Gdański Fundusz Senioralny

W dn. 2 marca ruszył nabór wniosków w konkursie mikrograntowym „Gdański Fundusz Senioralny”.

Celem Funduszu jest wsparcie aktywności społecznej seniorów (osób w wieku 60 lat i więcej). Konkurs skierowany jestdo grup nieformalnych. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 500 złotych. Zgłoszenia grup przyjmowane są od dnia 2 do 16 marca 2020 r. Projekt jest dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.

Operatorem Gdańskiego Funduszu Senioralnego jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Zapraszamy do odwiedzenia zakładki: Gdański Fundusz Senioralny   – znajdą tam Państwo szczegółowe informacje o konkursie oraz pełną dokumentację konkursową (np. regulamin, wzór wniosku i harmonogram itd.)

Kontakt do operatora:
Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
Gdańsk, Plac Solidarności 1, pok. 3.27 (III piętro)
gfs@wolontariatgdansk.pl
tel. 58 772 42 21


mat. pras. RCW

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci