Wybory do Rady Dzielnicy Śródmieście – 22 marca 2015 !

22 marca br. odbędą się w Gdańsku wybory do rad dzielnic, ale już tylko do 20 lutego należy zgłaszać kandydatów/kandydatki do tej rady.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Gdańska: http://www.gdansk.pl/start_nowy,512,35157.html,  a więcej o radach dzielnic: http://www.gdansk.pl/bip/jednostki-pomocnicze,11.html.
W zakończonej właśnie kadencji troje z pośród 21 radnych Dzielnicy Śródmieście mieszkało na Biskupiej Górce, miała więc ona także swoją reprezentację. Obecnie tylko jedna z tych osób rozważa ponowne kandydowanie, więc zachęcamy osoby zainteresowane przyszłością i rozwojem naszego osiedla o startowanie w tych wyborach.

W minionej kadencji  z budżetu Rady Dzielnicy Śródmieście na Biskupiej Górce były dofinansowane festyny, wigilie oraz zawody sportowe organizowane w Szkole Podstawowej 21, Klub Seniorki i Seniora,  zakupiono także do SP nr 21 szafki szkolne oraz tablicę informacyjną,  założono lampę oświetlającą schody prowadzące na Chełm, dokonano renowacji przedwojennych drzwi w kamienicy nr 17.  Niestety nie zostało zrealizowanych wiele innych zgłoszonych przez radnych i radne wniosków dotyczących Biskupiej Górki.

Osoby, które chciałyby porozmawiać na temat pracy w radzie dzielnicy z byłą radną z Biskupiej Górki proszone są o napisanie do nas na adres: redakcja@biskupiagorka.pl.

ke

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci