Badania oczekiwań społecznych na Biskupiej Górce

Uniwersytet Gdański na zlecenie Referatu Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku przeprowadza badanie, którego celem jest diagnoza oczekiwań społecznych dotyczących przyszłej rewitalizacji Biskupiej Górki.


Przygotowano 300 ankiet, więc do wielu mieszkań w najbliższych dniach zapukają
ankieterzy/ankieterki.
Prosimy o poświęcenie chwili czasu na wypełnienie druku.
Poniżej informacja otrzymana z Uniwersytetu Gdańskiego:

 “Ruszają największe badania mieszkańców Biskupiej Górki!
Już w tym tygodniu rozpoczną się największe badania na Biskupiej Górce.
Pracownicy Uniwersytetu 
Gdańskiego zapukają do drzwi aż 300 mieszkań.
Będzie to niepowtarzalna szansa na to, by 
mieszkańcy wypowiedzieli się w najważniejszych dla nich sprawach – jakiego remontu wymaga ich budynek albo ulica, jak oceniają swoją dzielnicę pod względem bezpieczeństwa, kto jest autorytetem dzielnicy, jakie są najważniejsze miejsca na Biskupiej Górce, które pokazaliby przyjezdnym. 

– Zależy nam bardzo, aby mieszkańcy aktywnie włączyli się w te badania – przyjęli ankieterów w swoich mieszkaniach i poświęcili 20 minut swojego czasu na wypełnienie ankiety.
Dzięki temu 
planowane przez miasto działania będą dopasowane do potrzeb mieszkańców – mówi Anna Strzałkowska z Uniwersytetu Gdańskiego, realizująca badanie.
Oprócz tego odbędą się spotkania z działaczami z organizacji pozarządowych, radnymi, lokalnymi liderami.
Badanie wykonywane jest na zlecenie i przy współpracy Referatu Rewitalizacji; Wydziału Urbanistyki,Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku w związku z planowaną rewitalizacją Biskupiej Górki.”

ke

Skip to content