Pomoc dla osób z niepełnosprawnością

Osoby w wieku od 15 do 64 lat, posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, wydane z uwagi na autyzm, które bezskutecznie poszukują pracy, proszone są o napisanie na adres redakcji portalu lub zatelefonowanie pod nr: 514 452 631.

ke