Pomoc dla osób z niepełnosprawnością

Osoby w wieku od 15 do 64 lat, posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, wydane z uwagi na autyzm, które bezskutecznie poszukują pracy, proszone są o napisanie na adres redakcji portalu lub zatelefonowanie pod nr: 514 452 631.

ke

Dodawanie komentarzy zamkniete

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci