Portal osiedlowy Biskupiej Górki

Rewitalizacja

Zabezpieczenia przeciwosuwiskowe skarp BG

Przed spotkaniem, 22 lutego, w sprawie budowy zabezpieczeń przeciwosuwiskowych skarp w rejonie Biskupiej Górki warto zapoznać się z informacją umieszczoną na stronie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska:

Posted in Aktualności, Rewitalizacja | Leave a comment

Wiceprezydent Grzelak na Biskupiej Górce

 Spacer z wiceprezydentem i postulaty dla Biskupiej Górki

Posted in Aktualności, Rewitalizacja | 1 Comment

Zmiany na Biskupiej Górce

Rozpoczęły się już realizacje obietnic prezydenta Adamowicza, które usłyszeli mieszkańcy Biskupiej Górki na spotkaniu w styczniu br. Umacniany jest obecnie mur oporowy obok schodów  przy ul. Salwator 1/4. Odnowiona zostanie także pozostała w tym miejscu z czasów przedwojennych barierka.        

Posted in Aktualności, Rewitalizacja | Leave a comment

Na Piaskowni rewitalizacji nie będzie?

 W przygotowanym do konsultacji z mieszkańcami Gdańska projekcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów rewitalizacji, terenu Piaskowni nie ma.

Posted in Aktualności, Piaskownia, Rewitalizacja | Leave a comment

Konsultacje dla mieszkańców Biskupiej Górki

2 lutego o godz. 18.00 w Łaźni przy ul. Jaskółczej 1 odbędą się konsultacje z mieszkańcami w sprawie granic obszaru wyznaczonego do rewitalizacji obejmującego Biskupią Górkę.

Posted in Aktualności, Rewitalizacja | Leave a comment

Spotkanie Prezydenta Adamowicza z mieszkańcami – relacja

20 lutego br. w szkole Podstawowej nr 21 odbyło się spotkanie Prezydenta Adamowicza z mieszkańcami Biskupiej Górki. Prezydentowi towarzyszyli wiceprezydenci i przedstawiciele wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz niektórych jednostek miejskich.

Posted in Aktualności, Rewitalizacja | Leave a comment

Rewitalizacja Biskupiej Górki

5 marca 2015 r. w lokalu Stowarzyszenia WAGA przy ul. Biskupiej 4 odbyło się spotkanie Partnerstwa dla Biskupiej Górki z przedstawicielami Urzędu Miasta Gdańska. Na spotkaniu obecni byli: Doradca Prezydenta Miasta Gdańska Tomasz Nadolny, Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Mieczysław Kotłowski, Kierownik Referatu Rewitalizacji Grzegorz Sulikowski, Dyrektor Wydział Rozwoju Społecznego Grzegorz Szczuka i Kierowniczka Referatu […]

Posted in Aktualności, Rewitalizacja | Leave a comment

Rewitalizacja BG – informacja z Urzędu Miejskiego

Biskupia Górka – przygotowanie programu rewitalizacji dzielnicy Biskupia Górka to teren włączony w obszar Gdańska w okresie rozbudowy fortyfikacji nowożytnych. Jego znaczną powierzchnię zajmują pozostałości fortyfikacji oraz tereny zieleni. Zabudowa mieszkaniowa dzielnicy pochodzi natomiast z XIX i początku XX wieku. W jej obrębie znajdują się również ślady dawnych Kolonii Robotniczych. Atrakcyjne położenie, sąsiedztwo Centrum, bogata […]

Posted in Aktualności, Rewitalizacja | Leave a comment