Rewitalizacja – konsultacje z mieszkańcami

O tym, jak urządzić Plac Wałowy, Rynek Oruński, plac nadwodny i tereny przy ul. Biskupiej, wkrótce zadecydują mieszkańcy. W listopadzie na czterech obszarach rewitalizacji odbędzie się cykl konsultacji. Ich celem będzie wypracowanie wytycznych do konkursów urbanistyczno-architektonicznych, które poprzedzą zagospodarowanie wybranych, istotnych dla mieszkańców, miejsc.

Szanse na powodzenie projektów rewitalizacji wzrastają, jeśli są one realizowane w porozumieniu i przy zaangażowaniu lokalnych społeczności. Mieszkańcy na każdym etapie realizacji projektów są więc zapraszani do współpracy. Tak było podczas opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji w Gdańsku, tak jest także obecnie, gdy coraz bliżej do rozpoczęcia prac. W najbliższym czasie mieszkańcy będą mogli zadecydować, jak zostaną zagospodarowane szczególnie istotne dla nich przestrzenie. W listopadzie odbędą się konsultacje, których celem będzie wypracowanie wytycznych do konkursów urbanistyczno-architektonicznych. Mieszkańcy poprzez udział w warsztatach ustalą, jakie ma być przeznaczenie i w jaki sposób powinno zostać urządzone dane miejsce. Będą dyskutować i wybierać konkretne rozwiązania. Dzięki konsultacjom możliwe więc będzie dostosowanie zagospodarowania przestrzeni publicznych do potrzeb osób, które będą z nich najczęściej korzystać.

Mieszkańcy projektantami
Na każdym obszarze rewitalizacji wytypowano jedną, najbardziej istotną dla lokalnej społeczności przestrzeń, która zostanie zagospodarowana w sposób najbardziej odpowiadający potrzebom mieszkańców. I tak, na Biskupiej Górce konkurs urbanistyczno-architektoniczny będzie dotyczyć przestrzeni publicznej przy ul. Biskupiej – sąsiadującej z terenem należącym do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Prace mają polegać na doprowadzeniu tego obszaru do stanu, w którym będzie on mógł być wykorzystywany jako teren rekreacyjny. W związku z tym planuje się zbudować aleje spacerowe, zamontować elementy małej architektury, dokonać niezbędnych nasadzeń.

Od spaceru do koncepcji
Podczas pierwszego spotkania zaplanowanego w ramach konsultacji – spaceru – zostanie przedstawiony zakres działań przewidzianych w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz będą omówione pozostałe uwarunkowania dotyczące każdego terenu. Podczas warsztatów mieszkańcy wypracują wspólną wizję przeznaczenia oraz sposobu urządzenia poszczególnych przestrzeni. W trakcie warsztatów zostanie określona osobna koncepcja funkcjonalna dla każdego miejsca. Uczestnicy, pod okiem architekta i z użyciem makiety 3D, będą planować zagospodarowanie terenu. Rezultaty swojej pracy obejrzą podczas ostatniego spotkania na wizualizacjach. Efektem konsultacji będą wytyczne do konkursów urbanistyczno-architektonicznych – koncepcje funkcjonalne oraz bardziej szczegółowe koncepcje zagospodarowania (zawierające konkretne rozwiązania dotyczące lokalizacji poszczególnych urządzeń, małej architektury oraz materiałów wykończeniowych).

Cztery wymienione wyżej przestrzenie publiczne zostały wskazane jako priorytetowe w studium „Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Etap 1 – obszary rewitalizacji” i następnie w Gminnym Programie Rewitalizacji. Ich zagospodarowanie zostanie zrealizowane w ramach projektów rewitalizacji dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

W listopadowych konsultacjach mogą wziąć udział osoby w każdym wieku – od dzieci po seniorów. Udział w nich nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Terminy:

Biskupia Górka i Stary Chełm, siedziba Stowarzyszeń Waga i Biskupia Górka, ul. Biskupia 4;

– 8 listopada, godz. 16-18 – spacer,
– 11 listopada, godz. 10-13 – warsztaty,
– 15 listopada, godz. 16-18 – prezentacja wyników warsztatów.

materiały z BRG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content