Zabezpieczanie skarp

Cztery firmy chcą zabezpieczać rejon Biskupiej Górki

W siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska otwarto dziś oferty złożone w przetargu na „Stabilizację i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki”.

Oferty złożyły firmy:

  1. Poleko Budownictwo Sp. z o.o. z Gdańska i Jacek Bosak Zakład Specjalistycznych Robót Wiertniczych z Gdyni – 6 450 056,57 zł
  2. Skanska S.A. z Warszawy – 6 102 674,46 zł
  3. AARSLEFF Sp. z o.o. z Warszawy – 4 269 246,93 zł
  4. B.E. ELBUD GDAŃSK S.A. – 6 681 483 zł

Obecnie złożone oferty są weryfikowane pod względem formalno-prawnym.

 Zakres zadania w ramach tego przetargu obejmuje:
1) karczowanie pni;
2) prace porządkowe;
3) rozbiórkę ścian oporowych;
4) likwidację gazociągu;
5) obudowę rurociągu;
6) wykonanie sieci drenarskiej z odprowadzeniem wód do studni chłonnych;
7) zabudowę derb erozyjnych;
8) wykonanie przypory z koszy siatkowo-kamiennych;
9) wykonanie muru oporowego w koronie skarpy – palisady z mikropali;
10) wykonanie muru oporowego dolnego (obudowa berlińska);
11) wykonanie zejść eksploatacyjnych (jedno- i dwubiegowych);
12) umocnienie i biozabudowę skarp.
Planowany termin zakończenia realizacji to 31 października 2017.

Przypomnijmy: w ramach zabezpieczenia Biskupiej Górki wzmocnić trzeba cały stok wschodni. Prace muszą zostać wykonane wzdłuż dolnego fragmentu skarpy oraz wzdłuż górnej części ul. Biskupiej. Zgodnie z planem, w tzw. koronie skarpy (na której stoją m.in. gmach Gdańskiej  Szkoły Wyższej i dawne Schronisko Młodzieżowe im. Paula Benekego, należące obecnie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku) zostanie wykonana ażurowa palisada o długości około 130 metrów. Pale będą miały 18 metrów długości. To „odetnie” wpływ obciążeń z korony na niższe warstwy skarpy.

Co ważne – efekty prac będą schowane pod ziemią, a widoczne będą jedynie murki wykonane z cegły. Jest to zgodne z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla tego rejonu miasta. Zaproponowane rozwiązania projektowe nie wprowadzą w zagospodarowaniu terenu zmian powodujących utratę historycznego charakteru dzielnicy.

Całkowity koszt umocnienia skarp na Biskupiej Górce szacowany jest na ponad 20 mln zł. Prace powinny potrwać nie dłużej niż dwa lata.

W lutym 2017 roku Gdańsk otrzymał promesę na 6,6 mln zł dofinansowania ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jest to dofinansowanie w wysokości 80 proc. do pierwszego etapu planowanej inwestycji, który będzie realizowany w bieżącym roku.

Warto też przypomnieć, że dopóki nie zostaną wykonane umocnienia skarpy, nie może rozpocząć się planowana rewitalizacja Biskupiej Górki. O planach dotyczących zabezpieczenia skarp urzędnicy informowali m.in. podczas spotkania z mieszkańcami w lutym 2016 roku. Zaprezentowano wówczas projekt prac przeciwosuwiskowych wykonany na podstawie danych zebranych w Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej, a przygotowany przez  Państwowy Instytut Geologiczny. Na Biskupiej Górce wskazano sześć osuwisk wymagających zabezpieczenia.

Więcej o budowie zabezpieczeń przeciwosuwiskowych:
http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=645

materiały prasowe UMG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content