Wybory na Biskupiej Górce 19-24 marca br.

W dniach 19-23 marca w godz. 17.00-19.00 i 24  marca (niedziela) w godz. 10.00-15.00  odbędą się  wybory projektów zgłoszonych do Budżetu obywatelskiego Dzielnicy Śródmieście.
Trzy z nich dotyczą Biskupiej Górki – jeżeli  solidarnie na nie zagłosujemy, dwa z nich zostaną zrealizowane.

Projekty od 10 000 do 50 000 zł
Siłownia na świeżym powietrzu na Biskupiej Górce

Projekt zgłosiło Stowarzyszenie WAGA. Siłownia miałaby znajdować się w parku przy ul. Salwator pomiędzy Kanałem Raduni a boiskiem przy Szkole Podstawowej nr 21. Siłownia nie byłaby ogrodzona. Oprócz urządzeń do ćwiczeń stanęłaby tam ładna ławka, stylowa lampa (jak na ul. Na Stoku) i estetyczny, metalowy kosz na śmieci.

Wybieg dla psów.

Wniosek złożyła mieszkanka ul. Biskupiej. Wybieg miałby znajdować  się w tym samym parku co siłownia. Teren oświetlałaby też stylowa lampa. Wybieg byłby ogrodzony, z ławkami i koszami  na odchody pupili.

Projekty do 10 000 zł

Uliczne kosze na śmieci

Wniosek zgłosiła mieszkanka ul. Biskupiej.  10 estetycznych koszy miałoby stanąć  przy ul. Biskupiej i Na Stoku.

1

Punkt wyborczy:
lokal Stowarzyszenia WAGA ul. Biskupia 35/1 (dawny Fryzjer) –
głosować mogą osoby zameldowane przy ulicach: 3 maja, Biskupia, Górka, Kaznodziejska, Ks. Rogaczewskiego, Kurkowa, Menonitów, Na Stoku, Nowe Ogrody, Salwator, Strzelecka, Spadzista, Zaroślak.

Osoby które ukończyły 75 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą zagłosować w domu –
taką chęć należy zgłosić do 20 marca pod nr tel. 514 452 631 
lub pisząc  na adres: radadzielnicy@gdansksrodmiescie.pl

Można głosować już od 16. roku życia !

Projekty ocenia się w skali od “0” do “9”, gdzie zero oznacza, że projekt jest niepotrzebny a 9, że bardzo potrzebny.

Więcej na stronie Rady Dzielnicy: http://www.gdansksrodmiescie.pl/

ke

Skip to content