Planowane zmiany na Biskupiej Górce do konsultacji

 

UCHWAŁA NR XXXVII/799/13 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 22 kwietnia 2013 roku

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia,  rejon ulic Pohulanka i ks. Franciszka Rogaczewskiego w mieście Gdańsku – http://www.gdansk.pl/plik,45750.html

Uwagi można zgłaszać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk; e-mail: brg@brg.gda.pl

ke

Skip to content