Wykład – dr Jan Daniluk o zmianach nazw miejscowych na BG

O zmianach nazw miejscowych na Piaskowni, Zaroślaku i Biskupiej Górce już w ten wtorek, 28 maja, będzie mówił dr Jan Daniluk. Początek o godz. 17.30. Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki na Biskupiej Górce zapraszają do siedziby Gdańskiej Szkoły Wyższej przy ul. Biskupiej 24B.

ke

Renowacja kamienic BG

Trzynaście gminnych kamienic Biskupiej Górki zostanie poddanych renowacji w latach 2019-2020. Projekty kamienic przy ul. Salwator 7, Na Stoku 12B i Biskupiej 27 uzyskaly już akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wkrótce powinny zacząć się przy nich prace remontowe.

Projekty zrealizowała pracownia architektoniczna „Szablowscy Architekci”. Poniższe informacje i zdjęcia pochodzą z  profilu tej pracowni na Facebooku:

Na Stoku 12B i Biskupiej 27.
Na Stoku 12B to niewielki budynek byłej farbiarni z charakterystycznymi kominami i w dużym stopniu zachowaną elewacją frontową i tylną.
Biskupia 27 to kamienica o dużo większych gabarytach. Łączy się ona z budynkiem Na Stoku 12B dzięki dwu kondygnacjom podziemnym, pozwalającym pokonać znaczną różnicę wysokości między parterami budynków (prawie 6 metrów!) Skala budynku wymagała zastosowania dodatkowych środków ochrony przeciwpożarowej.
Mieszkańcy Biskupiej Górki chętnie wykorzystywali połączenie między budynkami jako skrót między ulicami Biskupią a Na Stoku.

Budynek przy ul. Na Stoku 12B  (d. Schwarzes Meer, Bischoffsgasse, Grenadiergasse), wzniesiony w 1900 roku, po zniesieniu dwóch niewielkich budynków, zapewne gospodarczych, widocznych we wschodniej części działki na planie Buhsego z lat 1866-69. W czasie działań wojennych budynek nie ucierpiał.

 

Ul. Salwator 7
Pierwszym, którego projekt modernizacji został uzgodniony przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków jest malutki dwulokalowy domek przy ul. Salwator 7. Budynek szczęśliwie nie ucierpiał wiele podczas wojny, natomiast w wyniku kolejnych remontów utracił oryginalną stolarkę okienną, dekoracje szczytu południowego oraz jego stan techniczny wyraźnie się pogorszył. Projekt rewitalizacji obejmuje zarówno rekonstrukcję elewacji budynku jak i wymianę zdegradowanych elementów konstrukcji wraz z wymianą instalacji.
Budynek wzniesiony w II poł. XIX w. Wolnostojący dom mieszkalny sytuowany kalenicowo we wschodniej części ulicy Salwator (d. Salvatorgasse) dochodzącej do ulicy Biskupiej (Biskupia 34 dawniej Salvatorgasse 11) na Biskupiej Górce w Gdańsku. Pierwotnie w ciągłej zabudowie, sąsiedni budynek został rozebrany. Zwarta bryła na planie prostokąta. Dwukondygnacyjna, murowana, z cegły
maszynowej czerwonej, z detalem ceramicznym, częściowo tynkowana. Kryta dachem dwuspadowym, ceramicznym. Elewacja zachowana w pierwotnym kształcie architektonicznym. Zamurowany otwór okienny, na parterze, w drugiej osi od południa. Wtórna stolarka okienna. Brak danych o pierwotnym wyglądzie okien. Przekształcone wejście. Szeroki łuk nadproża prawdopodobnie zamykał pierwotne otwór mieszczący dwie pary drzwi (wejście na parter i wejście na piętro), obecnie mieści dwie pary wąskich drzwi i wąskie okno. Zmiana została dokonana prawdopodobnie na początku XX w.  Skuty pierwotny wysunięty cokół ceglany po stronie południowej. Cokół po stronie północnej zatynkowany zaprawą cementową. Zniesione parapety ceramiczne.
Prace renowacyjne polegały będą na odtworzeniu szczytu południowego na wzór zachowanego od północy. Przywrócone zostaną parapety ceglane oraz stolarka okienna zostanie wymieniona na drewnianą w kolorze zielonym. Drzwi wejściowe zostaną poddane renowacji z odtworzeniem ich oryginalnego jasnobłękitnego koloru.

ke

Umacnianie skarp – wkrótce ruszą prace

Rozstrzygniętoc przetarg na stabilizację i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki. Władze Gdańska zdecydowały o dołożeniu środków, bowiem złożona oferta w przetargu znacznie przekroczyła kwotę, jaką zabezpieczono na realizację inwestycji.

W pobliżu ul. Na Stoku, ul. Pohulanka i ul. Biskupiej zostaną zabezpieczone skarpy. Obszar zagrożony ruchami masowymi wymaga podjęcia niezwłocznych działań zwiększających stateczność uskoku naziomu.

– W tym celu przyjęto rozwiązanie projektowe polegające na uporządkowaniu istniejącego terenu, budowie konstrukcji oporowych, regulacji stosunków wodnych, wykonaniu zabudowy biologicznej oraz założeniu sieci monitoringu do obserwacji przemieszczeń i ich prędkości. Tylko tak przedstawione kompleksowe rozwiązanie wpłynie na zwiększenie stateczności skarp, nie zagrażając bezpieczeństwu konstrukcji zabudowy skupiającej się u podnóża oraz życiu i zdrowiu ludzi tam zamieszkujących – uważa Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, która koordynuje zadanie.

Właśnie rozstrzygnięto przetarg na zrealizowanie dwóch etapów prac. Pierwszy z nich dotyczy skarpy w okolicy ul. Pohulanka i Na Stoku. Druga część prac zostanie przeprowadzona w pobliżu ul. Biskupiej. W ramach inwestycji zostanie wykonana przypora gruntowa wraz ze studniami. Skarpy zostaną zabezpieczone specjalnymi gwoździami. Wykonany zostanie drenaż z odpływem prowadzącym do nowopowstałych studni. Część skarp zostanie wzmocniona i obudowana. Ponadto Wykonawca założy monitoring geodezyjny, który wskazywać będzie stan skarp. Osuwiska zyskają nową zieleń.  Aby przystąpić do zabezpieczenia osuwisk, niezbędna jest także rozbiórka pustostanu przy ul. Na Stoku  i sąsiadującej niskiej zabudowy – obiektu gospodarczego oraz garaży.

Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma EUROVIA POLSKA S.A., która złożyła ofertę na niecałe 4,87 mln złotych. Była to jedyna oferta, jaka wpłynęła w postępowaniu. Na przeprowadzenie inwestycji zabezpieczono ponad 3,95 mln złotych. Władze Gdańska podjęły decyzję o dołożeniu środków na realizację prac. Wkrótce zostanie podpisana umowa. Wykonawca będzie miał czas na realizację zadania do 15 listopada 2019 roku.

W latach 2017-2018 zrealizowano dwa etapy związane z zabezpieczeniem osuwisk. Wykonano wówczas gwoździowanie skarpy, polegające na pogrążaniu w niej stalowych żerdzi osadzonych w betonie, tak aby ustabilizować grunt osuwisk. Wybudowano także mury oporowe na szczycie wzniesienia w formie palisady z mikropali.

mat. pras. DRMG

BO 2017 – Park Salwator

BO 2017 „Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna”. Mieszkańcy Biskupiej Górki muszą jeszcze nieco uzbroić się w cierpliwość, bo choć wydaje się, że teren rekreacyjny w parku Salwator jest już gotowy, to korzystać jednak z niego jeszcze nie można. Na razie realizacja przeszła pozytywnie odbiór prac przez komisję złożoną z przedstawicieli DRMG, GZDiZ, WPR, GPEC oraz współautorek wniosku do BO 2017 Magdaleny Kamrowskiej i Dominiki Ikonnikow. Pierwotny projekt został poważnie okrojony, ponieważ w międzyczasie wzrosły koszty jego realizacji. Nie ma więc na tym terenie oświetlenia, placu zabaw dla dzieci ani roślin ozdobnych, jest mniej ławek. Jednak to, czy pojawią się na placu w przyszłym roku, zależy od aktywności mieszkańców Śródmieścia. Do Budżetu Obywatelskiego 2020 Magdalena Kamrowska ze Stowarzyszenia Biskupia Górka złożyła wniosek o te uzupełnienia – https://gdansk.zetwibo.pl/projekt/1584 – głosowanie nad nim odbędzie się we wrześniu br.

ke, fot. Krystyna Ejsmont

Budżet Rady Dzielnicy Śródmieście – złóż wniosek!

Informacja ze strony Rady Dzielnicy Śródmieście:

Rada Dzielnicy Śródmieście bierze się za budżet! Chcemy usłyszeć co, według Państwa, wymaga szczególnej uwagi i na co warto przeznaczyć środki.

Na 2019 rok, Rada Dzielnicy Śródmieście będzie dysponowała budżetem 292 920,00 zł. Zachęcamy gorąco do składania projektów do północy 14 maja 2019 r. za pomocą:

✔️ Formularza (https://forms.gle/kmWkMLmWoXPoan1f6)

lub ściągnąć wniosek (https://drive.google.com/…/1JdkwZ3HFEMVqQ9jkd72mDyyrN…/view…), wypełnić i dostarczyć:

✔️ każdemu radnemu dzielnicy
✔️ do skrzynki pocztowej Rady Dzielnicy Śródmieście (ul. Ogarna 29/30)
✔️ pocztą elektroniczną: srodmiescie@radadzielnicy.gdansk.pl

ke

Salwator 7

Dom przy ul. Salwator 7 przejdzie wkrotce renowację. Powstał już projekt zmian, który przygotowała pracownia „Szablowscy Architekci” tak je opisując na swoim profilu na Facebooku:

„Budynek wzniesiony w II poł. XIX w. Wolnostojący dom mieszkalny sytuowany kalenicowo we wschodniej części
ulicy Salwator (d. Salvatorgasse) dochodzącej do ulicy Biskupiej (Biskupia 34 dawniej Salvatorgasse 11) na Biskupiej Górce w Gdańsku. Pierwotnie w ciągłej zabudowie, sąsiedni budynek został rozebrany. Elewacja frontowa od wschodu.
Zwarta bryła na planie prostokąta. Dwukondygnacyjna, murowana, z cegły
maszynowej czerwonej, z detalem ceramicznym, częściowo tynkowana. Kryta
dachem dwuspadowym, ceramicznym. Elewacja zachowana w pierwotnym kształcie architektonicznym. Zamurowany otwór
okienny, na parterze, w drugiej osi od południa. Wtórna stolarka okienna. Brak danych o pierwotnym wyglądzie okien.
Przekształcone wejście. Szeroki łuk nadproża prawdopodobnie zamykał
pierwotne otwór mieszczący dwie pary drzwi (wejście na parter i wejście na piętro),
obecnie mieści dwie pary wąskich drzwi i wąskie okno. Zmiana została dokonana
prawdopodobnie na początku XX w.
Skuty pierwotny wysunięty cokół ceglany po stronie południowej. Cokół po
stronie północnej zatynkowany zaprawą cementową.
Zniesione parapety ceramiczne.
Prace renowacyjne polegały będą na odtworzeniu szczytu południowego na wzór zachowanego od północy. Przywrócone zostaną parapety ceglane oraz stolarka okienna zostanie wymieniona na drewnianą w kolorze zielonym. Drzwi wejściowe zostaną poddane renowacji z odtworzeniem ich oryginalnego jasnobłękitnego koloru.”

 

ke, fot. Wojciech Ostrowski

Czysta Górka – fotorelacja

fot. Monika Drolińska i Krystyna Ejsmont

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci