Na Piaskowni rewitalizacji nie będzie?

 W przygotowanym do konsultacji z mieszkańcami Gdańska projekcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów rewitalizacji, terenu Piaskowni nie ma.

Już na spotkaniu z Prezydentem Adamowiczem na Biskupiej Górce 20 stycznia br.  w związku z tym można było usłyszeć protesty mieszkających tam osób.
Poprosiliśmy o wypowiedź w tej sprawie mieszkającą na Piaskowni Radną Dzielnicy Śródmieście, Dominikę  Ikonnikow.


Dominika Ikonnikow:

Rejon dzisiejszych ulic: Rogaczewskiego i Górka, czyli dawna Piaskownia, to obszar, który niezmiennie od XIV w. był częścią Biskupiej Górki. Ma on długą historyczną tradycję i niesłusznie jest zapomniany. Rejon Piaskowni został sztucznie oddzielony od Biskupiej Górki przez powstałą w latach 80. XX w. ulicę Armii Krajowej, a przecież stanowił jej integralne dopełnienie, przylegając do nieistniejącej już ulicy Czarne Morze, zwanej dawniej Doliną Róż. Obecnie stanowi obszar zapomniany, zapuszczony, choć położony w centrum Śródmieścia. Zabytkowe kamienice zostały wybudowane na przełomie XIX/ XX w. i stanowią znamienity przykład architektury secesji. Jednak ze względu na wysoki stan zaniedbania, brak niezbędnych zabiegów konserwatorskich są zaledwie cieniem dawnej świetności, choć mają szansę stać się dumą i wizytówką Gdańska. Kamienice przed 1945 r. otoczone były malowniczymi ogrodami. Obszar był niezwykle prężny pod względem przemysłowo – rzemieślniczym. Znajdowały się tu liczne przedsiębiorstwa budowlane, ogrodnicze, cukiernicze, a także pierwszy gdański oddział Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem – pionierska placówka założona przez Janinę Wybicką, zasłużoną działaczkę Polonii Gdańskiej.

Po chlubnej przeszłości i dawnej świetności obecnie nie ma śladu. Dzisiejszy obszar dawnej Piaskowni, to rejon zaniedbany, technicznie i społecznie opuszczony. Choć stanowi zaplecze Urzędu Miejskiego, nie jest w żadnym stopniu wizytówką centrum Gdańska. Popękane płyty chodnikowe, nierówne brukowe nawierzchnie, elewacje kamienic zapuszczone, brak podstawowej małej architektury miejskiej: nie ma koszy na śmieci, ławek, placu zabaw dla dzieci i miejsc rekreacji wypoczynkowo-sportowej o małych gabarytach. Tereny stanowiące place parkingowe są w zatrważającym stanie technicznym: liczne uszkodzenia powierzchni, uskoki, brak miejsc parkingowych przeznaczonych wyłącznie dla mieszkańców. Jedyna na obszarze wiata śmietnikowa nie spełnia warunków estetyczno – technicznych, dodatkowo służy jako miejsce, gdzie notorycznie podrzucane są śmieci przyjezdnych mieszkańców Gdańska, którzy korzystają z darmowych miejsc parkingowych. Licznie odnotowywane przez mieszkańców Piaskowni są również przypadki porzucania odpadów na terenach zielonych, przyległych do rejonu ulic Rogaczewskiego i Górka.

W 2012 r. Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych przeprowadziła badanie społeczne ,,Biskupia Górka w percepcji mieszkańców’’, na zlecenie Referatu Rewitalizacji Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku, które było częścią rozpoczętego programu rewitalizacji Biskupiej Górki. Badanych podzielono według rejonów i sprawdzono stopień identyfikacji z Biskupią Górką. Okazuje się, że istnieje istotne zróżnicowanie respondentów pod względem ich identyfikacji z tą częścią miasta jako miejscem swojego zamieszkania. Najmniejszy odsetek badanych (40%) identyfikujących swoje miejsce zamieszkania z Biskupią Górką znajduje się w rejonie obejmującym okolice Urzędu Miasta (ulice Górka i Rogaczewskiego). Wybitnie świadczy to o swoistym poczuciu mieszkańców dawnej Piaskowni, wynikającym z braku poczucia przynależności i odseparowania oraz ignorowania rejonu przez jednostki miejskie. W 2015 r. na obszarze Piaskowni realizowany był projekt obywatelski ,,Zrozumieć Sierpień’’, koordynowany przez Europejskie Centrum Solidarności. Projekt ma na celu aktywizację mieszkańców i pobudzenie ich odpowiedzialności wobec zamieszkiwanej przestrzeni. Wysoki stopień zaangażowania w ,,Zrozumieć Sierpień’’ mieszkańców ulic Rogaczewskiego i Górka istotnie wskazał na potrzebę rewitalizacji społecznej i techniczno-budowlanej w tym rejonie. Jest ona niezbędna i koniecznie powinna być połączona z planowanymi działaniami rewitalizacyjnymi Biskupiej Górki ze względu na przyszłe pozytywne skutki ekonomiczno–społeczne i turystyczne dawnej Piaskowni.

fot. Wojtek Ostrowski

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci