Dyżur Radnej Dzielnicy

Radna Dzielnicy Śródmieście Magdalena Kamrowska będzie dyżurowała 12 stycznia br. w Domu Sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4, w godz. 18.00-19.00.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci