia ruchu w celu ochrony mostu.

4. Czy w związku z wymianą sieci podziemnych mieszkańcy powinni spodziewać się tymczasowych wyłączeń mediów? Czy możliwe będzie wyłączenie latarni?
Odpowiedź: tak, w momencie przepinania sieci będzie wyłączanie mediów. Przepięcie może trwać ok. 1-2h. Nie przewiduje się dłuższych przerw, chyba że spowodowane będą awarią. Latarnie będą wymieniane na stylizowane, będzie to już końcowy etap prac, tak aby nie uległy uszkodzeniu.

5. Czy na ulicy Na Stoku latarnie mogą stanąć bliżej krawędzi chodnika? Obecnie stoją praktycznie na środku, oddalone od krawędzi. Jest to przeszkoda dla osób np. na wózku inwalidzkim, z wózkiem dziecięcym.
Odpowiedź: lokalizacja latarni uzależniona jest od warunków technicznych. Lokalizacja latarni całkowicie się zmieni, droga zostanie przebudowana. Lampy zostaną umieszczone przy krawężniku, tak aby zapewnić przejezdność na chodniku. Problem braku miejsca dla wszystkich uczestników ruchu w dwóch miejscach zostanie rozwiązany poprzez wyniesione
przestrzenie współdzielone.

6. Czy planowane jest założenie monitoringu?
Odpowiedź: tak. Pytania 4,5,6, – pytania dotyczące szczegółowych rozwiązań projektowych –DRMG/wykonawca. Przekazano informacje

Pytania dot. punktów gromadzenia odpadów:

1. Odbiór śmieci – do BRG zostanie/został zgłoszony problem ze śmieciami, które nie są odbierane (śmieci segregowane wysypują się z kubłów, które są przepełnione, a śmieci odbierane są za rzadko). – pytanie o organizację odbioru odpadów w czasie budowy – WGK/odbiorca odpadów.
Pracownik Referatu Logistyki i Monitoringu Systemu GOK (w Wydziale Gospodarki Komunalnej) przeanalizował z wykonawcą usługi odbioru odpadów komunalnych możliwości odbioru odpadów z miejsc ich gromadzenia zlokalizowanych na odcinku pierwszego etapu prowadzonych prac. Na dzień 3 stycznia 2023 r. odbiory w tym rejonie odbywają się bez większych problemów. Zdarzające się niekiedy przypadki braku odbioru spowodowane są zastawianiem miejsc gromadzenia odpadów przez parkujące samochody lub zalegającymi w pojemnikach odpadami niewłaściwego rodzaju, które nie mogą zostać odebrane w ramach danej frakcji podczas harmonogramowego odbioru. Uzgodniono z wykonawcą, że w przypadku wystąpienia problemu z dojazdem zostanie zorganizowane spotkanie z firmą wykonującą remont celem rozwiązania problemu (np. wyznaczenia tymczasowego miejsca gromadzenia odpadów).

2. Czy w projekcie uwzględniono problem braku miejsc na punkty gromadzenia odpadów wspólnot mieszkaniowych? Na jeden punkt gromadzenia odpadów przypada nawet 15budynków. Wspólnoty nie mają własnego gruntu (WM wyznaczone po obrysie budynku). Czy planowane jest wyznaczenie nowych miejsc na śmietniki?
Odpowiedź: projekt rewitalizacji jest drogowo-budynkowy (plus działania społeczne).
Wyznaczenie lokalizacji wiat śmietnikowych jest w gestii GN. W tej sprawie przedstawiciele Gdańskich Nieruchomości będą organizować spotkania z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych. – pytanie gdzie obecnie są wyznaczone PGO na Biskupiej Górce i które budynki są przypisane do konkretnych lokalizacji – GN.
W rozwinięciu powyższej odpowiedzi Gdańskie Nieruchomości informują, co następuje.
Kwestie związane z gospodarką odpadami komunalnymi reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na jej postawie Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku. Zgodnie z §11 Regulaminu wyznaczenie oraz organizacja punktu gromadzenia odpadów, odpowiednie przygotowanie, zapewnienie w nim czystości i właściwego stanu sanitarnego oraz zapewnienie dostępu do punktu znajduje się w obowiązku właścicieli nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt. Warto zaznaczyć, że punkt gromadzenia odpadów powinien być zlokalizowany na terenie producenta śmieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gmina Miasta Gdańska wychodząc naprzeciw niełatwym obowiązkom stawianym właścicielom nieruchomości przez ustawodawcę, daje możliwość posiadania tytułu prawnego do gruntu sąsiedniego w formie umowy dzierżawy/współdzierżawy, na którym można zorganizować punkt gromadzenia odpadów. Przedmiotowe umowy zawierane są pomiędzy właścicielami nieruchomości budynkowych, a Gdańskimi Nieruchomościami.
Z uwagi na charakterystyczne uwarunkowania terenowe oraz planistyczne w obszarze Biskupiej Górki (m.in. zwarta zabudowa, ukształtowanie terenu, ochrona konserwatorska, brak możliwości dzierżawy terenu przyległego przyległego), Gdańskie Nieruchomości zamierzają wesprzeć wspólnoty mieszkaniowe w procesie organizacji odpowiednich punktów gromadzenia odpadów. Przedmiotowe wsparcie polegać będzie na pomocy w zaprojektowaniu, a następnie wybudowaniu wiat śmietnikowych dla podmiotów nieposiadjących terenów przyległych oraz budynków gminnych. Planowane działania inwestycyjne będą przeprowadzane z uwzględnieniem partycypacji finansowej wspólnot mieszkaniowych, które korzystać będą z konkretnych wiat śmietnikowych na terenach znajdujących się we władaniu Gminy Miasta Gdańska. Każdy wybudowany punkt gromadzenia odpadów posiadać będzie tzw. „siatkę przynależności”. Oznacza to, że do każdego punktu zostaną przypisane konkretne podmioty.
W zakresie dzierżawy terenu pod punkt gromadzenia odpadów Gdańskie Nieruchomości informują, że w obszarze Biskupiej Górki w chwili obecnej zawarte są następujące umowy współdzierżawy:

1. Na Stoku 26 – nr działki 175 obręb 80 – Na Stoku 23, Na Stoku 25, Na Stoku 26, Na Stoku 40 A, B, Na
Stoku 41A, Na Stoku 41, Na Stoku 42A. Na Stoku 40, Na Stoku 42.
2. Salwator 7-8 – nr działki 271/2, obręb 80 – Na Stoku 11, 12, Na Stoku 12C, Biskupia 30, Biskupia 31,
Biskupia 32, Biskupia 33, Salwator 7, Salwador 8, Salwador 9, Biskupia 34, Biskupia 4.
3. Zaroślak 2 – nr działki 185, obręb 80 – Zaroślak 1, Zaroślak 2, Zaroślak 3, Zaroślak 4, Na Stoku 35, Na
Stoku 37, Na Stoku 38, Na Stoku 39.
4. Zaroślak 7 – nr działki 197, obręb 80 – Zaroślak 5, Zaroślak 7, Zaroślak 10, Zaroślak 22.
5. Na Stoku 7, 8/9 – nr działki 101/4, obręb 80 – Na Stoku 7, 8/9, Biskupia 8, Na Stoku 45, Na Stoku 10.

3. Czy każda wspólnota dostanie teren w dzierżawę na ustawienie wiaty?
Odpowiedź: Wspólnoty powinny we własnym zakresie wystąpić o ewentualne dzierżawy terenów pod PGO. Ze względu na układ Biskupiej Górki, sugeruje się aby wspólnoty występowały wspólnie o dzierżawę terenu pod ten cel. – pytanie, które wspólnoty na chwilę obecną mają dzierżawę terenu i zorganizowały PGO na swoich działkach – GN.
Odnośnie dzierżawy wnętrza podwórzowego Gdańskie Nieruchomości posiadają następujące umowydzierżawy/ współdzierżawy:
1. Dzierżawa części działki nr 174 obręb 80 – Biskupia 18, Biskupia 19, Biskupia 20, Biskupia 21, Biskupia
25, Biskupia 26, Biskupia 28, Biskupia 29 – zorganizowano PGO z programu Meble Gdańskie.
2. Dzierżawa działki nr 115 obręb 80 – Biskupia 6 – zorganizowano PGO.

Pytania dot. organizacji ruchu drogowego:

1. Miejsca parkingowe – obecnie parkuje się na terenach zielonych, co może powodować wizyty straży miejskiej i mandaty. Prośba o uporządkowanie miejsc parkingowych na czas remontu ulic. GZDIZ/WGK/Straż Miejska
Odpowiedź GZDIZ: Postój pojazdów na terenach zielonych jest wykroczeniem. Przypadki parkowania i niszczenia zieleni należy zgłaszać Policji i Straży Miejskiej. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni nie planuje utwardzeń zieleni na potrzeby parkowania.

2. Znak informacyjny wykonawcy prac WOD-KAN – stoi w miejscu, które koliduje z ruchem osób.
Odpowiedź: znak został tam postawiony, by uniemożliwić parkowanie. wykonawca

3. Brak oznakowania zmian w organizacji ruchu np. od strony Chełmu. Prośba o jasne oznakowanie. GZDIZ – organizacja ruchu na czas budowy
Odpowiedź GZDIZ: Oznakowanie objazdów znajduje się zarówno od strony ul. Zaroślak, jak i od strony ul. Biskupiej.

4. Wniosek o stworzenie strefy płatnego parkowania, tak aby zmniejszyć problem chaotycznego parkowania na Biskupiej Górce pracowników i klientów centrum handlowego Forum Gdańsk.
Odpowiedź: Rada Dzielnicy Śródmieście już zawnioskowała o stworzenie SPP, podjęła też uchwałę. Zakup parkometrów i prace związane z ustanowieniem strefy mają zostać rozpoczęte już po rewitalizacji.

5. Czy jest szansa na uporządkowanie ruchu samochodowego na Biskupiej Górce?
Odpowiedź: po realizacji remontu powstanie projekt organizacji ruchu. GZDIZ
Odpowiedz GZDIZ: Po realizacji remontu powstanie projekt organizacji ruchu.

Pytania dot. mieszkań:

1. Czy miasto ma pomysły na budynki komunalne po rewitalizacji?
Odpowiedź: mieszkania nie zostaną sprywatyzowane. Pozostaną w 100% gminne, mieszkalne, zostaną do nich wprowadzeni mieszkańcy, w tym część z nich stanowić będą osoby, które musiały wyprowadzić się na czas remontu, a które wyraziły chęć powrotu.

2. Jaki procent wyprowadzonych osób powróci na teren Biskupiej Górki?
Odpowiedź: możemy sprawdzić ile osób zadeklarowało chęć powrotu, ale samo wyrażenie chęci nie oznacza, że faktycznie się oni przeprowadzą z powrotem na BG. Zostanie sprawdzona dokładna liczba takich rodzin. – WGK informacja ile rodzin wróci na Biskupią – wyraziło chęć i spełniają warunki, ile rodzin spełnia warunki, ale nie chce wracać i podpisały umowy stałe w innych miejscach miasta, a ile rodzin ze względów prawnych ma zamknięty powrót i zostało przeniesione w inne miejsca.

3. Salwator 7 i 8 – jakie są plany w stosunku do tych budynków? Jakie są plany w stosunku do pustego terenu obok tych budynków, który obecnie służy jako plac do parkowania dla mieszkańców?
Odpowiedź: Salwator 7 pozostanie jako budynek komunalny, Salwator 8 przeznaczony jest do sprzedaży. Na placu nie planuje się nowej zabudowy, na pewno pozostanie tam punkt gromadzenia odpadów. – pytanie o zakres przetargu, czy została już wyodrębniona działka pod sprzedaż i na jakim etapie jest proces – GN. Sprawę budynku Salwator 8 prowadzi Wydział Skarbu

4. Podczas remontów mieszkań komunalnych zostały zerwane oryginalne deski podłogowe, to samo z ponad 120-letnią stolarką drzwiową. Dlaczego usuwane są historyczne elementy z mieszkań? Jest to marnotrawstwo.
Odpowiedź: wszystkie projekty i prace uzgadniane są z konserwatorem zabytków. Jeżeli element w budynku ewidencyjnym jest objęty ochroną konserwatora, musi on później wrócić na swoje miejsce. Nie można mówić o marnotrawstwie, jeśli nie mamy pewności, czy wyrzucane elementy nadawały się w ogóle do dalszego użytku. 12 stycznia w punkcie konsultacji GN ma odpowiedzieć, czy sprawdzany był stan usuwanych elementów, czy były sporządzane jakieś operaty, czy wywóz m.in. historycznej stolarki jest usprawiedliwiony. GN
Wszystkie obiekty remontowane podlegają ochronie konserwatorskiej. Dokumentacja projektowa była zatwierdzona przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto w skład dokumentacji projektowej wchodzi opracowanie pn „Program prac konserwatorskich”. Opracowanie to jednoznacznie wskazuje zakres prac remontowych, wymian, odtworzeń, zabiegów konserwatorskich. Mówi także o stolarce okiennej i drzwiowej wskazując, które elementy podlegają wymianie, a które mają pozostać i być poddane zabiegom konserwatorskim. Ponadto GW zatrudnia kierownika robót konserwatorskich( z wykształceniem kierunkowym), który czuwa nad poprawnością przebiegu procesu prac konserwatorskich. Nad całością czuwa także Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, który także posiada uprawnienia do prac przy zabytkach.
Reasumując. Proce prowadzone są ściśle według zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz pod odpowiednim nadzorem. Nie ma więc mowy o żadnym „marnotrawstwie” poniżej załączam przykładowy wycinek z Programu Prac Konserwatorskich dotyczącej stolarki na budynek Na stoku 35.

Inne pytania dot. zagospodarowania:
1. Skarpa pomiędzy ulicami Na Stoku/Biskupia została wzmocniona. Czy planowane jest przywrócenie dawnego stanu skarpy, tj. tarasów? Zieleń na powstałej górce jest zaniedbana, trawa rośnie po pas, nikt się nią nie zajmuje.
Odpowiedź: nie, w projekcie układu drogowego nie planuje się zmian w obszarze skarp. Skarpa została wzmocniona murem oporowym, który ma tam póki co pozostać. DRMG, GZDIZ/GN w zakresie utrzymania.
W roku 2022 r. realizowane było koszenie jednokrotnie. – Przed kilkoma latamy mieszkańcy sami zagospodarowywali tą część terenu na własne rabaty przed zmianą jej ukształtowania (wcześniej skarpa była wystopniowana na ok. 6 poziomów i rosły tam byliny i kwiaty) stąd wrażenie jej zaniedbania, ponieważ występuje tam tylko trawnik na stromym terenie, który jest koszony maksymalnie 2 razy do roku. Obecne ukształtowanie skarpy nie daje możliwości jej zagospodarowania w formie nasadzeń zieleni niskiej, bez jej przebudowania w formie tarasowej. Realizacja samego koszenia jest problematyczna, z uwagi na kąt nachylenia. Dział Zieleni w 2023r. z uwagi na powyższe planuje wyłącznie koszenie. Teren koszony jest maksymalnie dwa razy do roku. Częściej koszone są lokalizacje gdzie w grę wchodzi bezpieczeństwo ruchu drogowego – w miarę potrzeb, bądź tereny reprezentacyjne– 3, 4 razy w roku. Ograniczamy koszenie trawników na terenie Gdańska do minimum. Spowodowane jest to deficytem wody po okresie zimowym oraz brak wiosennych opadów. Późniejsze oraz rzadsze koszenie miejskich trawników ma utrzymać dłużej wilgotność gleby.

2. Podwórko przy Na Stoku 37 – teren należy do wspólnoty, ale jest zaniedbany. Prośba o pomoc w uporządkowaniu terenu, aby pasował do tak wyjątkowego historycznego miejsca, jakim jest Biskupia Górka. Odpowiedź: miasto może wydać pewne zalecenia, ale na terenie prywatnym nie można wymusić konkretnego zagospodarowania. Nie ma ustawowej podstawy prawnej, która mogłaby zmusić mieszkańców do estetyzacji podwórka. Wspólnota może np. wziąć udział w
programie podwórkowym. Zasady realizacji programu podwórkowego – GN.
Wspólnota może uporządkować teren przyległy do budynku uczestnicząc w programie konkursowym „Wspólne Podwórko”. Jednakże, zgodnie z zapisami regulaminu do przedmiotowego Programu, zainteresowane udziałem podmioty muszą spełniać kilka kryteriów. Podstawowym kryterium jest posiadanie zawartej umowy dzierżawy lub współdziedzicy terenu przyległego w celu zapewnienia warunków prawidłowego korzystania z budynku będącego ich własnością. Ponadto, po stronie wspólnot mieszkaniowych znajduje się opracowanie dokumentacji projektowej dla dzierżawionego wnętrza podwórzowego. Oznacza to, że wspólnoty mieszkaniowe realizują zagospodarowanie zgodnie z własnymi potrzebami. Wspólnota Mieszkaniowa Na Stoku 37 nie posiada zawartej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej. Budynek wraz z terenem przyległym zlokalizowany jest na działce nr 191 obręb 80, która stanowi współwłasność osób fizycznych. Oznacza to, że udział w Programie Konkursowym „Wspólne Podwórko” przez ww. wspólnotę mieszkaniową nie będzie możliwy.
Gdańskie Nieruchomości nie posiadają narzędzi umożliwiających zmianę zagospodarowania terenu przy budynku wspólnoty mieszkaniowej Na Stoku 37 z uwagi na fakt, iż nie jest on przedmiotem administrowania tej jednostki.

3. Od strony kanału Raduni na przedłużeniu ścieżki pieszo-rowerowej (na wysokości budynków Zaroślak 1-7) zaczęli jeździć ludzie z zewnątrz, nie ma tam latarni, więc jest niebezpiecznie. Widoczne są przygotowane już kable pod nowe oświetlenie. Czy jest możliwość
zamontowania go wcześniej? Teren ten nie jest w projekcie remontu dróg.
Odpowiedź: zostanie sprawdzone przez DRMG, czy teren ten nie jest objęty innym zadaniem: montażu podczyszczarek na kanale. DRMG

4. Czy możliwe jest zapoznanie się online ze szczegółowymi planami i projektami zagospodarowaniu terenu?
Odpowiedź: wszystkie plany obejrzeć można na stronie internetowej BRG lub DRMG, można również przyjść osobiście do BRG. Zaproponowane zostało przyniesienie projektu na spotkanie 12 stycznia. DRMG/BRG

5. Mapa akustyczna Gdańska wskazuje na przekroczone normy hałasu na Biskupiej Górce. Czy w projekcie rewitalizacji został zaadresowany ten problem, np. nasadzenia od strony torów/wiaduktu?
Odpowiedź: zakres projektu nie obejmuje terenów przy torowisku/wiadukcie, we współpracy z ZDIZ zostanie zwrócona uwaga na to, by np. sadzić tam nasadzenia zastępcze i jakie są własności terenu. DRMG/GZDIZ.
Odpowiedź GZDiZ: Miasto Gdańsk przygotowuje się do aktualizacji mapy akustycznej w bieżącym roku, która w swoich założeniach m.in. dokona weryfikacji stanu akustycznego w newralgicznych rejonach Miasta i stanowić będzie podstawę do dalszych działań w zakresie ochrony mieszkańców w tym konieczności i formy stosowania zabezpieczeń antyhałasowych w miejscach występowania przekroczeń wartości normatywnych natężenia hałasu. Jednocześnie zaznaczamy, że w sytuacji wystąpienia przekroczeń, realizacja zadania będzie poprzedzona analizą, z której to wynikać będzie rodzaj zabezpieczenia adekwatny do przekroczeń, a następnie na podstawie ww. analizy powinien być sporządzony projekt, który umożliwi realizację.

Nagranie z tego spotkania można obejrzeć na kanale YouTube Stowarzyszenia Biskupia Górka:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content