Z rodzinnych albumów

Nasza galeria „Z rodzinnych albumów” wzbogaciła się o nowe zdjęcia. Są na nich nieistniejący już mostek czy dziwna drewniana barierka stojąca niegdyś na szczycie BG. Bardzo dziękujemy za przesłane fotografie. Zachęcamy też innych mieszkańców do szukania dawnej Biskupiej Górki na rodzinnych zdjęciach i dzielenia się tymi znaleziskami na naszym portalu. Pozostałe fotografie można zobaczyć w zakładce „Z rodzinnych albumów”.

ke

Wiadukt Biskupia Górka

Montaż konstrukcji wiaduktu Biskupia Górka

W nocy z wtorku na środę (29/30 stycznia) zamontowano pierwsze elementy stalowych konstrukcji wiaduktu Biskupia Górka. Do prac użyto „Herkulesa” – żurawia o wysięgu 100 metrów. Po zakończeniu montażu, konstrukcja wiaduktu będzie miała rozpiętość 104 metrów.

– Budowa idzie do przodu, może to zobaczyć każdy gdańszczanin. Budowa wiaduktu Biskupia Górka to realizacja projektu unijnego, który zmieni standard poruszania się po drogach w tej części Gdańska. Wartość projektu wynosi 143 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to 117 mln zł, co ważne dofinansowanie nie obejmuje kosztów budowy parkingu – podkreśla Aleksandra Dulkiewicz, pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska.

Na budowie …

Obecnie trwa montaż konstrukcji wiaduktu. Konstrukcja stalowa przybyła do Gdańska w ponad 20 wielkogabarytowych transportach. Teraz trwa scalanie części elementów, które będą montowane podczas kolejnych tygodni.  Do akcji  używany jest żuraw o wysięgu 100 metrów o nazwie Herkules.

Aby montaż stalowych elementów był możliwy musi być wyłączana trakcja kolejowa. Montaż trwa w nocy i kończy się na ranem. Prace przy montażu konstrukcji kontynuowane będą przez najbliższe tygodnie.  Po zakończeniu montażu, konstrukcja wiaduktu będzie miała rozpiętość 104 metrów.

Obecnie na budowie trwają prace przy nasypach jezdni południowej. W ramach budowy kanalizacji deszczowej w ul. Toruńskiej  wykonano kanał deszczowy do skrzyżowania z ul. Żabi Kruk oraz rozpoczęto wykonywanie wylotu. Trwa również układanie sieci telekomunikacyjnych w okolicach  ul. Okopowej, Augustyńskiego i ul. Żabi Kruk. Oprócz wspomnianych elementów, prace koncentrują się na budowie przyczółków prawej jezdni obu wiaduktów kolejowych.

Odkrycie zabytkowych obiektów wpłynęło na harmonogram prac

W czerwcu ubiegłego roku na budowie  natrafiono na kazamaty XVII-wiecznego Bastionu Wiebego i fragment jeszcze starszej, piętnastowiecznej Baszty Nowej. Władze Gdańska podjęły decyzję o zachowaniu i wyeksponowaniu zabytków w nowym układzie drogowym, w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Aby było to możliwe, konieczne było przeprojektowanie niektórych elementów układu drogowego i zmiana technologii posadowienia obiektów mostowych, co niekorzystnie wpłynęło na harmonogram prac. Odkrycie artefaktów wymusiło m.in. przeprojektowanie parkingu przy ul. Okopowej.

Z uwagi na konieczność przeprojektowania i dostosowania technologii, 28 stycznia podpisano aneks do umowy, w którym przedłużono termin realizacji inwestycji do października 2020 roku. Ponadto koszt prac zwiększył się o niecałe 3,3 mln złotych.

W ramach dodatkowych prac Wykonawca musiał m.in. wzmocnić podłoże pod fundamenty murów oporowych materacami z kruszywa naturalnego stabilizowanymi geosyntetykami, a także wzmocnić grunty pod najazd na Most nad Radunią oraz estakadę od strony ul. Okopowej. Sytuacja wymusiła także przełożenie sieci wodociągowej oraz wykonanie obejścia sieci gazowej. Zmianie uległ także sposób wykonania kanalizacji deszczowej w związku z wystąpieniem kolizji z istniejącą siecią wodociągową, co wiązało się także budową dodatkowej studni deszczowej.

Nowy wiadukt nad torami w ciągu Traktu św. Wojciecha oparty będzie na trzech stalowych dźwigarach łukowych, do których będą podwieszone pomosty (osobne pod każdą z jezdni), składające się ze stalowych rusztów zespolonych z żelbetową płytą. W ciągu tworzonej ulicy Nowe Podwale Grodzkie, powstanie drugi wiadukt. Składać się on będzie z ram żelbetowych z osobną konstrukcją nośną dla każdej jezdni. Budowa rozpoczęła się od strony wschodniej. Kiedy obiekt będzie gotowy, wówczas na nią zostanie przeniesiony ruch, a w miejsce rozebranej estakady zostanie zbudowany drugi nowy wiadukt.

Budowa wiaduktu rozpoczęła się wiosną 2018 roku. Głównym Wykonawcą jest firma Budimex S.A., z którą podpisano umowę w marcu 2018 r.

mat. prasowe UMG

fot. Stanisław Tarkowski

fot. Stanisław Tarkowski

fot. Stanisław Tarkowski

 

Wiadukt Biskupia Górka – zaproszenie na montaż konstrukcji

Widowiskowy montaż konstrukcji wiaduktu Biskupia Górka 

W nocy z wtorku na środę (29/30 stycznia) rozpocznie się montaż stalowych konstrukcji wiaduktu Biskupia Górka. Akcja zostanie przeprowadzona w godzinach nocnych – około północy.

Wiecej »

Plac pod Neptunem

Znane są wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Biskupiej. Zwycięska koncepcja będzie stanowić podstawę dla dalszych prac zmierzających do zagospodarowania tego terenu.

W konkursie przyznano trzy nagrody pieniężne. Pierwszą, w wysokości 15 tys. zł, otrzymało biuro projektowe Krawczyk Ustupski Architekci Sp. z o.o., drugą (10 tys. zł) –  Garden Concept Architekci Krajobrazu W. Januszczyk P. Szkołut Sp. j., trzecią (5 tys. zł) – Arkon Atelier Sp. z o.o. Autor zwycięskiej koncepcji w najbliższych dniach zostanie zaproszony do negocjacji na temat opracowania dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji.

Konkurs dotyczył tak zwanego placu pod Neptunem na Biskupiej Górce. To wyjątkowe miejsce, ciekawie położone, warte uwagi choćby ze względu na zabytkowe sąsiedztwo i piękny widok na Gdańsk. W obecnym stanie nie nadaje się jednak do rekreacji i spacerów. Podczas konsultacji przeprowadzonych w trakcie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji mieszkańcy wskazali je jako miejsce szczególnie dla nich istotne, z którego chętnie by korzystali, gdyby zostało odpowiednio zagospodarowane. W listopadzie 2017 r. na Biskupiej Górce Biuro Rozwoju Gdańska zorganizowało serię konsultacji i warsztatów, podczas których lokalna społeczność planowała zagospodarowanie placu. Wypracowane podczas tych spotkań propozycje zostały następnie ujęte w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania tej przestrzeni i stanowiły jedno z kryteriów oceny nadesłanych prac.

Za pracę, która najtrafniej oddaje ideę zagospodarowania zawartą w wytycznych konkursowych oraz odpowiada na postulaty mieszkańców, sąd konkursowy uznał koncepcję autorstwa biura projektowego Krawczyk Ustupski Architekci Sp. z o.o.  Doceniono w niej podejście ekologiczne – w porównaniu z pozostałymi nadesłanymi opracowaniami w najmniejszym stopniu ingeruje w istniejące ukształtowanie terenu. Jako jedyna zawiera przy tym takie elementy, jak budki lęgowe dla ptaków czy siedliska dla owadów. Sąd konkursowy docenił też oryginalność zaproponowanej małej architektury i mebli miejskich. Za atut uznał również kładkę widokową, chociaż zalecił modyfikację jej wielkości i miejsca usytuowania.

Od 18 do 30 stycznia trzy nagrodzone koncepcje są prezentowane w Domu Sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4. Wystawa jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 16-20, w piątek w godz. 16-19, w sobotę 12-14. Mieszkańców i wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do obejrzenia prac.

Wyniki konkursu wraz z uzasadnieniem wyboru prac są dostępne na stronie: https://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-zagospodarowania-przestrzeni-publicznejprzy-ul-biskupiej-w-ramach-projektu-rewitalizacja-biskupiej-gorki-i-starego-chelmu-w-gdansku,a,122441.

Poniżej, najwyżej oceniona praca  biura projektowego Krawczyk Ustupski Architekci Sp. z o.o.

Paweł Adamowicz 1965-2019

Uroczystości pogrzebowe śp. Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza rozpoczną się w czwartek, 17 stycznia, uroczystą Sesją Rady Miasta Gdańska o godz. 15.00 w Dworze Artusa z udziałem radnych wszystkich kadencji.

Tego dnia od godz. 17 w Europejskim Centrum Solidarności wystawiona zostanie trumna z ciałem zmarłego Prezydenta, z udziałem asysty honorowej. Będzie można przyjść tutaj i pożegnać się z Pawłem Adamowiczem, a także wpisać się do księgi kondolencyjnej (do 27 stycznia lub dłużej) – ECS będzie otwarte non-stop.

Piątek, 18 stycznia, godz. 17, trumna zostanie wyprowadzona do Bazyliki Mariackiej podczas pochodu ulicami: Doki, Łagiewniki, obok Mniszki, Stolarska, Podwale Staromiejskie, Pańska, Węglarska, Piwna. Na trasie konduktu rozbrzmiewać będą chóralnie dzwony kościoła św. Katarzyny. Dzwonić będzie konfraternia dzwonników karmelickiego kościoła św. Katarzyny. Najpierw odezwie się największy dzwon „Katarzyna”, następnie dołączy pięć pozostałych dzwonów kołysanych. Ostatnie pożegnanie wyśpiewa dzwon „Pokój i Pojednanie”. W świątyni odbędzie się msza św., a następnie, do północy także będzie możliwość pożegnania z prezydentem. W nocy zwłoki zostaną poddane kremacji.

W sobotę, 19 stycznia, od godz. 7 rano będzie można pomodlić się w Kaplicy Królewskiej (przy Bazylice) –  UWAGA! odwołano tym samym zapowiadaną wcześniej możliwość porannej modlitwy w Bazylice ze względów bezpieczeństwa.

O godz. 12 rozpocznie się pogrzebowa msza św. pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia. Planowane jest rozstawienie telebimów w różnych punktach Gdańska, by umożliwić jak największej liczbie odbiorców obejrzenie pogrzebowego nabożeństwa.

– W imieniu rodziny prosimy o nieprzynoszenie kwiatów. We wszystkich tych miejscach będą wolontariusze i puszki, w do których będzie można wrzucać pieniądze na dwa cele, szczególnie bliskie Pawłowi Adamowiczowi, na Hospicjum im. ks. Dutkiewicza oraz na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – prosiła Aleksandra Dulkiewicz. – Rodzina prosi również o nieskładanie kondolencji.

Uwagi porządkiowe
▪ Wystawa stała ECS i parking podziemny nie będą dostępne dla gości
▪ W ECS można dokonać wpisu do księgi kondolencyjnej (do 27 stycznia lub dłużej)
▪ Ruch w ECS będzie jednokierunkowy. Wejście wiedzie od strony historycznej stoczniowej Bramy nr 2, wyjście od strony ul. Nowomiejskiej (tzw. pracownicze)
▪ Do ECS nie można wnosić zniczy
▪ Od 17 stycznia od godzin porannych do odwołania dla ruchu kołowego będą zamknięte ulice w pobliżu ECS: Doki i Nowomiejska
▪ Miasto apeluje do mieszkańców, którzy udają się do ECS, o korzystanie z komunikacji miejskiej. W piątek oraz sobotę komunikacja miejska będzie bezpłatna.

mat. pras. UMG

 

Przypominamy ostatnie wizyty Prezydenta Pawła Adamowicza na Biskupiej Górce.

ke

Rewitalizacja BG – punkt informacyjny

9 stycznia w godz. 16-18 w Domu Sąsiedzkim przy ul. Biskupiej 4 na mieszkańców Starego Chełmu i Biskupiej Górki czekać będą pracownicy Biura Rozwoju Gdańska, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Gdańskich Nieruchomości lub Wydziału Gospodarki Komunalnej UMG.

Wiecej »

Kalendarze na 2019 rok

Wszystkim naszym czytelnikom i czytelniczkom życzymy bardzo udanego 2019 roku!

Mamy nadzieję, że znajdą się wśród Państwa osoby, które zechcą, by w tym roku towarzyszył im na co dzień kalendarz wydany przez Radę Dzielnicy Śródmieście, a poświęcony Polakom w Wolnym Mieście Gdańsku.

Wystarczy przesłać na adres redakcja@biskupiagorka.pl zdjęcie ciekawego detalu związanego z Biskupią Górką, a będącego śladem czasów, o których w kalendarzu mowa. Mamy do rozdania kilkanaście sztuk kalendarzy, otrzymają je autorzy/autorki naciekawszych fotografii. Nadesłane zdjęcia wzbogacą naszą galerię – album „Detale BG”. Mamy wielką nadzieję na jakieś odkrycia , bo mogą to być także detale zauważone na klatkach schodowych, w piwnicach czy mieszkaniach (wówczas w opisie nie będzie adresu). Na zdjęcia czekamy do 15 stycznia.

ke

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci