Gdański Fundusz Senioralny

W dn. 2 marca ruszył nabór wniosków w konkursie mikrograntowym „Gdański Fundusz Senioralny”.

Celem Funduszu jest wsparcie aktywności społecznej seniorów (osób w wieku 60 lat i więcej). Konkurs skierowany jestdo grup nieformalnych. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 500 złotych. Zgłoszenia grup przyjmowane są od dnia 2 do 16 marca 2020 r. Projekt jest dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.

Operatorem Gdańskiego Funduszu Senioralnego jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Zapraszamy do odwiedzenia zakładki: Gdański Fundusz Senioralny   – znajdą tam Państwo szczegółowe informacje o konkursie oraz pełną dokumentację konkursową (np. regulamin, wzór wniosku i harmonogram itd.)

Kontakt do operatora:
Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
Gdańsk, Plac Solidarności 1, pok. 3.27 (III piętro)
gfs@wolontariatgdansk.pl
tel. 58 772 42 21


mat. pras. RCW

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci