Zgłoś propozycję do rewitalizacji w swojej dzielnicy

Radni Miasta Gdańska uchwalili na majowej sesji przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji w Gdańsku. Obecnie trwają zakrojone na szeroką skalę konsultacje społeczne, warsztaty czy spacery badawcze. Można również zgłosić swoją propozycję za pośrednictwem Internetu – poprzez formularz do 5 lipca.

Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska znajduje się na stronie Biura Rozwoju Gdańska http://brg.gda.pl/pokaz.php?dzial=rewitalizacja&artykul=gpr.

Wypełniony formularz należy złożyć w postaci podpisanego oryginału oraz przesłać mailem jako edytowalny załącznik elektroniczny na adres poczty elektronicznej: rewitalizacja@brg.gda.pl do 5 lipca 2016 roku.

Obszary objęte rewitalizacją

Przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji zostało uchwalone na sesji 31 maja 2016 roku przez Radnych Miasta Gdańska. Obszary wskazane do rewitalizacji to:

  1. obszar Biskupia Górka / Stary Chełm o powierzchni 104,60 ha;
  2. obszar Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście 87,24 ha;
  3. obszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście 165,29  ha;
  4. obszar Orunia o powierzchni 145,26 ha.

Gminny Program Rewitalizacji do końca roku

Program ma powstać do końca 2016 roku. Określi kierunki działań, ramy czasowe i finansowe realizacji poszczególnych projektów, składających się na zintegrowany program działań w poszczególnych obszarach. Działania, jakie zostaną wskazane do realizacji w ramach gminnego programu rewitalizacji przyczynią się do poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także wizerunku terenów znajdujących się obecnie w złym stanie technicznym, gospodarczym i społecznym. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska umożliwi aplikowanie miastu i innym podmiotom z terenu miasta o środki unijne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć na obszarach rewitalizacji. Istotną częścią sporządzania programu rewitalizacji jest partycypacja społeczna. Gminny program rewitalizacji opracowywany będzie przy udziale wszystkich interesariuszy rewitalizacji, środowisk społecznych, gospodarczych, mieszkańców tak, aby osiągnąć jak największą skuteczność w programowaniu poszczególnych działań.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska oraz inne ważne informacje (wykaz działek, mapki, formularz) dotyczące obszarów rewitalizacji dostępne są na stronie http://brg.gda.pl/pokaz.php?dzial=rewitalizacja&artykul=gpr

mat.prasowe z UMG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content