Rewitalizacja

Rewitalizacja Biskupiej Górki

                                                                                  REWITALIZACJA – CZAS NA WARSZTATY, SPOTKANIA I SPACERY Z MIESZKAŃCAMI W lutym odbyły się […]

Posted in Aktualności, Rewitalizacja | Leave a comment

Rewitalizacja – spacery badawcze

8 marca br. pracownicy z Referatu Rewitalizacji Urzędu Miasta Gdańska i Biura Rozwoju Gdańska przez  ponad 3 i pół godziny spacerowali  po Biskupiej Górce w towarzystwie jej dwóch mieszkanek: Krystyny Ejsmont z portalu www.biskupiagorka.pl i lokalnej przewodniczki Magdaleny Kamrowskiej, Radnej Dzielnicy Śródmieście. Trasa objęła ul. Menonitow, Biskupią, Salwator, Na Stoku, Zaroślak, Pohulankę, część fortyfikacji (Koszary, […]

Posted in Rewitalizacja | 2 komentarze

Skarpy Biskupiej Górki cd.

Gdzie są nasi radni? –  to było ostatnie pytanie zadane na spotkaniu dotyczącym niezwykle ważnego dla mieszkańców Biskupiej Górki tematu zabezpieczeń stoku tego wzgórza. Pozostało bez odpowiedzi. Na ośmiu Radnych Miasta  okręgu obejmującego Śródmieście, na spotkanie przyszedł tylko Radny Marek Bumblis. Zebranie informacyjne odbyło się 22 lutego br. w Szkole Podst. 21 i  zgromadziło wiele […]

Posted in Aktualności, Rewitalizacja | Leave a comment

Zabezpieczenia przeciwosuwiskowe skarp BG

Przed spotkaniem, 22 lutego, w sprawie budowy zabezpieczeń przeciwosuwiskowych skarp w rejonie Biskupiej Górki warto zapoznać się z informacją umieszczoną na stronie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska:

Posted in Aktualności, Rewitalizacja | Leave a comment

Wiceprezydent Grzelak na Biskupiej Górce

 Spacer z wiceprezydentem i postulaty dla Biskupiej Górki

Posted in Aktualności, Rewitalizacja | 1 Comment

Zmiany na Biskupiej Górce

Rozpoczęły się już realizacje obietnic prezydenta Adamowicza, które usłyszeli mieszkańcy Biskupiej Górki na spotkaniu w styczniu br. Umacniany jest obecnie mur oporowy obok schodów  przy ul. Salwator 1/4. Odnowiona zostanie także pozostała w tym miejscu z czasów przedwojennych barierka.        

Posted in Aktualności, Rewitalizacja | Leave a comment

Na Piaskowni rewitalizacji nie będzie?

 W przygotowanym do konsultacji z mieszkańcami Gdańska projekcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów rewitalizacji, terenu Piaskowni nie ma.

Posted in Aktualności, Piaskownia, Rewitalizacja | Leave a comment

Konsultacje dla mieszkańców Biskupiej Górki

2 lutego o godz. 18.00 w Łaźni przy ul. Jaskółczej 1 odbędą się konsultacje z mieszkańcami w sprawie granic obszaru wyznaczonego do rewitalizacji obejmującego Biskupią Górkę.

Posted in Aktualności, Rewitalizacja | Leave a comment

Spotkanie Prezydenta Adamowicza z mieszkańcami – relacja

20 lutego br. w szkole Podstawowej nr 21 odbyło się spotkanie Prezydenta Adamowicza z mieszkańcami Biskupiej Górki. Prezydentowi towarzyszyli wiceprezydenci i przedstawiciele wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz niektórych jednostek miejskich.

Posted in Aktualności, Rewitalizacja | Leave a comment

Rewitalizacja Biskupiej Górki

5 marca 2015 r. w lokalu Stowarzyszenia WAGA przy ul. Biskupiej 4 odbyło się spotkanie Partnerstwa dla Biskupiej Górki z przedstawicielami Urzędu Miasta Gdańska. Na spotkaniu obecni byli: Doradca Prezydenta Miasta Gdańska Tomasz Nadolny, Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Mieczysław Kotłowski, Kierownik Referatu Rewitalizacji Grzegorz Sulikowski, Dyrektor Wydział Rozwoju Społecznego Grzegorz Szczuka i Kierowniczka Referatu […]

Posted in Aktualności, Rewitalizacja | Leave a comment

Rewitalizacja BG – informacja z Urzędu Miejskiego

Biskupia Górka – przygotowanie programu rewitalizacji dzielnicy Biskupia Górka to teren włączony w obszar Gdańska w okresie rozbudowy fortyfikacji nowożytnych. Jego znaczną powierzchnię zajmują pozostałości fortyfikacji oraz tereny zieleni. Zabudowa mieszkaniowa dzielnicy pochodzi natomiast z XIX i początku XX wieku. W jej obrębie znajdują się również ślady dawnych Kolonii Robotniczych. Atrakcyjne położenie, sąsiedztwo Centrum, bogata […]

Posted in Aktualności, Rewitalizacja | Leave a comment