Rewitalizacja Biskupiej Górki

5 marca 2015 r. w lokalu Stowarzyszenia WAGA przy ul. Biskupiej 4 odbyło się spotkanie Partnerstwa dla Biskupiej Górki z przedstawicielami Urzędu Miasta Gdańska.

Na spotkaniu obecni byli: Doradca Prezydenta Miasta Gdańska Tomasz Nadolny, Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Mieczysław Kotłowski, Kierownik Referatu Rewitalizacji Grzegorz Sulikowski, Dyrektor Wydział Rozwoju Społecznego Grzegorz Szczuka i Kierowniczka Referatu Przyrody i Rolnictwa z Wydziału Ochrony Środowiska Grażyna Wracławek.

Partnerstwo dla Biskupiej Górki reprezentowali:

Szkołę Podstawową nr 21- Dyrektor Lidia Lisińska, Kościół Zielonoświątkowy – pastor Tomasz Chaciński i Dorota Kurek, Prezes Fundacji Życie i Pasja, Fundację Rodzinny Gdańsk – Dyrektor Rafał Tomaszewski, Stowarzyszenie WAGA – Prezeska Elżbieta Jachlewska. Obecne były też mieszkanki Biskupiej Górki: byłe radne Dzielnicy Śródmieście Justyna Guż i Krystyna Ejsmont oraz kandydujące do tej rady: Magdalena Kamrowska i Monika Drolińska.

Celem spotkania było przekazanie Partnerstwu dla Biskupiej Górki informacji o aktualnym stanie prac dotyczących rewitalizacji Biskupiej Górki.

Dyrektor ZDiZ Mieczysław Kotłowski poinformował, że pierwszy etap prac nad zabezpieczeniem niestabilnych skarp został zakończony. Dyrektor podkreślił, że prace były utrudnione ponieważ nie wszędzie można było wjechać specjalistycznym sprzętem. Do tej pory wzmocniono najsłabsze odcinki murów oporowych, usunięto część krzewów i przycięto niektóre drzewa, oczyszczono odprowadzenia wód opadowych. Zakończone zostały badania geologiczne, a powstała dokumentacja jest już zatwierdzona przez Głównego Geologa Kraju. Na wrzesień 2015 planowane jest zakończenie opracowywania projektu budowlanego. Wówczas będzie można złożyć wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dyrektor Kotłowski uważa, że Gdańsk ma duże szanse na otrzymanie tych pieniędzy w 2016 r. Rozpoczęcia robót można się spodziewać dopiero w 2017 r.

Kierownik Referatu Rewitalizacji Grzegorz Sulikowski zastrzegł, że ponieważ wciąż trwają rozmowy Gminy Gdańsk z Urzędem Marszałkowskim dotyczące wielkości kwoty, jaka będzie przeznaczona na rewitalizację w Gdańsku, to trudno jest dziś mówić o tym bardziej szczegółowo. W Gdańsku wyznaczono osiem obszarów do rewitalizacji, wśród nich jest i Biskupia Górka. To, jak duży procent z ogólnej kwoty przypadnie na ten obszar, będzie zależało od decyzji radnych miasta. W gdańskim budżecie obecnie nie ma żadnych dodatkowych pieniędzy na rewitalizację dzielnic.

Z uzyskanych środków najpierw realizowane będą prace dotyczące przestrzeni publicznej, czyli remont ulic z wymianą sieci wodociągowej, chodników, wzmocnienie i izolacje fundamentów budynków oraz mała architektura i zieleń miejska. Do współpracy zostaną zaproszone wspólnoty mieszkaniowe. Obecnie wymagany wkład z ich strony wynosi 30 % kosztów remontu, a planowane jest jego obniżenie. Wspólnoty, które wykonały już prace remontowe fundamentów budynków, będą mogły liczyć na dofinansowanie remontu elewacji. Nie ma obecnie środków, by takimi pracami objęty był cały budynek. Miasto nie dofinansuje odbudowy przedwojennych balkonów, ponieważ nie są to części wspólne, a te programy unijne nie przewidują dotacji do mieszkań prywatnych. Władze Miasta myślą raczej o systemie korzystnych kredytów dla wspólnot na tego typu remonty.

Wiosną ruszą prace nad podłączeniem do miejskiej sieci grzewczej Szkoły Podstawowej nr 21 oraz tych kamienic, których właściciele zdecydują się na taki krok.

Miasto planuje przeznaczyć jeden z budynków wskazanych obecnie do remontu na Dom Sąsiedzki. Wszystkie prace związane z rewitalizacją Biskupiej Górki będą konsultowane i uzgadnianie z lokalną społecznością. Jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, to takie rozmowy zaczną się już jesienią tego roku.

Programem rewitalizacji może zostać też objęty teren, który jeszcze do przyszłego roku będzie znajdował się w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji (właścicielem jest Skarb Państwa), a obejmuje tereny parkowe z zabytkowymi bastionami: Zbawiciela i Pośrednim. Obecnie toczą się jeszcze rozmowy na ten temat, ale Referat Rewitalizacji ma już wstępną wizję zagospodarowania tego obszaru – byłby to teren rekreacyjny, z łatwym dostępem dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska. Procedury przejęcia są złożone, m.in. trzeba zacząć od geodezyjnego wydzielenia z całości działki wskazanego gruntu i uzyskać na to zgodę Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z przeprowadzonych już rozmów wynika, że Pan Dariusz Chmielewski wstępnie przychyla się do takiego podziału.

Komendant Komendy Wojewódzkiej Policji nie planuje jednak oddania na takich samych zasadach wieży zegarowej, ponieważ znajduje się ona zbyt blisko budynku komendy. Wieża będzie otwarta dla zwiedzających przez jeden dzień każdego roku.

Doradca Prezydenta Tomasz Nadolny powiedział, że przejęcie od KWP całości terenu wraz z budynkami wiązałoby się z koniecznością wybudowania nowej siedziby dla policji w innym miejscu, a na to Gdańska nie stać. Natomiast “Prezydent Paweł Adamowicz deklaruje, że pozyskanie wieży jest dla niego priorytetem i negocjuje przejęcie jej przez Miasto” – powiedział jego Doradca. Gmina będzie partycypowała w odnowieniu zegara na wieży oraz jego mechanizmu pozwalającego odtworzyć historyczne widowisko walki okrętów „Piotra z Gdańska” i „Św. Tomasza” (http://stowarzyszeniewaga.webs.com/Pliki/wieza.pdf). W tym celu odbyły się już pierwsze rozmowy z firmą, która ten mechanizm budowała w końcu lat trzydziestych XX w. Odtworzenie kuranta trzeba będzie jednak odłożyć na czas późniejszy, ponieważ ocalała część dzwonów nie nadaje się do użycia. Pan Grzegorz Sulikowski podkreślił, że za stan techniczny wieży oraz rzeźby Neptuna, będącej częścią budynku KWP, odpowiada aktualny zarządca terenu.

Miasto planuje podpisanie umowy z Politechniką Gdańską na sporządzenie inwentaryzacji obiektów fortyfikacyjnych znajdujących się na omawianym terenie. Studenci z Koła Naukowego PG przymierzają się do zinwentaryzowania wieży zegarowej. Restauracja podziemnej klatki schodowej będącej częścią fortyfikacji Biskupiej Górki zostanie ujęta w projekcie rewitalizacji.

To, że Gmina Gdańsk nie ma dzisiaj tytułu prawnego do tej działki utrudnia prace nad tworzeniem tego projektu.

Wydział Ochrony Środowiska UM zrobił krótkie opracowanie dotyczące istniejącej zieleni na Biskupiej Górce. Wkrótce zaczną się prace porządkujące zieleń na stoku wzgórza od strony Chełma – usunięte zostaną chaszcze i samosiejki drzew mające poniżej 10 lat. Prace zakończą się przed okresem lęgowym ptaków. Nie ma natomiast obecnie zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na taką wycinkę w żadnym innym miejscu Biskupiej Górki.

Dyrektor ZDiZ wyjaśnił, że tajemnicze różowe znaki, które niedawno pojawiły się na części drzew parkowych pozostawili studenci Politechniki Gdańskiej, a powód nie do końca jest znany.

Spotkanie okazało się także dobrą okazją do omówienia z Dyrektorem Wydziału Rozwoju Społecznego wielu kwestii związanych z pracą organizacji pozarządowych PdBG.
W ciągu 3,5 lat istnienia Partnerstwa pierwszy raz urzędnicy przybyli na rozmowę z mieszkańcami i działaczami społecznymi na Biskupią Górkę, a nie odwrotnie. To dobrze wróży przyszłej współpracy.

Krystyna Ejsmont

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content