24 marca – wybory do Rady Dzielnicy Śródmieście

24 marca odbędą się wybory do Rady Dzielnicy Sródmieście. Do obsadzenia jest 21 mandatów radnych, a zgłosiło się 40 osób – lista wszystkich zarejestrowanych kandydatów  i sylwetki kandydatów do Rady Dzielnicy Śródmieście.

W minionej kadencji w Radzie Dzielnicy Śródmieście były dwie aktywistki społeczne z Biskupiej Górki – Magdalena Kamrowska  i Dominika Ikonnikow, obie kandydują obecnie ponownie. W tym roku na start w wyborach zdecydowały się jeszcze dwie osoby mieszkające na Biskupiej Górce, Sylwia Dobrowolska i Przemysław Majewski. Przesłane nam przez kandydatów informacje  publikujemy w kolejności alfabetycznej.

 

Sylwia Dobrowolska

Od urodzenia mieszkam i pracuję w Gdańsku. Kocham Gdańsk i uważam, że to najpiękniejsze miasto w Polsce. Jestem szczęśliwą i spelnioną żoną i matką 2 synów. Moje zainteresowania są wszechstronne. Zawodowo od wielu lat jestem pracownikiem administracji publicznej. Jestem osobą ambitną pracowitą i gotową do szerokiego działania. Uważam, że szacunek i chwila uwagi należy się każdemu. Staram się zawsze pomóc i znaleźć skuteczne rozwiązanie. Podczas swojej kadencji chciałabym skupić się na problemach małych społeczności, dbaniu o środowisko wokół nas, zwiększanie wiedzy u dzieci i młodzieży dotyczącej naszej dzielnicy, montażu na przystanku Śródmieście SKM tablicy informacyjnej dotyczącej przyjazdu tramwajów oraz na pomocy dla najuboższych.

Na Biskupiej Górce, gdzie mieszkam, działam aktywnie od wielu lat w Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej  nr 21 i dzieki temu dobrze poznałam problemy nie tylko uczniów, ale i mieszkańców. Zawsze staram się angażować w kwesty szkolne. W Radzie Dzielnicy pamiętałabym o potrzebach dzieci i młodzieży z Biskupiej Górki, takich jak m.in. zwiększenie oferty ciekawych zajęć.  Uważam też, że lepszego  zagospodarowanie wymaga wiele podwórek i dziedzińców, nie tylko na moim osiedlu.

Obiecuję godnie reprezentować naszą dzielnicę w naszym mieście.

 

Dominika Ikonnikow

Od dziecka związana ze Śródmieściem, ukończyła tu szkołę podstawową i liceum. Z wykształcenia historyczka o specjalności nauczycielskiej, z zamiłowania działaczka społeczna. Zawodowo związana z Europejskim Centrum Solidarności, koordynatorka cyklu wykładów historycznych Akademii Gdańska przy Instytucie Kultury Miejskiej. Współpracuje z Gdańską Akademią Seniora, jest członkinią Komitetu Rewitalizacji przy Biurze Rozwoju Gdańska. Pasjonuje się szukaniem śladów przeszłości osób zasłużonych dla Gdańska. Opracowała trasę zwiedzania Śródmieścia śladem Polek w Wolnym Mieście Gdańsku. W 2015 r., gdy po raz pierwszy została radną dzielnicy, uczyła się zasad funkcjonowania Rady od podstaw. Obecnie, do czasu wyboru nowej Rady, pełni funkcję przewodniczącej Zarządu Dzielnicy Śródmieście.

Jestem mieszkanką Piaskowni, dawnej części Biskupiej Górki, która zmieniła moje życie już wiele lat temu. Dzięki temu miejscu i tej społeczności, zaangażowałam się w działalność społeczną, zostałam radną i znalazłam swoją życiową przystań. Jeszcze przed otrzymaniem mandatu radnej dzielnicy, włączałam się w poprawę życia i promocję Biskupiej Górki. Dzięki współpracy z portalem biskupiagorka.pl oraz Instytutem Kultury Miejskiej w projekcie Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki w ramach artykułów i wykładów nagłaśniałam historię obszaru, podkreślając jej zabytkowy charakter i pilną potrzebę zmian, remontów i napraw. Już jako radna dzielnicy uzyskiwałam z budżetu Rady środki finansowe na ustawienie długo wyczekiwanych ławek i koszy na Biskupiej Górce i Piaskowni, a także na przypomnienie Brunona Zwarry, pisarza, wybitnej postaci związanej z Biskupią Górką poprzez druk okolicznościowych kalendarzy mu poświęconych, a w roku ubiegłym upamiętniających również Polonię Wolnego Miasta Gdańska. W porozumieniu z mieszkańcami i przy wsparciu późniejszych członkiń Stowarzyszenia Biskupia Górka w 2016 r. udało się rozszerzyć granice podobszaru rewitalizacji i włączyć w nią obszar Piaskowni, co zaowocowało uzyskaniem dopłat do remontów, gwarancją napraw ulicy i chodników oraz zamontowania oświetlenia. Dużym sukcesem dla nas wszystkich było wywarcie skutecznego sprzeciwu wobec zamiaru ustawienia na Biskupiej Górce, a później również na Piaskowni ponad 60 kontenerów budowlanych na okres wielu miesięcy, które miały w tych miejscach czekać na kolejny etap budowy Forum Gdańsk. W ciągu ostatnich miesięcy również przeciwdziałam wraz ze Stowarzyszeniem Biskupia Górka na rzecz zaprzestania wielogodzinnych nocnych alarmów, które rozlegały się we wspomnianym centrum handlowym i wybudzały mieszkańców. Będąc przedstawicielką Biskupiej Górki w Komitecie Rewitalizacji, działającym przy Biurze Rozwoju Gdańska wielokrotnie podczas posiedzeń zwracałam uwagę na nieuregulowane kwestie dotyczące przestrzeni mieszkalnej, które wpływają negatywnie na komfort zamieszkania. W nowej kadencji będę kontynuować starania o bezpieczeństwo i ład w naszej przestrzeni, a także przełamywać stereotypy dotyczące Biskupiej Górki i Piaskowni. Istotnym celem będzie dla mnie uregulowanie kwestii parkowania, ale nie poprzez wprowadzenie opłat, co odczuliby mieszkańcy, ale poprzez egzekwowanie przepisów przez służby miejskie, zabezpieczenia chodników i trawników przez rozjeżdżaniem oraz w porozumieniu z mieszkańcami wyznaczenie nowych miejsc do parkowania.

 

Magdalena Kamrowska


41 lat, gdańszczanka od urodzenia, obecnie mieszkanka Biskupiej Górki.
Z zawodu ekonomistka, od wielu lat zarządza działem handlowym w prywatnej firmie.
Działaczka społeczna, aktywistka, współzałożycielka i członkini Zarządu Stowarzyszenia Biskupia Górka oraz członkini Stowarzyszenia Waga i Stowarzyszenia Lepszy Gdańsk.
Lokalna Przewodniczka po Biskupiej Górce.
Radna Dzielnicy Śródmieście w kadencji 2014-2019, od 2018 roku pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Ładu Przestrzennego.
Prywatnie – mama dorosłych synów 22 i 19 lat.
Kocham Gdańsk, interesuję się jego historią, bardzo lubię stare i klimatyczne dzielnice Gdańska, doceniam zabytki. W 2012 roku zostałam lokalną przewodniczką po Biskupiej Górce a od 2017 roku koordynatorką w projekcie ‘”Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki na Biskupiej Górce”. Leży mi na sercu dobra rewitalizacja starych i zaniedbanych dzielnic, dlatego aktywnie zaangażowałam się w tworzenie projektu rewitalizacji dla Biskupiej Górki i Starego Chełmu oraz włączyłam się w działający już projekt rewitalizacji Dolnego Miasta – bardzo zależy mi na kontynuowaniu i ukończeniu projektów rewitalizacji obszarów zdegradowanych – Dolne Miasto i Biskupia Górka są piękne a będą jeszcze piękniejsze! W 2017 roku zostałam powołana do Komitetu Rewitalizacji działającego przy Prezydencie Miasta Gdańska. Jako przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego wraz z komisją opiniowałam miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zgłaszałam wnioski, starałam się interweniować w sprawach dotyczących pogorszenia jakości życia mieszkańców Śródmieścia przez nowe inwestycje.  Aktywnie uczestniczyłam w konsultacjach społecznych dotyczących przestrzeni Głównego, Starego, Dolnego Miasta oraz oczywiście Biskupiej Górki. Jako radna Śródmieścia co roku zgłaszałam i realizowałam projekty wspierające dzieci, seniorów i aktywność sąsiedzką.
Jestem autorką i współautorką kilku wniosków do Budżetu Obywatelskiego, w tym zwycięskiego, “Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna”.
Na sercu leży mi bezpieczeństwo, czystość i ład w dzielnicy, rewitalizacja uwzględniająca potrzeby mieszkańców, zachowanie i tworzenie terenów zielonych, wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych, równe szanse dla szkół i uczących się w nich uczniów, remonty kamienic i mieszkań komunalnych, dobra komunikacja miejska, ale też rozsądne rozwiązania komunikacyjne i drogowe w dzielnicy.

 

Przemysław Majewski

Przemysław Majewski – politolog, prawnik, działacz społeczny, mieszkaniec Biskupiej Górki. Od pół roku szczęśliwy mąż.
Moja kilkuletnia działalność społeczna i polityczna jest dla części z Państwa znana. To między innymi pomoc prawna dla mieszkańców lokali komunalnych z terenu Biskupiej Górki i Dolnego Miasta, interwencje w sprawie nieprawidłowości przy zamianie kamienic na mieszkania przy ul. Brygidki i Mniszki czy odpowiedzialności za awarię przepompowni Ołowianka. Razem z Inicjatywą Obywatelską, a obecnie Stowarzyszeniem Odpowiedzialny Gdańsk podnosiłem temat błędów jakie zostały poczynione w trakcie prac nad Panelami Obywatelskimi oraz Modelem Równego Traktowania. Jako członek Instytutu Debaty Publicznej wspieram gdańskie i pomorskie debaty oksfordzkie bo ufam, że nasze miasto potrzebuje lepszej debaty, opartej o merytoryczne, a nie emocjonalne argumenty. Debaty oksfordzkie to także konkretne umiejętności jakie posiądą uczniowie gdańskich szkół, które będą im przydatne na rynku pracy. W Radzie Dzielnicy chcę przedstawić konkretne pomysły, które wpłyną pozytywnie na dzielnicę i życie mieszkańców oraz opiniować pomysły miasta na zmiany w Śródmieściu.

 

ke

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content