Organizacje i instytucje na BG

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Fundacja Życie i Pasja
ul. Menonitów 2A/1, 80-805 Gdańsk
tel. 58-765-98-82, 660 000 554
e-mail: kontakt@zycieipasja.org
www.zip.website.pl
www.facebook/zycieipasja

Więcej informacji >>

Partnerstwo dla Biskupiej Górki i Koalicja Biskupia Górka
Szk. Podst. nr 21, ul. Na Stoku 43
tel. 58-302-08-51

Stowarzyszenie Biskupia Górka
ul. Biskupia 4, 80-875 Gdańsk
e-mail: stowarzyszenie.bg@gmail.com
tel. 514-452-631
Facebook
dyżury w każdy czwartek w godz. 17-19

Stowarzyszenie WAGA
ul. Biskupia 4, 80-875 Gdańsk,
tel. 513-854-715
e-mail: stowarzyszenie.waga@gmail.com
www.stowarzyszeniewaga.pl, Facebook

Stowarzyszenie WAGA prowadzi przy ul. Biskupiej 4:
Dom Sąsiedzki i Klub „Senioryci” – parter, tel. 513 767 866
Centrum Aktywizacji Zawodowej – tel. 513 811 295, 513 854 715, e-mail: a.skierka.waga@gmail.com
Świetlicę dla dzieci – tel. 513 854 715, e-mail: a.skierka.waga@gmail.com.

SZKOŁY
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. kpt. ż. w. K. O. Borchardta
80- 811 Gdańsk, ul. Na Stoku 43
sp21gdansk@interia.pl
www.sp21gdansk.pl, facebook

Gdańska Szkoła Wyższa
ul. Biskupia 24 B, 80–875 Gdańsk
Centrala – tel.: 58-305-08-12
www.gwsa.pl

I Liceum Ogólnokształcące CN-B Feniks o profilu wojskowym
ul.Biskupia 24B, 80-875 Gdańsk
tel.: 514-110-654, 609-296-429
gdansk@cnb-feniks.edu.pl
http://szkolyfeniks.pl/

KOŚCIOŁY
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Chrystusa Króla w Gdańsku
80-804 Gdańsk, ul. ks.Franciszka Rogaczewskiego 55
tel.: 058 302 14 23, e-mail: chryskr@diecezja.gda.pl
http://www.chrystuskrol.diecezja.gda.pl/

Kościół Zielonoświątkowy
Zbór w Gdańsku
ul. Menonitów 2a, 80-875 Gdańsk
tel/faks: 58 302 68 42
e-mail: biuro@kzgdansk.org
www.kzgdansk.org

GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU
ul. Zielonogórska 4, 80-812 Gdańsk
Tel. 58 300 05 03, faks 58 302  62 75
e-mail: rafal.lagoda@sportgdansk.pl
sportgdansk.pl

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO w Gdańsku
ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk
tel. 58-309-13-23
http://www.ztm.gda.pl/hmvc/

PRACOWNIA OTWARTA
Honorata Martin
ul. Na Stoku 10, 80-874 Gdańsk
tel. 534 289 572

pracownia „La małpa”