Rewitalizacja – punkt konsultacyjny

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na spotkania informacyjne na temat rewitalizacji. Przedstawiciele Biura Rozwoju Gdańska 15 marca br. w godz. 16-18 będą czekali na wszystkich zainteresowanych zakresem planowanych działań. Spotkania odbywają się w Domu Sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4.

Biskupia Górka wraz ze Starym Chełmem tworzą jeden z czterech obszarów, które zostały objęte projektami rewitalizacji zaplanowanymi na lata 2018-2023. Na Biskupiej Górce obecnie trwają prace nad stabilizacją i zabezpieczeniem osuwisk. W kolejnych latach na Biskupiej Górce i Starym Chełmie zostaną zainwestowane ponad 28 mln zł, z czego około 70% wyniesie dofinansowanie unijne.

 

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci