Umocnienie skarpy przy ul. Biskupiej

Początek prac związanych z zabezpieczeniem skarpy przy ul. Biskupiej

16 maja 2018 r. rozpoczną się prace związane z zabezpieczeniem skarpy przy ul. Biskupiej. Przeprowadzone będą zgodnie z wytycznymi ekspertyzy geotechnicznej i potrwają do końca czerwca.

Od 16.05.2018 r. będą prowadzone prace związane z zabezpieczeniem skarpy przy ul. Biskupiej pomiędzy nr 27 i 28 w Gdańsku. Zabezpieczenie skarpy będzie polegać na rozbiórce zdegradowanych części murów i wykonaniu nowych zabezpieczeń skarpy. Umowny termin realizacji robót wynosi 9 tygodni. Wykonawcą robót jest: Geo-Ekspert Sp. z o.o., ul Balcerskiego 19, 80-299 Gdańsk.

Wykonawca wybrany został w przetargu nieograniczonym. Przedmiotem zamówienia było wykonanie dokumentacji technicznej oraz realizacja zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy wzdłuż ulicy Biskupiej między budynkami nr 28 i 27”. Celem realizacji zadania jest przywrócenie stateczności skarpy i utrzymanie bezpieczeństwa drogi ul. Biskupiej oraz przyległych budynków. Realizacja prac ze względu na pilność wykonania odbędzie się w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wytyczną dla realizacji robót była „EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA AWARII MURU OPOROWEGO WZDŁUŻ BUDYNKU PRZY UL. BISKUPIA 20 W GDAŃSKU”.

Zakresem objęte są następujące prace:

• Projekt rozbiórki i projekt wykonawczy zabezpieczeń.

• Monitoring geodezyjny – wykonawca po przejęciu placu budowy będzie realizował monitoring geodezyjny przekazanych reperów w sposób ciągły przez cały czas prowadzonych prac objętych zamówieniem. Wyniki pomiarów (dziennik) będzie stanowił element dokumentacji odbiorowej. Jakiekolwiek przemieszczenia reperów będą natychmiast zgłaszane Zamawiającemu. (repery założone zostały już 29 marca).

• Roboty budowalne.

Etapy realizacji robót:

Etap 1 – Wykonanie muru oporowego przy jezdni ul. Biskupiej wraz z usunięciem karpiny, rozbiórką przypór betonowych przy murze ceglanym.

Etap 2 – Wykonanie muru oporowego przy budynku ul. Na stoku 11 wraz z rozbiórką murów tarasowych.

Etap 3 – Poza zakresem przedmiotu zamówienia – wykonanie rewitalizacji terenu. w ramach projektu zleconego przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska

Wytyczne dotyczące wykonawstwa:

Prace związane z budową zabezpieczeń należy wykonać z zachowaniem ciągłości ruchu drogowego na ulicy Biskupiej. Powinny być wykonane metodami bez wibracji i przy użyciu sprzętu, którego masa jednostkowa w pierwszym etapie nie może przekraczać 1 tony.

W okresie umocnień zostanie dopuszczony ruch wahadłowy dla pojedynczych pojazdów (poruszających się z prędkością 15 km/h o maksymalnej masie do 2,5 t).

Przypomnijmy, że 13 marca b.r. od skarpy na ul. Biskupiej oderwał się fragment muru. Zdarzenie miało miejsce na wysokości ul. Biskupiej 20 na terenie nieruchomości ul. Na Stoku 11. Podjęliśmy wówczas działania prewencyjne polegające na zamknięciu dla ruchu kołowego części ul. Biskupiej od skrzyżowania z ul. Na Stoku, zlecona została ekspertyza, która określiła przyczynę awarii, sposób użytkowania do momentu zabezpieczenia oraz metodę i konieczny termin zabezpieczenia.

Magdalena Kiljan
Rzecznik Prasowy
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
tel. 58/52-44-597, kom. +48 785 881 241
e-mail: rzecznik@gzdiz.gda.pl

fot. redakcji, Wojciech Otrowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content