Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej na Biskupiej Górce

Od kwietnia br. przy ul. Biskupiej 4 rusza Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. Jest to jeden z pięciu nowo powstałych w Gdańsku tego typu ośrodków, które będą funkcjonowały w latach 2017-2022.

Pozostałe Centra powstały na Oruni, Stogach, w Nowym Porcie oraz na Dolnym Mieście, obszarach wyznaczonych do Rewitalizacji. Tym samym pomoc społeczna zostanie przeniesiona do dzielnic zgodnie z potrzebą zapewnienia zindywidualizowanych i kompleksowych usług w środowisku lokalnym.

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci wszechstronną diagnozą, na podstawie której zostaną opracowane optymalne sposoby pomocy, a więc będą mogli skorzystania z usług, których najbardziej potrzebują, np. wsparcia psychologicznego, poradnictwa, usług opiekuńczych czy pobytu w dziennej placówce. Każdy uczestnik zostanie objęty asystenturą (asystent/asystent rodziny). Osoby bezrobotne otrzymają pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, będą mogły  zdobyć nowe kwalifikacje, uczestniczyć w szkoleniach, kursach, dokształcaniu.

Wkrótce zamieścimy więcej informacji.

ke

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci