Goście, Goście

Goście, Goście…taki tytuł miało wydarzenie zorganizowane 9 lipca br. przez Stowarzyszenie WAGA w ramach Domu Sąsiedzkiego na Biskupiej Górce.


W gościnne progi Gdańskiej Szkoły Wyższej przy ul. Biskupiej 24b zawitały sąsiednie kluby mieszkańców i mieszkanek.
Zaproszenie przyjęło także zaprzyjażnione ze Stowarzyszeniem WAGA Koło Gospodyń Wiejskich ze Skowarcza. Panie uświetniły spotkanie pokazem kabaretowym oraz śpiewem. Entuzjazmem zaraziły wszystkich, scena była oblegana, parkiet także.

Zapraszamy wszystkich do śledzenia wydarzeń organizowanych na Biskupiej Górce przez Stowarzyszenie WAGA oraz Dom Sąsiedzki: http://stowarzyszeniewaga.pl/

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci