27.03.2020

Działania Gdańska w związku z rozpowszechnianiem się coronawirusa

Zamknięte na najbliższy weekend parkingi nadmorskie, specjalne tablice informujące spacerowiczów w wybranych miejscach, zamknięty park Oliwski i ograniczona dostępność parku Oruńskiego. To niektóre z przedstawionych podczas konferencji online rozwiązań mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się coronawirusa. Gdańsk nie zapomina o ludziach kultury i przedstawia przygotowane dla nich formy wsparcia.

W weekend idź na spacer w pobliżu domu!
Aby zachęcić mieszkanki i mieszkańców Gdańska to spacerów w pobliżu swojego miejsca zamieszkania na najbliższy weekend (28 i 29 marca) wprowadzonych zostało szereg rozwiązań ograniczających dostępność najbardziej popularnych i tłumnie odwiedzanych miejsc rekreacji. W miejscach tych pojawią się również tablice przypominające, tym, którzy się już pojawią w tych miejscach o zachowaniu bezpiecznego odstępu i nie spacerowaniu w grupach.

Od piątku, 27 marca zamknięte będą parkingi „turystyczne”, wzdłuż pasa nadmorskiego:
• Parking przy ul. Błękitna (Jelitkowo)
• Parking przy ul. Kaplicznej (Jelitkowo)
• Parking przy al. Jana Pawła II na końcu przy skrzyżowaniu z ul. Czarny Dwór (Zaspa)
• Parking na końcu ul. Nowotnej (Stogi)

• Zatoka postojowa wzdłuż ul. Kaczyńskiego (po stronie Parku Regana)

Od piątku wieczorem do niedzieli do godzin późnowieczornych zamknięty zostanie park Oliwski. Na cały weekend ograniczony będzie dostęp do parku Oruńskiego. Zamknięte zostają wszystkie boiska, które są w administracji Gdańskiego Ośrodka Sportu. Boiska przyszkolne są już zamknięte od ok. dwóch tygodni. Przygotowywane są ograniczenia bądź wyłączenia niektórych iluminacji na terenie miasta.

Zamknięte place zabaw i miejsca rekreacji
Place zabaw i obiekty rekreacyjne pozostające w zarządzaniu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni zostały zamknięte. Dotyczy to łącznie 152 obiektów na terenie miasta. We wszystkich miejscach pojawiły się tabliczki z informacją nawołującą do niekorzystania z tych obiektów. Te w przypadku, których było to możliwe zostały zamknięte na kłódkę lub z wykorzystaniem specjalnych łańcuchów. Podobne działania podjęły Gdańskie Nieruchomości i Gdański Ośrodek Sportu.

Pomoc dla twórców i artystów

– Rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa dotyka wiele branż, w tym kulturę. Z troską przyglądamy się sytuacji twórców, dla których podstawą utrzymania często są umowy cywilnoprawne. Zapewniam, że będziemy poszukiwali najlepszych możliwych rozwiązań, aby gdańskich artystek i artystów nie pozostawić samych sobie. Monitorujemy działalność i sytuację finansową gdańskich instytucji kultury. Jesteśmy też w stałym kontakcie z organizacjami pozarządowymi, które mają do realizacji projekty grantowe, sprawdzamy na ile jest to możliwe – mówi Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta. – Z uwagą śledzimy również działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które obecnie dysponuje największymi możliwościami wsparcia środowisk twórczych. W ostatnich tygodniach obserwujemy, jak kultura przenosi się do Internetu. We współpracy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego oraz instytucjami kultury budujemy gdańską i pomorską ofertę kulturalną online, która może nam wszystkim pomóc przetrwać niełatwy czas izolacji – dodał Alan Aleksandrowicz.

W ramach działań pomocowych dla twórców i artystów podejmowane są następujące działania:
• Gromadzone i analizowane są dane z marca, jak i prognozy na kolejne miesiące. Chodzi o ustalenie wysokości utraconych wynagrodzeń z tytułu planowanych umów cywilnoprawnych dla artystów i twórców. Informacje potrzebne są do wypracowania nowych ratunkowych rozwiązań dla środowisk twórczych.
• Do końca marca ogłoszone zostaną wyniki konkursów grantowych

na działania i wydarzenia kulturalne. Po ogłoszeniu wyniku konkursów będziemy kontaktować się indywidualnie z poszczególnymi grantobiorcami. Wykażemy możliwie maksymalną elastyczność, aby każdy grantobiorca mógł dostosować zakres rzeczowy realizowanego zadania, do istniejącej sytuacji. dokonać aktualizacji harmonogramu, kosztorysu oraz rezultatów zadania. Granty wieloletnie są już aktualizowane.
• Podobnie jak w przypadku przedsiębiorców, również twórcy mogą liczyć umorzenie czynszu w gminnych lokalach użytkowych na okres jednego miesiąca z możliwością zawieszenia obowiązku płacenia czynszu w dwóch kolejnych miesiącach. Dotyczy to również artystów korzystających z programu Gdańskie Otwarte Pracownie. W celu uzyskania umorzenia należy wystąpić z pisemnym wnioskiem do Gdańskich Nieruchomości.
• Na kolejnej sesji Rady Miasta Gdańska zostanie złożona do decyzji radnych nowelizacja uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Stypendiów Kulturalnych Miasta Gdańska. W nowelizacji zostaną uwzględnione skutki epidemii, które dotknęły środowiska artystyczne. Zaproponowane zostaną m. in.: uproszczenie zasad i trybu przyznawania stypendiów oraz zmiana procedury składania wniosków – nabór w trybie ciągłym. Stypendia w tym trybie będą przyznawane do końca tego roku. Zaplanowana pula środków na stypendia wynos

Jak coronawirus wpłynął na miejskie finanse
– Rozpoczęliśmy już procedurę ograniczania wydatków. Dotyczy to zarówno wydatków inwestycyjnych, jak i wydatków bieżących. Wydatki bieżące są o tyle ważne, że są to głównie wydatki stałe funkcjonowania naszych jednostek oraz urzędu. Są to koszty związane z mediami, z utrzymaniem stanowisk pracy, ze szkoleniami czy zleceniem usług. Te wydatki jest zdecydowanie trudniej ograniczyć, zmniejszyć zakres czy przesunąć na inny termin realizacji. Wydatki inwestycyjne mają inną specyfikę, można je pogrupować lub przełożyć. Reguła bilansowania wydatków bieżących, zgodnie z ustawą o finansach publicznych jest nieubłagana – one muszą finansować się dochodami bieżącymi – podkreśla Emilia Kosińska, zastępca skarbnika.

W związku z obecną sytuacją ucierpi budżet miasta. Pierwszym symptomem finansowej skali epidemii będzie wysokość PIT za marzec i podsumowanie wpływów z opłat i podatków lokalnych na koniec tego miesiąca. Spada także sprzedaż biletów komunikacji miejskiej (tylko w marcu miesięczny dochód jest dwukrotnie mniejszy niż planowany, w kwietniu może być tylko gorzej).
– Szacujemy, że na ten monument straty mogą sięgnąć 300 mln zł. Jest to kwota szacunkowa, nie ostateczna. Zobaczymy jakie będą bieżące wpływy. W związku z tym wydatki bieżące powinny być ograniczone w tej samej kwocie – dodała Kosińska.

Czarny scenariusz zakłada, że do końca czerwca samorządy będą miały problemy z płynnością finansową. Być może część zaległości wobec gmin (z tytułu odroczeń czy rozłożenia na raty) zostanie spłacona w II połowie roku. Umorzenia lub brak wpływów (np. za bilety) będą nie do odzyskania.
Pojawiają się próby oszacowania procentowego spadku wpływów z p

odatków. Aktualnie przyjmuje się, że PIT może sięgnąć 10% spadku, co dla budżetu Gdańska oznacza ubytek dochodów w wys. do 100 mln zł.
Gdańsk przyłączył się do inicjatywy Unii Metropolii Polskich ochrony finansów samorządów przed skutkami walki z koronawirusem.

W wystąpieniu do Premiera, zaapelowano o :
• wsparcie samorządów poprzez wzrost subwencji ogólnej w celu zrekompensowania spadków dochodów związanych z pandemią COVID-19,
• zawieszenie wpłaty „janosika” przez samorządy do końca roku 2021,
• wykreślenie sankcji z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych (dotyczących uchwalania budżetów i sprawozdań),
• wprowadzenie rekompensaty wszędzie tam, gdzie koszty gospodarowania odpadami są wyższe niż maksymalny, ustawowy poziom opłat (ewentualnie podniesienie maksymalnych stawek).
W kolejnym piśmie zaapelowano o wprowadzenie mechanizmu reko

mpensaty wyrównującej samorządom ubytek dochodów, na takim poziomie, by nie utraciły one zdolności finansowej.

Ograniczenie wydatków miejskich
Niezbędne będzie również cięcie wydatków miejskich. Remonty infrastruktury miejskiej, drobne i duże nowe inwestycje, usługi związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości i przestrzeni miejskich, sprzątanie (częstotliwość), estetyka (iluminacje świąteczne, nasadzenia kwiatów) – to zadania, które w pierwszej kolejności mogą zostać wstrzymane lub ograniczone. Samorządy są też odbiorcami usług świadczonych przez lokalny rynek, więc nie każda oszczędność może przynieść pożądany skutek. Wiele firm działa i daje zatrudnienie dzięki zamówieniom publicznym. Usługi publiczne są realizowane również przez organizacje pozarządowe. Gospodarka, to system naczyń połączonych. Każda decyzja o ograniczeniu wydatków może uderzyć w różne sektory działalności i pośrednio lub bezpośrednio zachwiać stabilnością samorządowych dochodów.

mat.pras. UMG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content