97. Urodziny Brunona Zwarry

bz

18 października Brunon Zwarra – znany pisarz, autor „Wspomnień gdańskiego bówki” – obchodzi 97. urodziny.

 

 

 

 

Przez ostatnie dwa lata gdańszczanki i gdańszczanie ceniący dorobek literacki Zwarry spotykali się na uroczystościach Jego urodzin w lokalu Stowarzyszenia WAGA na Biskupiej Górce. Organizatorzy oprócz przyjęcia urodzinowego przygotowywali specjalne prezenty dla Jubilata, którymi były: na 95-lecie film „Biskupia Górka Brunona Zwarry”(Uroczystość 95. Urodzin Brunona Zwarry), a na 96-lecie unikatowy kalendarz „Bohaterowie Biskupiej Górki” (Uroczystość 96. Urodzin Brunona Zwarry).
W tym roku takie spotkanie w siedzibie WAGI jest niemożliwe ze względu na trwający tam remont.

Zapraszamy więc na Wydarzenie na Facebooku:  97. Urodziny Brunona Zwarry, gdzie można złożyć Jubilatowi życzenia, porozmawiać o jego twórczości, albo zamieścić swój własny tekst literacki. Ciekawe wpisy zostaną nagrodzone kalendarzem na rok 2017 przygotowanym z okazji tych urodzin przez Radę Dzielnicy Śródmieście. Teksty można też przesłać na adres majlowy: stowarzyszenie.bg@gmail.com lub wrzucić do skrzynki pocztowej Stowarzyszenia WAGA, ul. Biskupia 4.

Brunon Zwarra mieszkał na Biskupiej Górce w latach 1919-1939, a więc całe dzieciństwo i młodość – najpierw przy ul. Biskupiej 2, a potem w oficynie kamienicy przy ul. Na Stoku 46. Oba budynki już nie istnieją. W pierwszym tomie swoich „Wspomnień gdańskiego bówki” pisarz opisuje niezwykle barwnie i plastycznie te lata swojego życia pozostawiając na zawsze obraz  Biskupiej Górki tamtego okresu.

Wszystkie książki Brunona Zwarry znajdują się w bibliotece Domu Sąsiedzkiego (ul. Biskupia 4), zachęcamy do ich wypożyczania.

 

 

BRUNON ZWARRA (18 X 1919 Gdańsk), literat. Syn Wojciecha (4 IV 1890 Stara Sikorska Huta koło Kościerzyny – 26 V 1940 Sachsenhausen, od 1919 w Gdańsku, działacza Polonii gdańskiej). W latach 1929–1935 uczeń ► Gimnazjum Polskiego, od 1935 roku pracował w Emalierni Johannesa Segora we Wrzeszczu, należał do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, Zjednoczenia Zawodowego Polaków i KS Gedania. Aresztowany 14 IX 1939, więziony w ► obozie dla Polaków w Nowym Porcie, w ► obozie Stutthof i Sachsenhausen. Zwolniony w 1942, powrócił do pracy w emalierni. Po roku 1945 brał udział w odbudowie zniszczonej emalierni i nadal w niej pracował (nowa nazwa: Zakład Lakierniczo-Emalierski „Gedania”). Od lat 70. XX wieku zajął się pracą pisarską. Opublikował zbiór 73 relacji o początkach II wojny światowej w Gdańsku „Gdańsk 1939. Wspomnienia Polaków gdańszczan” (1984, 2002), autobiograficzne „Wspomnienia gdańskiego bówki” (t.I – 1984, II – 1985, III – 1986, IV – 1996, V – 1997, I – 2013) oraz powieści „Gdańszczanie” (I, II, III – 1999, IV – 2000, V – 2001) i „W gdańskiej twierdzy” (1987, 2003). W 1997 roku uhonorowany ► Medalem Księcia Mściwoja II. (Gedanopedia)

 

ke

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci