Perspektywa dla Biskupiej Górki

Na oficjalnej stronie Miasta Gdańska ukazała się 9 lipca następująca informacja:

http://www.gdansk.pl/start_nowy,512,32299.html

Perspektywa dla Biskupiej Górki

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał 500 tysięcy złotych na przygotowanie dokumentacji projektowej stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk na Biskupiej Górce. Kwota ta przeznaczona będzie na wykonanie projektu robót geologicznych, wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz wykonanie projektu budowlanego.

Jeden z programów NFOŚiGW to przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i usuwanie ich skutków dla środowiska. Z puli pieniędzy przeznaczonych na ten cel zostanie sporządzona dokumentacja. Jak mówi zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej Maciej Lisicki, program ten przyjęty jest przez NFOŚiGW na kilka lat, a jego zaletą jest to, że przydzielanie dotacji nie odbywa się na zasadzie konkursu. Tryb przyjmowania wniosków jest ciągły, co oznacza, że pieniądze rozdzielane są według kolejności zgłoszeń. Istotny jest też fakt, że nie trzeba wnosić wkładu własnego, jak w przypadku funduszy unijnych. – Teraz będziemy rozpisywać przetarg na wykonanie kompleksowej dokumentacji osuwisk – mówi Maciej Lisicki. – Po rozstrzygnięciu przetargu i sporządzeniu dokumentacji będziemy w stanie wycenić ile będzie kosztowało wykonanie. Kolejnym etapem będzie złożenie wniosku o dotację na realizację projektu, a szanse, na przyznanie następnej dotacji mamy duże – kontynuuje zastępca prezydenta. Po wykonaniu prac stabilizacyjnych, jak mówi Maciej Lisicki, przed Biskupią Górką otwiera się nowa perspektywa. Biskupia Górka jest dzielnicą atrakcyjnie położoną. Zlokalizowana praktycznie w centrum miasta z widokiem na Główne miasto. – Jest bardzo wiele atutów tej dzielnicy i dodatkowo sporządzana jest dokumentacja do wniosku aplikacyjnego dla programu rewitalizacyjnego Biskupiej Górki – dodaje Lisicki.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w 2011 roku sporządzili „Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla terenu miasta Gdańska”. W wyniku badań przeprowadzonych na obszarze o powierzchni 125km² zlokalizowano 96 osuwisk i 169 terenów zagrożonych ruchami masowymi. Jak wynika z rejestru niemal ⅓ występuje w rejonie dzielnic Orunia-Św. Wojciech-Lipce i Chełm. – Zadaniem mapy osuwisk jest wskazanie terenów, potencjalnie zagrożonych, których z zasady należy unikać. W przypadku Biskupiej Górki sytuacja jest inna – mówi Lisicki. – W tej dzielnicy mamy zabudowę powstałą ponad sto lat temu. Była ona celowo zlokalizowana w tym miejscu i wówczas była w miarę odwodniona – kontynuuje Lisicki. Główną przyczyną osuwisk jest infiltracja wód opadowych, ale istotne znaczenie ma też tutaj budowa geologiczna. Częste jest występowanie glin przewarstwionych piaskami, a w przy dużych opadach deszczu jest to płaszczyzna poślizgu. – NA Biskupiej Górce trzeba uregulować stosunki wodne, zrobić drenaże, rynsztoki i przede wszystkim wprowadzić kanalizację deszczową, bo takiej tam nie ma – wyjaśnia prezydent.

Rejestr osuwisk wraz z mapą znajduje się na stronie http://www.gdansk.pl/zielony-gdansk,1242,23649.html

Informacje o programie NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/geologia-i-geozagrozenia/#c2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content