Budżet Obywatelski w Gdańsku w 2014 roku

W marcu br. mieliśmy szansę zadecydowania na co zostanie wydana część budżetu Rady Dzielnicy Śródmieście, a w 2014 r. będziemy mieli wpływ,   jako mieszkańcy i mieszkanki Gdańska, na co zostanie wydanych 9 mln zł z budżetu Gminy Gdańsk.

Warto już dziś zapoznać się  z zasadami Budżetu Obywatelskiego 2014 zamieszczonymi na stronie Urzędu Miasta Gdańska – http://gdansk.pl/nasze-miasto,512,26213.html:

Pilotażowy projekt „Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku”

W 2014 roku Gdańsk pierwszy raz w historii, w skali całego miasta, zaprosi gdańszczan do głosowania, na co by chcieli wydać pieniądze z budżetu. Do rozdysponowania będzie 9 milionów złotych – po 1,5 mln zł w każdym z sześciu okręgów konsultacyjnych, na które zostanie podzielone miasto. Projekty będzie można zgłaszać w sześciu kategoriach.

– Budżet obywatelski to raczej ewolucja, niż rewolucja. Do tej pory miasto przekazywało pieniądze organizacjom pozarządowym wspierając dziesiątki a może i setki realizowanych przez nie projektów, wśród których jednym z najbardziej znanych jest projekt budowy małych placów zabaw. Inną formą wsparcia projektów obywatelskich było przekazywanie środków budżetowych dla rad dzielnic i osiedli. Naturalną konsekwencją naszych proobywatelskich działań jest zatem sformalizowanie zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego, w którym każdy może zgłosić projekt, do realizacji w naszym mieście – podkreśla Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. – Chciałbym, żeby to był nasz wspólny budżet, ponad podziałami grup interesów, czy nawet dzielnic. Chodzi o to, byśmy wspólnie wybrali i zrobili dla Gdańska coś dobrego.

Prezydent poinformował także, że Zarządzeniem Nr 1023/13 PMG z dnia 30 lipca 2013 r. ustanowił Piotra Kowalczuka Pełnomocnikiem do spraw Inicjatyw i Konsultacji Społecznych.

Przez najbliższe 3 tygodnie projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych pilotażowego projektu „Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku” będzie dyskutowany z różnymi środowiskami. Projekt powstał dzięki współpracy prezydenta Miasta Gdańska z kilkunastoosobową grupą radnych Platformy Obywatelskiej.

– Dopóki uchwała jest projektem, można wprowadzać do niej poprawki. Jesteśmy otwarci na dyskusję i sugestie – podkreśla Piotr Borawski, radny PO. – Mamy 20 dni na sporządzenie ostatecznego projektu uchwały.

Po raz pierwszy w historii gdańskiej samorządności do głosowania zaproszone zostaną osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat. Mogą one także składać propozycje projektów do budżetu obywatelskiego.

– To będzie taki sprawdzian obywatelskości dla młodych ludzi, którzy będą się mogli realnie wypowiedzieć jakiego miasta chcą dla siebie – zaznacza Aleksandra Dulkiewicz, radna PO.

LICZBY I FAKTY

W latach 2010-2013 Gdańsk wydał:

na projekty realizowane przez NGO: 130,8 mln PLN

budżety rad dzielnic i osiedli: 4,3 mln PLN

SUMA: 135,1 mln PLN

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

W pilotażowym budżecie obywatelskim w 2014 roku do rozdysponowania przez gdańszczan przekazane zostanie 9 mln PLN

(po 1,5 mln PLN na każdy z sześciu Okręgów Konsultacyjnych)

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTÓW (które będą mogli zgłaszać mieszkańcy)

– tereny rekreacyjne i ich infrastruktura

– wiaty i otoczenie przystanków

– zmiany w organizacji ruchu

– bezpieczeństwo

– naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego

– remont miejskiego obiektu użyteczności publicznej

KWOTA I TERMINY PRAC

– Wartość projektu nie może przekraczać brutto 500 tys. PLN.

– Przy szacowaniu skorzystaj z „Cennika miejskiego, ile kosztuje miasto?” www.gdansk.pl/cennik

– Wybrane projekty realizowane będą od marca do grudnia 2014 r., nie mogą przechodzić na kolejny rok.

– 9 mln PLN do rozdysponowania przez gdańszczan (po 1,5 mln PLN na każdym z sześciu Okręgów Konsultacyjnych).

OKRĘGI KONSULTACYJNE

I – Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Stogi, Przeróbka, Krakowiec – Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech–Lipce

II – Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice

III – Siedlce, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień, Wzgórze Mickiewicza, Aniołki

IV – Młyniska, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Strzyża, Brętowo

V – Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe

VI – Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki

ZESPÓŁ KONSULTACYJNY

Zespół będzie liczył 21 osób, a w jego skład wejdą:

– sześciu Radnych Miasta Gdańska – wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska,

– sześciu Radnych Jednostek Pomocniczych wybranych w głosowaniu tajnym na ogólnym spotkaniu Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych w ramach Okręgu Konsultacyjnego (1 przedstawiciel na Okręg Konsultacyjny),

– czterech Przedstawicieli NGO wskazanych przez Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych (GROP),

– pięciu urzędników po jednym przedstawicielu: Wydziału Finansowego, Zarządu Dróg i Zieleni, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Wydziału Programów Rozwojowych i Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Inicjatyw i Konsultacji Społecznych.

WNIOSKODAWCA

– Uprawnionymi do złożenia wniosku są mieszkańcy Gdańska którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji (15.10.13 r.) ukończyli 16 lat. W przypadku osób pełnoletnich są wpisani do rejestru wyborców.

– Wniosek musi być poparty podpisami 15. mieszkańców Gdańska, którzy ukończyli 16 rok życia.

TERMINY

15-31 października 2013 r. zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów do pilotażowego projektu.

4 listopada 2013 r.-15 stycznia 2014 r. weryfikacja propozycji przez Zespół Konsultacyjny.

10-23 lutego 2014 r. głosowanie nad propozycjami.

25 lutego 2014 r. ogłoszenie listy wybranych projektów.

WNIOSKI

– Wnioski dostępne będą na stronie www.gdansk.pl

– Wypełnij wniosek elektronicznie i wydrukuj lub wydrukuj i wypisz czytelnie.

– Podpisz i zbierz poparcie 15. mieszkańców Gdańska.

– Złóż wniosek w biurze podawczym dowolnego Zespołu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub RKS.

– Wyślij za pośrednictwem operatora pocztowego na poniższy adres z dopiskiem ‘Budżet obywatelski 2014 w Gdańsku’ (decyduje data wpływu do UM).

GŁOSOWANIE NAD PROPOZYCJAMI

– Głosowanie odbywać się będzie w dniach 10-23 lutego 2014 r.

– Uprawnionymi do udziału w głosowaniu są mieszkańcy Gdańska którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji (15.10.13 r.) ukończyli 16 lat. W przypadku osób pełnoletnich są wpisani do rejestru wyborców.

– Głosowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, a także w wyznaczonych godzinach w stacjonarnych ośmiu Punktach Konsultacyjnych oraz we wszystkich Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

ke

Skip to content