Gdańskie Centrum Równego Traktowania

Partnerska sieć współpracy NGOsów

Szeroka sieć partnerska pomaga realizować zadania Gdańskiego Centrum Równego Traktowania, łącząc siły doświadczonych organizacji, które od lat zajmują się wsparciem osób wykluczonych. Liderem projektu do 2022 roku jest Stowarzyszenie WAGA, prowadzące przy ul. Biskupiej 4 Dom Sąsiedzki, Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz działające na rzecz kobiet, a także seniorek i seniorów.

Umowę z Gminą Gdańsk zawarła również Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, która wspiera osoby z zaburzeniami i w kryzysie psychicznym. Dodatkowo, FOSA przeciwdziała marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

– Działania prowadzone w ramach GCRT pomagają lepiej odpowiadać na potrzeby gdańszczan i gdańszczanek. Każdy z podmiotów współpracujących jest ekspertem w niesieniu pomocy konkretnym grupom docelowym. Dostrzegamy, że dzięki bliskiej i codziennej współpracy każdej z organizacji pozarządowych, należących do sieci, możemy pracować bardziej kompleksowo i tym samym zwiększyć skuteczność swoich działań – dodaje Alina Suska, prezeska Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA.

W Centrum współdziałają również: gdański oddział Fundacji Centrum Praw Kobiet, który specjalizuje się w kompleksowym, bezpłatnym wsparciu psychologicznym i prawnym kobietom doświadczającym przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT „Tolerado”, które integruje i wspiera osoby LGBT+, Fundacja KOBIETY WĘDROWNE działająca na rzecz integracji i równego traktowania imigrantek/-ów w Gdańsku, oraz Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście, która podejmuje działania na rzecz długotrwałej zmiany społecznej, koordynując w ramach GCRT współpracę nad przesłanką wyznania/ bezwyznaniowości oraz działania międzysektorowe i badawcze.

Do tej pory GCRT współtworzą także: Stowarzyszenie TAK Trójmiejska Akcja Kobieca; Fundacja na Rzecz Humanizmu, Racjonalizmu i Świeckości „Omnium”; Stowarzyszenie Coachów Action Learning; Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej; Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej AKCES; Gdańska Fundacja “I ty możesz wszystko”; Fundacja Diversity PL; Uczniowski Klub Sportowy „ADA JUDO FUN”.

Lista potencjalnych organizacji tworzących sieć wsparcia jest otwarta. Organizacje chcące włączyć się w działania na rzecz mieszkanek i mieszkańców naszego miasta mogą złożyć deklarację zaangażowania w działania Gdańskiego Centrum Równego Traktowania.

Przypomnijmy, że Gdańskie Centrum Równego Traktowania jako pilotaż działało od maja do grudnia 2019 r. W tym czasie udzieliło prawie 770 indywidualnych porad specjalistycznych, prawnych i psychologicznych oraz 113 godzin asystentury dla 152 osób. Ponadto odbyło się 166 godzin grup wsparcia. Głównie wsparcie kierowane było do osób doświadczających dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia (25%), ze względu na płeć (25%) oraz orientacje seksualną (25%). Sprawy dotyczyły przede wszystkim przemocy, wykluczania i dyskryminacji ze strony instytucji lub służb.

mat. pras. UMG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content