Nowa Biskupia 4

Od września br.  przy Biskupiej 4 będzie kontynuował swoją działalność Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górce. Na dzieci, młodzież i dorosłych czekają różne zajęcia, między innymi plastyczne, teatralne, ruchowe (joga), językowe.

Również przy ulicy Biskupiej 4, ale na pierwszym piętrze działa Centrum Wsparcia Seniora i Seniorki, w którym osoby po 60 roku życia mogą korzystać z różnego rodzaju spotkań aktywizujących, m.in. treningu pamięci, zajęć manualnych i ruchowych. Lokal po remoncie zyskał windę i pomieszczenia dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Można zgłosić się do programu Teleopieki, nowoczesnego systemu szybkiej interwencji medycznej.
Na piętrze także mieszczą się:
 Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej – wspiera osoby bezrobotne poprzez kursy, płatne staże, konsultacje zawodowe i psychologiczne, oraz aktywizuje społecznie poprzez szkolenia i pomoc pedagoga, psychologa, szkołę dla rodziców. Przy Centrum działa Klub Mieszkańca, w którym m.in. dzieci mogą korzystać ze świetlicy, a dorośli z zajęć plastycznych, teatralnych i Nordic Walking.

Gdańskie Centrum Równego Traktowania – kompleksowo pomaga osobom doświadczającym dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, rasę, pochodzenie, religię, bezwyznaniowość, stan zdrowotny /niepełnosprawność, orientację psychoseksualną.

29 sierpnia 2019 r. Stowarzyszenia WAGA informowało o tych wszystkich działaniach w czasie Dnia Otwartego:

fot. Monika Drolińska

Dodaj komentarz »1 komentarz

  1. …Jak tam była knajpa to przychodzili bez zaproszeń… 😀

    Odpowiedz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci