Skarpy na Biskupiej Górce będą trwale zabezpieczone

Informacja z ZDiZ w Gdańsku:
„Kilkaset tysięcy złotych pochłoną przygotowania formalne do zabezpieczenia osuwających się skarp na Biskupiej Górce w Gdańsku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przychylił się do wniosku Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku i przekaże pieniądze na opracowanie dokumentacji projektowej stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie tej dzielnicy Gdańska.
Opracowanie dokumentacji podzielone zostanie na trzy etapy:
1) wykonanie projektu robót geologicznych,
2) wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
3) wykonanie projektu budowlanego,
Prace obejmować będą sześć zidentyfikowanych obecnie osuwisk.
Przygotowanie dokumentacji wymagać będzie wcześniejszego wykonania skomplikowanych badań geologicznych oraz uzyskania licznych decyzji administracyjnych. Cały proces powinien zakończyć się więc pod koniec 2015 roku.
Aby projekt mógł wystartować, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska musi jednak najpierw przekazać środki do budżetu Gdańska. Procedura ta potrwać może kilka tygodni.
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki powinien więc zostać ogłoszony najpóźniej w październiku.
Gdańsk, 22.07.20″

m1 HPIM0820

ke

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci