Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji – konsultacje

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji gotowy. Czas na konsultacje

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji jest efektem kilkumiesięcznej pracy urzędników i współpracy z mieszkańcami – przede wszystkim mieszkańców obszarów objętych rewitalizacją. W lutym odbędzie się pięć spotkań konsultacyjnych na temat przygotowanego projektu, a do 2 marca można zgłaszać uwagi na piśmie.

– Naszym celem była jak największą skuteczność w programowaniu poszczególnych działań oraz zbudowanie platformy współpracy ze społecznością lokalną – podkreśla Ewa Pielak, zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska i kierownik Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego.

Konsultacje, warsztaty, spacery badawcze

Przypomnijmy, że od kwietnia do października 2016 roku odbyły się spacery badawcze i warsztaty oraz funkcjonowały trzydniowe punkty konsultacyjne. Wszystko bezpośrednio na czterech obszarach rewitalizacji. Warsztaty z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami Wydziału Rozwoju Społecznego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, spotkania z przedstawicielami Policji, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska czy Pomorskiej Izby Rzemieślniczej – to wszystko po to, by Gminny Program Rewitalizacji przedstawiał jak najlepsze rozwiązania.

Teraz czas na konsultacje projektu. Wyznaczono pięć spotkań:

– 6 lutego 2017 godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa nr 21, ul Na Stoku 43 – dla obszaru Biskupia Górka / Stary Chełm

– 8 lutego 2017 godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa Nr 55 ul. Wolności 6A – dla obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

– 13 lutego 2017 godz. 17:00 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, ul. Smoleńska 5/7 – dla obszaru Orunia

– 15 lutego 2017 godz. 17:00 – Łaźnia Dolne Miasto, ul. Jaskółcza 1, – dla obszaru Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście

– 20 lutego 2017 godz. 17:00 – Sala Akwen I piętro ul. Wały Piastowskie 24 – dla przedstawicieli interesariuszy wszystkich obszarów, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców itp.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji

– W czasie spotkań chcemy m.in. zaprezentować wszystkie działania związane z pracą nad Gminnym Programem Rewitalizacji, począwszy od dnia przystąpienia do sporządzenia, czyli 9 maja 2015 roku – wyjaśnia Ewa Pielak. – Przedstawimy również efekt kilkumiesięcznej pracy zespołu, a właściwie współpracy zespołu z mieszkańcami, czyli projekt GPR. Przede wszystkim jednak przedstawimy to, co może się wydarzyć w najbliższych latach na wskazanych obszarach, czyli proponowane działania inwestycyjne i społeczne, które przyczynią się do poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także wizerunku terenów znajdujących się obecnie w złym stanie technicznym, gospodarczym i społecznym.

– Oczywiście na projekty staramy się o uzyskanie dofinansowania ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przed nami przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, dokumentacji technicznej itp., pierwsze widoczne prace zaczną się nie wcześniej niż 2018 roku – dodaje dyrektor Pielak.

Zgłaszanie uwag na piśmie

Spotkania planowane w lutym to nie jedyna forma konsultacji, będzie można składać również wnioski i uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca 2017 roku. Wypełniony formularz konsultacyjny (dostępny na stronie BIP i brg.gda.pl) można złożyć drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@brg.gda.pl, wysłać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub złożyć osobiście w sekretariacie pok. nr 401 (IV piętro), w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Po zakończonych konsultacjach społecznych, gotowy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji zostanie skierowany do uchwalenia jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Jeszcze w pierwszym półroczu 2017 roku odbędą się także konsultacje projektu uchwały dotyczącej Komitetu Rewitalizacji, o czym poinformujemy wkrótce. Zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniach konsultacyjnych!

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja ma za zadanie rozwiązać wiele złożonych problemów w celu uzyskania trwałej poprawy jakości życia mieszkańców w obszarach wymagających takiego wsparcia. Łączy w sobie działania nie tylko gospodarcze i przestrzenne, ale przede wszystkim działania w sferze społecznej. Jest to wieloletni proces, stanowiący  element zrównoważonej polityki rozwoju miasta.

Gminny Program Rewitalizacji ma za zadanie zrealizować pięć podstawowych celów, są to:

1.Wysoka spójność społeczna, czyli m.in. zmniejszenie liczby osób ubogich i wykluczonych społecznie; zwiększenie zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych i niepracującej młodzieży; podniesienie osiągnięć szkolnych poziomu uczniów oraz zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia.

2.  Efektywne usługi społeczne, czyli m.in. stworzenie odpowiednich miejsc do prowadzenia usług (adaptacje, remonty); zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia oraz stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń.

3.  Przyjazne dzielnice o dobrym wizerunku, czyli m.in. poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów i tożsamości dzielnicy; Poprawa dostępności transportowej, w szczególności transportu zbiorowego i rowerowego; promocja dzielnic, budowanie marki oraz podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa.

4. Poprawa warunków mieszkaniowych, czyli m.in. poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych; poprawa stanu podwórek w terenach mieszkaniowych; redukcja zadłużenia czynszowego; redukcja wykluczenia mieszkaniowego oraz wprowadzenie nowych inwestycji mieszkaniowych.

5.Ożywienie gospodarcze, czyli m.in. poprawa dostępu do usług; zachęty dla inwestorów; tworzenie nowych miejsc pracy / synergia przedsiębiorczości oraz podtrzymanie ginących zawodów.

mat. Biura Rozwoju Gdańska, Agnieszka Siedlecka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content