97. Urodziny Brunona Zwarry

bz

18 października Brunon Zwarra – znany pisarz, autor „Wspomnień gdańskiego bówki” – obchodzi 97. urodziny.

 

 

 

 

Przez ostatnie dwa lata gdańszczanki i gdańszczanie ceniący dorobek literacki Zwarry spotykali się na uroczystościach Jego urodzin w lokalu Stowarzyszenia WAGA na Biskupiej Górce. Organizatorzy oprócz przyjęcia urodzinowego przygotowywali specjalne prezenty dla Jubilata, którymi były: na 95-lecie film „Biskupia Górka Brunona Zwarry”(Uroczystość 95. Urodzin Brunona Zwarry), a na 96-lecie unikatowy kalendarz „Bohaterowie Biskupiej Górki” (Uroczystość 96. Urodzin Brunona Zwarry).
W tym roku takie spotkanie w siedzibie WAGI jest niemożliwe ze względu na trwający tam remont.

Zapraszamy więc na Wydarzenie na Facebooku:  97. Urodziny Brunona Zwarry, gdzie można złożyć Jubilatowi życzenia, porozmawiać o jego twórczości, albo zamieścić swój własny tekst literacki. Ciekawe wpisy zostaną nagrodzone kalendarzem na rok 2017 przygotowanym z okazji tych urodzin przez Radę Dzielnicy Śródmieście. Teksty można też przesłać na adres majlowy: stowarzyszenie.bg@gmail.com lub wrzucić do skrzynki pocztowej Stowarzyszenia WAGA, ul. Biskupia 4.

Brunon Zwarra mieszkał na Biskupiej Górce w latach 1919-1939, a więc całe dzieciństwo i młodość – najpierw przy ul. Biskupiej 2, a potem w oficynie kamienicy przy ul. Na Stoku 46. Oba budynki już nie istnieją. W pierwszym tomie swoich „Wspomnień gdańskiego bówki” pisarz opisuje niezwykle barwnie i plastycznie te lata swojego życia pozostawiając na zawsze obraz  Biskupiej Górki tamtego okresu.

Wszystkie książki Brunona Zwarry znajdują się w bibliotece Domu Sąsiedzkiego (ul. Biskupia 4), zachęcamy do ich wypożyczania.

 

 

BRUNON ZWARRA (18 X 1919 Gdańsk), literat. Syn Wojciecha (4 IV 1890 Stara Sikorska Huta koło Kościerzyny – 26 V 1940 Sachsenhausen, od 1919 w Gdańsku, działacza Polonii gdańskiej). W latach 1929–1935 uczeń ► Gimnazjum Polskiego, od 1935 roku pracował w Emalierni Johannesa Segora we Wrzeszczu, należał do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, Zjednoczenia Zawodowego Polaków i KS Gedania. Aresztowany 14 IX 1939, więziony w ► obozie dla Polaków w Nowym Porcie, w ► obozie Stutthof i Sachsenhausen. Zwolniony w 1942, powrócił do pracy w emalierni. Po roku 1945 brał udział w odbudowie zniszczonej emalierni i nadal w niej pracował (nowa nazwa: Zakład Lakierniczo-Emalierski „Gedania”). Od lat 70. XX wieku zajął się pracą pisarską. Opublikował zbiór 73 relacji o początkach II wojny światowej w Gdańsku „Gdańsk 1939. Wspomnienia Polaków gdańszczan” (1984, 2002), autobiograficzne „Wspomnienia gdańskiego bówki” (t.I – 1984, II – 1985, III – 1986, IV – 1996, V – 1997, I – 2013) oraz powieści „Gdańszczanie” (I, II, III – 1999, IV – 2000, V – 2001) i „W gdańskiej twierdzy” (1987, 2003). W 1997 roku uhonorowany ► Medalem Księcia Mściwoja II. (Gedanopedia)

 

ke

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci