Konsultacje dla mieszkańców Biskupiej Górki

2 lutego o godz. 18.00 w Łaźni przy ul. Jaskółczej 1 odbędą się konsultacje z mieszkańcami w sprawie granic obszaru wyznaczonego do rewitalizacji obejmującego Biskupią Górkę.

Proponowane granice w projekcie chwały:
„1) obszar Biskupia Górka / Stary Chełm / Oruńskie Przedmieście o powierzchni 124,87 ha, którego granice określają:
– od północy – osiedle robotnicze na Chełmie z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej przy ul. Wronki, Hirszfelda i Stoczniowców oraz ulice: Zielonogórska, Pohulanka i Na Stoku,
– od wschodu – ul. Trakt Św. Wojciecha od al. Armii Krajowej do estakady planowanej ul. Nowej Sandomierskiej,
– od południa – zaplecze ul. Piaskowej z przedłużeniem do ul. Trakt Św. Wojciecha,
– od zachodu – zaplecze ul. Odrzańskiej, ulice: Grabowskiego, Biernackiego, Kolonia, Anielinki, Zamiejska, Granitowa;”

Ankietę można także wypełnić w lokalu Fundacji Rodzinny Gdańsk przy ul. Biskupiej 31 w godz. 9.00-15.00.

683551.BISKUPIA , STARY CHEŁM I ORUŃSKIE PRZEDMIEŚCIE

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci