Parkowanie na BG – podsumowanie konsultacji

Stowarzyszenie Biskupia Górka przeprowadziło w maju ub.  roku  konsultacje dotyczące parkowania na Biskupiej Górce.

Ponieważ brak miejsc parkingowych i zastawianie wszelkich wolnych przestrzeni samochodami bardzo dało się we znaki mieszkańcom, w ankietach Stowarzyszenie zapytało o pomysły na rozwiązanie tego problemu.  Wersja papierowa ankiety znalazła się w każdej skrzynce pocztowej na Biskupiej Górce, a akcja była promowana na naszym portalu, fanpejdżu, w Domu Sąsiedzkim i SP 21.  Swoje zdanie wyraziło 60 osób, wszystkie pomysły i uwagi znalazły się w przedstawionym poniżej podsumowaniu.

Jeżeli jeszcze ktoś chciałby zabrać na ten temat głos, zapraszamy do przesyłania uwag na adres: stowarzyszenie.bg@gmail.com. Wszystkie zebrane pomysły przesłane zostały do Biura Rozwoju Gdańska realizującego projekt “Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu.”

 

Parkowanie na Biskupiej Górce

Ankietę przeprowadzono w dniach 30 kwietnia-30 maja 2018 r.

 

I. WYNIKI ANKIET

Na ankietę dotyczącą parkowania w rejonie Biskupiej Górki odpowiedziało 60 mieszkańców. Wśród nich znalazło się 17 mieszkańców ul. Biskupiej, 15 mieszkańców ul. Na Stoku, 1 mieszkaniec ulicy Salwator, 9 mieszkańców ul. Spadzidzistej oraz 13 mieszkańców ul. Zaroślak. Cztery osoby określiły się jako “mieszkańcy Biskupiej Górki”, 1 osoba wypełniająca ankietę nie mieszka tu na stałe.

Wśród mieszkańców, którzy wypełnili kwestionariusz 30 osób sprzeciwia się wprowadzeniu płatnego parkowania na terenie osiedla, 22 osoby zgadzają się na wprowadzenie strefy odpłatności w pewnym zakresie, 8 osób nie ma wyrobionej opinii.

Spośród 22 osób zgadzających się na strefy płatnego parkowania 7 osób wyraziło opinię, że odpłatność nie powinna obowiązywać mieszkańców, z osób niezdecydowanych, też  tak uważa czworo ankietowanych.

Dla pełnego obrazu stosunku mieszkańców do zagadnienia płatnych parkingów należy więc powiedzieć, że 30 osób jest przeciwnych ich wprowadzeniu, 11 osób nie chce, aby wprowadzono je dla mieszkańców, 15 osób wyraża zgodę na strefy płatnego parkowania, 4 osoby nie mają opinii. Należy więc odnotować, że 41 osób (68%) nie zgadza się na wprowadzenie płatnych miejsc parkingowych dla mieszkańców. W razie wprowadzenia stref płatnego parkowania mieszkańcy uważają, że powinni zostać wyłączeni z konieczności płacenia za parkowanie w miejscu zamieszkania, mogłoby się to stać na drodze przyznania im abonamentu – jednocześnie w większości uznają, że taki abonament powinien być darmowy.

II. PROBLEMY

Oprócz istnienia niewystarczającej liczby miejsc parkingowych w rejonie Biskupiej Górki i Zaroślaka mieszkańcy wyraźnie określają, że problemem jest duży przepływ osób przyjezdnych, które traktują okolicę jako okazję do darmowego parkowania przy wypadzie na zakupy do Forum (kilkanaście osób wskazuje, że to gigantyczne centrum handlowe jest problemem) lub na spacer/imprezę na Głównym Mieście. Trudno powiedzieć jednak, że strefy płatnego parkowania rozwiążą ten problem, gdyż:
1/ często dotyczy on weekendów i godzin popołudniowych, kiedy strefy nie działają,
2/ koszt parkowania w strefach jest i tak niższy niż w centrum handlowym.

Mieszkańcy uważają, że strefy płatnego parkowania nie powinny obejmować ich miejsc parkingowych.

Pewnym problemem jest także zajmowanie parkingów przez pracowników biurowców położonych przy ulicy Na Stoku od strony Al. Armii Krajowej.

Mieszkańcy chcieliby mieć zapewnioną możliwość parkowania w okolicy swojego miejsca zamieszkania i trudno odmówić im racji – do utrudnień wynikających z ograniczonej liczby miejsc parkingowych przy rosnącej liczbie samochodów, które spotykają wiele dzielnic dołączają się problemy, które w żaden sposób nie wynikają z wewnętrznych uwarunkowań dzielnicy. Ludzie chcieliby móc parkować w pobliżu swojego domu w osiedlu, który ma charakter kameralny, a parkingi są dość wyraźnie zorganizowane wokół budynków i niewielkie. Nie mogą stanowić alternatywy dla parkowania w centrum.

Niestety, kierowcom często brakuje wyobraźni i parkują jak popadnie, utrudniając innym korzystanie lub wyjazd z przeładowanych parkingów.

Najazd, jaki spotyka dzielnicę z powodu okazjonalnego parkowania oraz niewystarczającej ilości miejsc parkingowych, niesie za sobą skutki w postaci zniszczonych trawników oraz ciągłego zastawiania chodników przez parkujące samochody (należy przy tym pamiętać, że chodniki w historycznej dzielnicy są węższe niż te, jakie spotkamy w innych dzielnicach miasta).

II. POMYSŁY MIESZKAŃCÓW

OGÓLNE

1. Abonamenty dla mieszkańców, wyznaczone miejsca, Forum Gdańsk.

W jedenastu ankietach jest mowa o wprowadzeniu abonamentów dla mieszkańców, w sześciu jest wyraźnie określone, że powinny to być abonamenty bezpłatne. 6 osób wskazuje, że powinny zostać utworzone i wyznaczone miejsca tylko dla mieszkańców. Pojawił się pomysł, aby podwórka kamienic posiadały zakaz wjazdu dla osób, które tam nie mieszkają.

Inne głosy wskazywały, że mieszkańcy powinni mieć zapewnione miejsca parkingowe na podstawie rejestrowanych miejsc imiennych (opartych np. o numer rejestracyjny pojazdu).

Padła także propozycja dzierżawy przez wspólnoty jakiegoś terenu miejskiego i tworzenia parkingów. Pobierane comiesięczne opłaty pokrywałyby koszt dzierżawy i ich utrzymania.

Część mieszkańców podsuwa pomysł, żeby mieszkańcy mogli parkować na stałe na terenie parkingu Forum Gdańsk, gdyby udało się wynegocjować korzystne warunki. Wskazują także, że miasto posiada pewien zasób miejsc na tym parkingu, który można wykorzystać w tym celu. Zwłaszcza w okolicy biurowców przy ul. Na Stoku część miejsc zajmowana jest przez urzędników w nich pracujących – może przynajmniej część z nich mogłaby korzystać z miejsc parkingowych w centrum handlowym.

2. Zmiana organizacji ruchu, ochrona chodników i trawników.

Jednym ze sposobów na powiększenie ilości miejsc do parkowania i ograniczenie pokusy do parkowania okazjonalnego może być zmiana organizacji ruchu i ustalenie w dzielnicy dominacji ruchu jednokierunkowego (na osi Na Stoku – Zaroślak, w obrębie kamienic na Zaroślaku). Zwolniłoby to pas na jezdni do parkowania w jedną stronę i ukróciło problematyczne sytuacje wymijania się samochodów na zbyt wąskich uliczkach. Jednocześnie pokusa korzystania z parkingów przez zakupowiczów stanie się może nieco mniejsza.

Pojawiają się różne pomysły na wygospodarowanie nowych miejsc parkingowych (szczegóły poniżej). Jednocześnie jednak mieszkańcy wskazują, że powinno się uniemożliwić parkowanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Chodniki i trawniki powinny być wolne od samochodów.

Jeden z mieszkańców wskazuje, że trawa zasadzona na terenie w okolicach hostelu nie zdążyła nawet wykiełkować, tak szybko miejsce rozjechały parkujące samochody.

Dlatego warto pamiętać, żeby wyznaczaniu nowych miejsc parkingowych towarzyszyły także działania mające na celu uchronienie przed fantazją kierowców miejsc, które nie mają służyć do parkowania i wjazdu poprzez ustawienia przeszkód w postaci żywopłotów, wysokich krawężników, płotków.

3. Mieszkańcy wskazują także, że wprowadzenie oznakowania miejsc parkingowych, zwłaszcza na parkingach na więcej miejsc, może wymusić na kierowcach lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Wprowadzenie skośnych miejsc parkingowych zamiast prostopadłych też może w pewnych miejscach zwiększyć ich ilość (tak np. zrobiono na Targu Węglowym).

POMYSŁY NA NOWE MIEJSCA DO PARKOWANIA

Ulica Biskupia

1. Zamiast części trawniczka przy murze stojącym na brzegu skarpy (naprzeciwko Gdańskiej Szkoły Wyższej) mogłyby być wyznaczone miejsca do parkowania aut (w tym miejsca dla inwalidów).

2. Powinien powstać parking obok kamienicy przy ul. Biskupiej 21, by mieszkańcy okolicznych kamienic mogli tam trzymać swoje auta. Wymagałoby to usunięcia części ziemi i postawienia muru oporowego, co można by zrobić przy okazji umacniania skarpy w tym rejonie.

Ulica Na Stoku [od Armii Krajowej]

1. W miejscu obecnego parkingu przy ul. Na Stoku 46 Gmina Gdańsk mogłaby zbudować parking dwupoziomowy, tzn. że obecny parking pozostałby, a pod nim na takim samym obszarze parkowałyby samochody, które wjeżdżałyby z poziomu Armii Krajowej.

2. Na parkingu przy ul. Na Stoku 46 ok. 20 miejsc powinno być przeznaczonych tylko dla mieszkańców Biskupiej Górki. Obecnie parkują tu głównie urzędnicy.

 

3. W ankietach powtarzają się uwagi dotyczące konieczności lepszego wykorzystania istniejących już miejsc parkingowych poprzez wyznaczenie liniami miejsc na postawienie aut. Jak napisała jedna z mieszkanek: “kierowcy parkują jak popadnie zastawiając często drogę przejazdu”, brakuje też oznakowanych miejsc dla inwalidów. Natomiast na parkingu przy ul. Na Stoku 46 powinien być zakaz parkowania w środku tego placu, bo to blokuje możliwość wyjazdu z niego innym pojazdom.

 

4. Powiększenie parkingu przy ul. Na Stoku 46 na teren, który zajmowały kontenery firmy Doraco.

5. Na miejscu po wyburzeniu budynku przy ul. Na Stoku 3 abcd i pobliskich garaży powinien powstać parking.

6. Przeznaczenie na parking placu między kamienicami przy ul. Na Stoku 15 i 23, naprzeciwko wejścia na teren Szkoły Podstawowej 21. Posadzenie wzdłuż chodnika żywopłotu poprawiłoby estetykę tego miejsca.

7. Zrobienie parkingu obok oraz za kamienicą przy ul. Na Stoku 25. Widoczna na zdjęciu kamienica nr 26 i część nr 25 (od strony skarpy) zostaną rozebrane, utworzy się więc obok oraz za budynkiem nr 25 placyk, na którym mogłyby stawać samochody, a nie byłyby tak widoczne dla osób idących ulicą.

8. Ulicą Na Stoku powinien odbywać się ruch jednokierunkowy. Wówczas samochody mogłyby parkować wzdłuż chodnika, zarazem ruch odbywałby się w sposób łatwiejszy (obecnie auta jadące z przeciwnych stron muszą sobie ustępować wjeżdżając na chodnik).

9. Zawarcie specjalnej umowy z Forum Gdańsk, która spowodowałaby, że część mieszkańców BG chciałaby trzymać swoje samochody na parkingu Forum.

Ulice Zaroślak / Na Stoku [część na Zaroślaku]

1. Nasyp ziemny przy murze oporowym naprzeciwko budynków przy ul. Na Stoku 38 i 39 powinien być zlikwidowany, by mogły tam parkować samochody.

2. Pojawiła się sugestia, że warto zagospodarować teren podwórka przy ul. Na Stoku 37. Dawne boisko jest już teraz częściowo wykorzystywane jako parking przez mieszkańców. Oprócz kilku miejsc parkingowych warto także uporządkować i poprawić estetykę placu.

3. Utworzenie dodatkowych miejsc do parkowania nad Kanałem Raduni. Ten teren przeżywa w ostatnich czasach prawdziwe oblężenie ze strony kierowców korzystających z bezpłatnego zamiennika parkingu w pobliskim centrum handlowym, co mocno utrudnia parkowanie mieszkańcom okolicznych kamienic. Można zwiększyć ilość miejsc parkingowych poprzez umożliwienie skośnego parkowania z dwóch stron przy ograniczeniu pasów zieleni (co i tak się niestety dzieje) i wprowadznie ruchu jednokierunkowego. Dobrze byłoby jednocześnie pomyśleć o latarniach w tym miejscu.

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w tej części Zaroślaka byłoby zresztą bardzo dobrym rozwiązaniem docelowym zwiększającym bezpieczeństwo i wygodę zarówno pieszych, jak i kierowców. Obecnie często zmuszeni są oni do wjeżdżania na chodniki, aby dopuścić przejazd samochodu z naprzeciwka.

4. Rozwiązanie problemów śmietników przy poternie oraz na wysokości budynku przy ul. Zaroślak 12 pozwoli wygospodarować więcej miejsca wolnego do parkowania i poprawi komfort mieszkańców. Obecnie są często zmuszeni do poruszania się i parkowania pomiędzy stertami śmieci. W przypadku Zaroślaka 12 teren mógłby się nadać do stworzenia śmietnika zlokalizowanego pod ziemią.

5. Uporządkowanie terenu przy ścianie budynku Zaroślak 14 oraz przy okolicznych pawilonach pozwoliłoby na wyznaczenie dodatkowych miejsc do parkowania.

Ulica Spadzista

1. W kilku ankietach powtarza się postulat zamiany jednego z placów zabaw przy ul. Spadzistej na parking:

“Przy ul. Spadzistej istnieją dwa place zabaw, co jest przesadną ilością przy 4 blokach mieszkalnych. Place zabaw (zwłaszcza te znajdujące się między blokami 2 i 4) przez większość roku (jesień-wiosna) są nieużywane. Można pozostawić plac zabaw, ale jeden – mniejszy. Zlikwidowanie tej piaskownicy i rzekomego boiska do koszykówki umożliwiłoby stworzenie wielu miejsc parkingowych. Oczywiście należałoby pozostawić pas zieleni pod balkonami.”

2. Wygospodarować dodatkowe miejsca do parkowania w okolicach sklepu.

3. Wymalowanie linii ograniczających na parkingach przy blokach sprawi, że miejsca zostaną lepiej wykorzystane (przykład – Targ Węglowy).

źródło zdjęcia: http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,21553075,targ-weglowy-bialymi-liniami-podzielony-nowe-zasady-parkowania.html

 

Ankietę i opracowanie wykonało Stowarzyszenie Biskupia Górka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

2 komentarze “Parkowanie na BG – podsumowanie konsultacji”

Skip to content