Spotkanie Stowarzyszenia Biskupia Górka

 

 

Stowarzyszenie Biskupia Górka zaprasza wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w jego działania na otwarte spotkanie do siedziby przy ul. Biskupiej 4 w dniu 23 marca o godz. 18.00.

Stowarzyszenie powstało 10 października 2016 r.
Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju Biskupiej Górki w Gdańsku i jej promocji oraz wspomaganie wszelkich tego typu działań, w tym m.in:
– ochrona i promocja unikalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Biskupiej Górki,
– krzewienie i popularyzacja wiedzy o Biskupiej Górce i Gdańsku wśród mieszkańców i turystów,
– upamiętnianie wybitnych postaci, miejsc i wydarzeń związanych z Biskupią Górką,
– działalność na rzecz zachowania walorów historycznej architektury i ładu przestrzennego Biskupiej Górki, jej zabytków i dzieł sztuki,
– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na Biskupiej Górce,
– kreowanie pozytywnego wizerunku Biskupiej Górki,
– pomoc w rozwijaniu społecznej aktywności mieszkańców Biskupiej Górki, szczególnie osobom z grup słabo reprezentowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– propagowanie idei samorządności w miejscu zamieszkania,
– działanie edukacyjne na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej informacji: http://biskupiagorka.pl/stowarzyszenie-biskupia-gorka/, Facebook Stowarzyszenie Biskupia Górka

ke

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci