Dotacje na zmianę ogrzewania węglowego

Warto zmienić ogrzewanie na ekologiczne

W 2015 roku Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku udzielił 241 dotacji na wymianę ogrzewania węglowego na ekologiczne oraz na zamianę systemu węglowego ogrzewania na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Na dotacje wydano 711 749 złotych! Program jest kontynuowany także w tym roku – już można się ubiegać o dotację!

Węgiel uznawany jest za najmniej ekologiczne paliwo. Zmieniając ogrzewanie np. na gazowe, dbamy o nasze wspólne środowisko i jesteśmy ekologiczni. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, jak i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz osoby prawne.

Od 4 000 do 20 000 złotych

Wysokość jednorazowej dotacji ustala się według następujących zasad: dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych) w przypadku przebudowy ogrzewania na gazowe, elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – wynosi ona 100% łącznej wartości wydatków, nie więcej jednak niż 4 000 zł. Natomiast dla spółdzielni mieszkaniowych dotacja wynosi do 50% łącznej wartości wydatków, nie więcej jednak niż 20 000 zł.

Przypomnijmy, że tylko w latach 2011-2013 dotacje celowe Gdańska dla mieszkańców na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną wyniosły blisko 2 miliony złotych. W tym roku gdańszczanie mogą ubiegać się o dotacje m.in. na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne, czy instalację kolektora słonecznego. Miasto przeznaczyło na ten cel pół miliona złotych.

W ubiegłym roku Miasto przeznaczyło na dotacje także pół miliona złotych, jednak zainteresowanie mieszkańców było większe, dlatego kwotę zwiększono. Z 241 wniosków, udzielono dotacji na:

– zamianę systemu węglowego ogrzewania na gazowe – 222
– zamianę systemu węglowego ogrzewania na elektryczne – 15
– zamianę systemu węglowego ogrzewania na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – 4

Czy dużo osób w Gdańsku korzysta ciągle z pieców węglowych? Jak Urząd stara się do nich dotrzeć? – W 2015 roku przeprowadziliśmy kampanię informacyjną, w ramach której do mieszkańców ponad 5 tysięcy budynków i lokali mieszkalnych, ogrzewanych piecami węglowymi, trafiły ulotki informacyjne na temat dotacji, jakie Miasto Gdańsk przyznaje mieszkańcom na zamianę systemu ogrzewania na ekologiczne. Celem kampanii było zachęcenie mieszkańców do wymiany pieców węglowych na ogrzewanie przyjazne środowisku przy wsparciu finansowym Miasta – podkreśla Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Od 1 stycznia do 30 listopada

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacony rachunek lub faktura VAT. Wnioski można składać od 1 stycznia do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy, nie dłużej jednak niż do 30 listopada. Co ważne – dotacją objęte są wyłącznie wydatki poniesione w roku, w którym został złożony wniosek.

Gdzie składać wnioski

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Zespole Obsługi Mieszkańców lub w sekretariacie Wydziału Środowiska, bądź wysłać na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk. W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową – o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Dotacją objęte są wydatki poniesione na:

– zakup urządzeń grzewczych, będących źródłem ciepła (grupowych kotłów grzewczych opalanych paliwem gazowym, pieców akumulacyjnych wykorzystujących energię elektryczną, wkładów elektrycznych do pieców kaflowych) oraz montaż instalacji grzewczej,
– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
– zakup i montaż węzłów cieplnych,
– wykonanie przyłączy do linii przesyłowych,
– instalację c.o.

 Nie przyznaje się dotacji na:

– instalację ogrzewania w nowo wybudowanych budynkach (lokalach) mieszkalnych,
– zakup przenośnych urządzeń grzewczych, niezwiązanych trwale z obiektem budowlanym,
– zmianę ekologicznego ogrzewania na inne ekologiczne systemy grzewcze,
– instalację ogrzewania węglowego (np. na paliwo typu ekogroszek, kotły retorowe),
– instalację systemu grzewczego z zastosowaniem drewna (w kominkach) w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych,
– przebudowę ogrzewania na ogrzewanie olejowe, na piece na biomasę,
– instalację ogrzewania z zastosowaniem pomp cieplnych.

mat. prasowe UMG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content